Poradňa o plodnosti/neplodnosti s GYN-FIV

103 zodpovedaných otázok
MUDr. Peter Harbulák, PhD.
Odborník
Odoberaj57

MUDr. Harbulák je gynekológ, vedúci lekár GYN-FIV – centra pre gynekológiu, urológiu a asistovanú reprodukciu.

Je odborným zástupcom pre reprodukčnú medicínu pre pracovisko Bratislava a Nitra, je predsedom sekcie asistovanej reprodukcie SGPS, vedúcim lekárom postgraduálneho štúdia pre liečbu neplodnosti SZU, odborným garantom a členom výboru medzinárodnych konferencií a poradenských rád.

Je ženatý, má tri dospelé dcéry.

V poradni sa bude venovať predovšetkým otázkam súvisiacim s vyšetrením plodnosti a liečbou neplodnosti, a to najmä:

 • bezplatná konzultácia v centre asistovanej reprodukcie,
 • vek ženy a plodnosť – kedy je správny čas obrátiť sa na centrum,
 • vyšetrenie plodnosti ženy - meranie ovariálnej rezervy, hladiny AMH,
 • vyšetrenie plodnosti muža – základný spermiogram, komplexný spermigram, oxidačný stres,
 • diagnostika príčin neplodnosti a návrh možnosti liečby,
 • spolupráca klinických disciplín – liečba pod jednou strechou,
 • mrazenie vlastných vajíčok / spermií – freezing / kryokonzervácia,
 • prevencia na zachovanie plodnosti ženy / muža,
 • darovanie vajíčok, darovanie spermií,
 • prijatie darovaného genetického materiálu – vajíčok, spermií, embryí,
 • jednodňová chirurgia.

Tešíme sa Vaše otázky.
MUDr. Peter Harbulák, PhD. so svojim tímom špecialistov