Môže sa v jednom návrhu riešiť rozvod, zverenie deti a výživné?

Zodpovedané
10. feb 2022

Dobrý deň,

už som rozhodnutá a chcem sa rozviesť. Máme 3 deti - 14, 8, 3 ročné. Po rozvode ostanem s deťmi v mieste svojho trvalého bydliska. Deti chcem do osobnej starostlivosti. Chcem, aby mi bolo určené aj výživné. Najstarší syn ide od septembra na strednú školu.

Ako mám postupovať?

Môže sa v jednom návrhu riešiť rozvod, zverenie deti a výživné?

Ďakujem

Dobrý deň,

áno, v návrhu na rozvod je potrebné mať upravenú aj úpravu práv a povinností k maloletým deťom. To znamená komu budú deti zverené, styk s deťmi a výživné.

V tomto prípade je ideálne pred podaním návrhu na rozvod osloviť manžela a pokúsiť sa uzatvoriť rodičovskú dohodu, ktorá celú situáciu zjednoduší a urýchli. S týmto Vám môže pomôcť aj mediátor, ktorý manžela za Vás osloví a pokusí sa Vás doviesť k rodičovskej dohode, ktorú dá následne schváliť súdom.

V prípade potreby a záujmu ma kontaktujte.


JUDr. Renáta Smetana, mediátor
Mediačná kancelária JUDr. Renáta Králiková
Kniežaťa Pribinu 14, 911 01 Trenčín
www.mediacnakancelaria.sk