Mám nárok po rozvode na autá, ktoré kupoval manžel?

Zodpovedané
22. mar 2023

Dobrý deň,

máme určený súd ohľadom rozvodu aj výživného. S manželom máme starší dom, ktorý sme opravovali počas manželstva. Dom som získala darovacou zmluvou ešte pred uzavretím manželstva.

Čo všetko spadá do BSM vlastníctva?

Veľmi mi nemá ako dokázať čo je jeho a koľko dal peňazí do domu. Nemá bločky. Nedá sa s ním dohodnúť na normálnej cene. Plus máme dva autá, ktoré boli kúpené počas manželstva z jeho príjmu.

Mám na tie autá nárok?

Má právo mi vziať všetok nábytok?

Keď sa nevedia manželia dohodnúť, ako to rieši súd?

Ďakujem

Dobrý deň,

v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov T.j. dom, ktorý ste získali darovaním, do BSM nepatrí; autá, ktoré kupoval Váš manžel pravdepodobne áno - pokiaľ tieto autá nevyužíva na podnikanie/nie sú písané na nejakú (manželovu) firmu.

Pri vyporiadaní BSM sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok (t.j. manžel by od Vás mohol žiadať náhradu nákladov investovaných do Vášho domu).

Ďalej sa pri vyporiadaní prihliadne predovšetkým na potreby maloletých deti. Ďalej na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

Toľko teória - v praxi je potrebné brať do úvahy to, že súd vždy rozhoduje na základe toho, čo považuje za preukázané. Ak Váš manžel bude pred súdom niečo tvrdiť, no okrem svojho tvrdenia nebude schopný predložiť žiaden iný dôkaz, súd predmetnú skutočnosť zrejme nebude považovať za preukázanú.

Ak by ste mali záujem o zastupovanie v predmetnej veci, kontaktujte ma prosím e-mailom.


Prajem Vám pekný deň,
Zuzana Tužilová
www.tuzilova.sk
email: zuzana@tuzilova.sk