Ako dlho má syn nárok na výživné?

Zodpovedané
22. feb 2022

Dobrý deň,

syn tento rok maturuje a od júla má dohodnuté stále zamestnanie.

Dokedy je povinný ex platiľ výživné?

Čo keby náhodou to s tým zamestnaním nevyšlo a syn by bol na úrade práce?

Ďakujem

Dobrý deň,

otec je povinný platiť výživné do času, kedy dieťa nie je schopné sa samo živiť. Od júla, ak bude Váš syn zamestnaný, už mu nárok na výživné nevzniká. Ak by náhodou zamestnanie nevyšlo a zostal by na úrade práce, taktiež mu nárok na výživné nevzniká. Opačná situácia by bola v prípade, keby ide napr. študovať na vysokú školu.

Otec je však povinný platiť výživné do času, kedy sa so synom nedohodne o zrušení vyživovacej povinnosti, alebo nepodá návrh na súd na zrušenie vyživovacej povinnosti. V tomto prípade však doporučujem dohodu medzi otcom a synom. Ak by otec návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti nepodal a naďalej by platil synovi výživné, ktoré synovi nenáleží, otec by mohol žiadať vrátiť už vyplatené výživné z titulu bezdôvodného obohatenia.

Doporučujem skúsiť osloviť mediátora, ktorý osloví otca a pomôže predmetnú dohodu uzavrieť.

V prípade záujmu a potreby som Vám k dispozícii.


JUDr. Renáta Smetana, mediátor
Mediačná kancelária JUDr. Renáta Králiková
Kniežaťa Pribinu 14, 911 01 Trenčín
www.mediacnakancelaria.sk