Dá sa zamedziť styk otca s dieťaťom, keď dieťa prišlo od neho so štípancami?

Zodpovedané
25. feb 2022

Dobrý deň,

moja maloletá dcéra bola na víkend u otca a prišla doštípaná. Od lekárov som sa dozvedela, že to je buď blcha alebo ploštica. Všetko sme vydezinfikovali. Dala som to vedieť aj ex partnerovi a jediná reakcia na to bola, aby som mu prefotila správu.

Dnes som volala na ÚPSVAR, kde pani so zvýšeným hlasom povedala, že styk nemôžem zamedziť.

Ako mám postupovať?

Ďakujem

Dobrý deň,

chápem Váš strach ako matky o zdravie Vašej dcéry. Pred zamedzením styku dcéry s otcom by som Vám odporúčala sa s otcom dohodnúť, ako vec riešiť na súde.

Dieťa má právo na oboch rodičov a pokiaľ má otec možno dočasne nevyhovujúce podmienky na styk s dcérou, táto situácie je určite riešiteľná.

V komunikácii s otcom Vám môže pomôcť mediátor s tým, že celú vec môžete vyriešiť formou dočasnej dohody tak, aby bola v prospech dcéry.


JUDr. Renáta Smetana, mediátor
Mediačná kancelária JUDr. Renáta Králiková
Kniežaťa Pribinu 14, 911 01 Trenčín
www.mediacnakancelaria.sk