MESA

MESAMESA (tiež mikrochirurgická epididymálna aspirácia spermií) je urologická operácia za účelom získania spermií pomocou operačnej mikroskopickej techniky. U muža sa odsaje tekutina z nadsemenníkov, ktorá môže obsahovať zrelé spermie. Získané spermie sa ďalej použijú na IVF.

MESA sa najčastejšie robí u mužov, ktorí nemajú v ejakuláte žiadne spermie v dôsledku upchatia alebo nadsemenníka alebo semenovodu. Pokiaľ sa v odobratej vzorke nenájde žiadna spermia, pristupuje sa k metóda TESE.

Počas MESA sa spermie získajú tak, že sa odsaje tekutina z vhodného miesta z nadsemenníkov.
1 až 2% mužov nemajú v ejakuláte žiadne spermie. Toto sa nazýva azospermia. U 50% týchto mužov sa spermie tvoria v semenníkoch, ale je zablokovaný prechod spermií do semenovodu. Tento stav sa nazýva obštrukčná azospermia.

Nadsemenníky

Nadsemenník (po lat. epididymis) je úzky párový orgán, ktorý prebieha na zadnom okraji semenníkov. Nadsemenník sa skladá z hlavy, tela a chvostu. Chvost sa zatáča pri dolnom póle semenníka nahor a prechádza do semenovodu.
Tkanivo nadsemenníkov je tvorené kanálikmi a lalôčikmi. Dĺžka celého kanálika je po roztiahnutí až 6 metrov.

Nadsemenník slúži ako zásobáreň pre zrelé spermie, ktoré sú vytvorené v semenníkoch. Pri ejakulácii sú spermie uvoľnené, ak sa neuvoľnia pri ejakulácii, tak dôjde k ich postupnému rozkladu.

Spermie sa tvoria v semenníkoch pod vplyvom testosterónu a folikuly stimulujúceho hormónu. Spermie potom putujú do nadsemenníkov, kde dozrievajú. Vytvorenie nových spermií trvá približne 90 dní. To znamená, že spermie, ktoré sú v ejakuláte sú vytvorené pred tromi mesiacmi.

Indikácie

Tento zákrok sa robí v tom prípade, ak si lekár myslí, že daný muž produkuje spermie, ktoré sa ale nemôžu dostať do ejakulátu. MESA preto nie je indikovaná v prípadoch, ak ide o neobštrukčnú azospermiu.

 • obštrukčná azospermia
 • poranenie miechy, kedy muž nie je schopný ejakulovať a s partnerkou sa snažia o dieťa
 • blokáda spermií pri vazektómii (sterilizácia muža)- muž po sterilizácii chce mať dieťa, preto sa spermie od neho získajú pomocou metódy MESA
 • vrodené anomálie mužského pohlavného ústrojenstva- sú zriedkavé, ale objavujú sa u 2% neplodných mužov. Z anomálii sa môže vyskytnúť chýbanie semenovodov na obidvoch stranách, vyskytuje sa to často spolu s cystickou fibrózou.

Pre mužov s obštrukčnou azospermiou je MESA zlatý štandard v procedúre, kedy sa získajú spermie.

Vyšetrenia pred zákrokom

 • fyzikálne vyšetrenie by sa malo zamerať na veľkosť, konzistenciu, objem a prítomnosť semenníkov, nadsemenníkov a semenovodov. Pri náleze malých, mäkkých semenníkov je zhoršená tvorba spermií, zatiaľ čo stvrdnuté nadsemenníky a chýbanie semenovodu s normálnym objemom semenníkov svedčia o možnej obštrukcii.
 • súčasťou vyšetrenia je aj vyšetrenie prostaty cez konečník, pretože sa vyšetrujú abnormality prostaty, ktoré môžu byť zodpovedné za obštrukciu.
 • ďalším vyšetrením je analýza ejakulátu pre potvrdenie azospermie. Zisťuje sa počet spermií v ejakuláte. Fyziologický ejakulát obsahuje zásadité pH a fruktózu pozitívnu tekutinu, ktorá tvorí 50-80% ejakulátu. Preto nález kyslého pH a malého množstva tekutiny bez fruktózy, svedči o obštrukčnej azospermii.
 • krvné testy- hladiny hormómov- testosterónu a folikuly stimulujúceho hormónu

Skríning pred zákrokom

Všetci pacienti sú pred samotným výkonom testovaní na hepatitídu B a C ako aj na HIV. Ak sa zistí, že je prítomné niektoré z týchto ochorení, tak potom nie je možné uskladniť a ďalej použiť získanú vzorku.

Kontraindikácie a komplikácie

Komplikácie sú rovnaké ako pri každej operácii. Medzi možné komplikácie preto patrí krvácanie, infekcia, poranenie alebo alergia na podávané lieky. K ďalším komplikáciám patrí lokálna bolesť, opuch, ktoré trvajú maximálne jeden týždeň po zákroku.
MESA by sa nemala vykonávať v prípadoch, že muž má určité genetické poruchy, ktoré by mohli byť odovzdané na potomka a tým by bol ohrozený jeho život.

Postup zákroku

Pri obštrukčnej azospermii je normálna produkcia spermií v semenníkoch. Milióny spermií sa hromadia v rozšírených častiach semenovodu a nadsemenníkov pod miestom obštrukcie. MESA je technika, kedy sa aspirujú (vytiahnu) spermie cez kožu pomocou ihly. MESA je najlepšou metódou získavania spermií, lebo pri tejto metóde sa získa niekoľko miliónov, vysoko kvalitných pohyblivých spermií s minimálnou kontamináciou vzorky krvou.

 • pri zákroku sa najčastejšie používa celková anestéza, ktorá je výhodná najmä v tom, že sa minimalizujú pohyby pacienta počas zákroku
 • operačná technika a nástroje: operačný mikroskop s vysokým stupňom zväčšenia, chirurgické a mikrochirurgické nástroje, sklenené pipety na odber tekutiny z nadsemenníka
 • po celkovej anestéze je oholený miešok, ktorý sa prekryje sterilným materiálom
 • chirurg urobí malý rez do kože v skróte- skrótum je kožný vak, v ktorom sú uložené semenníky. Chirurg urobí teda drobný rez na miešku (skróte) a cez obaly sa snaží dostať k nadsemenníkom, uchopí si semenník s nedominantnou rukou a stabilizuje nadsemenník, dá si ho medzi palec a ukazovák.
 • pod mikroskopom chirurg hľadá vhodné kanáliky, z ktorých sa odoberú spermie. Spermie sa väčšinou získavajú z hlavy nadsemenníka.
 • pomaly sa odstráni obal na kanálikoch nadsemenníka, pomocou špeciálneho skalpelu sa zabraňuje krvácaniu. Kanálik je potom ostro prerezaný s mirkoskalpelom a odoberie sa vzorka na analýzu, ak sa nenájdu vo vzorke ďalšie spermie, tak sa odoberie kúsok tkaniva zo semenníka, ktoré sa vyšetrí na prítomnosť spermií
 • spermie sa odoberajú z hlavy nadsemenníka, lebo spermie sú tu najlepšie pohyblivé
 • pri nájdení vhodného miesta na odber tekutiny z nadsemenníka sa použijú sklenené mikropipety, tekutina sa postupne nasaje do mikropipety, jej tok sa spontánne zastaví, keď je mikropipeta plná, nasatie trvá okolo 10-20 minút a nasaje sa okolo 20 μl tekutiny. Každá mikropipeta môže odobrať okolo 20 miliónov spermií. Počas zákroku sa môže odobrať až 100 až 150 miliónov spermií.
 • po nasatí sa tekutina dá do zbernej nádoby
 • po odobratí spermií sa nadsemenník vráti do svojej anatomickej polohy, dá sa do svojho obalu, ktorý sa zašije vstrebateľnými stehmi, takisto sa zašije aj miešok
 • na ranu sa aplikuje antibiotická masť
 • získané spermie sa zvyčajne zamrazia a použijú sa pri IVF

Po zákroku

 • pacient po zákroku zostáva v pokoji niekoľko hodín, oddychuje
 • lekár oznámi výsledok pacientovi ešte predtým ako je pacient prepustení z nemocnice
 • v centre reprodukcie obidvaja partneri ďalej konzultujú s lekármi ďalší postup

Odporúčania na doma po zákroku

 • udržiavať drobnú ranu po zákroku v čistote, sprchovať sa každý deň
 • pohlavná abstinencia po dobu dvoch týždňov po zákroku (pri pohlavnom styku môže byť v ejakuláte trocha krvi, ktorá zafarbí ejakulát do červena.
 • väčšina mužov môže začať s bežnou fyzickou aktivitou na 2-3 deň po zákroku, ale mali by sa aspoň na 10 dní vyhnúť namáhavým športom ako napr. bicyklovanie, plávanie a beh.

Súvisiace články

Viac o MESA na modrykonik.sk

Použité zdroje

 1. CENTER FOR MALE INFERTILITY AND REPRODUCTIVE HEALTH , Sarah K. Girardi, M.D: MESA, 2006

https://web.archive.org/web/20061111061014/http...

 1. https://web.archive.org/web/20150215153242/http...
 2. https://www.aberdeenfertility.org.uk/
 3. https://web.archive.org/web/20170714215050/http...
 4. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s MESA

Máš skúsenosť s MESA?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť