Ako zabezpečiť dedenie majetku v bezdetnom manželstve?

Zodpovedané
22. máj 2023

Dobrý deň,

sme bezdetní manželia a neviem, či sa nám niekedy podarí mať dieťatko.

Ak by jeden z nás zomrel, ako by to bolo s dedením po zosnulom partnerovi?

Ja a aj manžel máme už len mamky. Plus každý z nás má súrodencov. Vlastníme byt + chatu na hypotéku a po zosnulých otcoch podiely na majetku. Radi by sme si to ošetrili tak, aby sa ten, čo zostane nemusel naťahovať o náš majetok s dedičmi. Majetok sme si zabezpečili sami, vlastnou prácou a snahou.

Čo nám odporúčate?

Ďakujem

Dobrý deň,

vo všeobecnosti platí, že v prvej dedičskej skupine dedí pozostalý manžel a dieťa/deti. Ak nededí žiadne dieťa, dedí pozostalý manžel a rodič/rodičia poručiteľa. Súrodenci poručiteľa prichádzajú do úvahy ako dedičia až v ďalšej dedičskej skupine.

Ak máte záujem, aby celý majetok zdedil iba pozostalý manžel, ak nebudete mať deti, odporúčam Vám spísať závet. Vy spíšete jeden závet v prospech Vášho manžela a Váš manžel spíše druhý (svoj) závet vo Váš prospech. Každý z Vás musí spísať samostatný závet. Slovenské právo nepozná spoločný závet manželov.


Prajem Vám pekný deň,
Zuzana Tužilová
www.tuzilova.sk
email: zuzana@tuzilova.sk