Môžu ma aj spolu s deťmi vysťahovať?

Zodpovedané
21. feb 2023

Dobrý deň,

ďakujem za odpoveď na moju otázku: https://www.modrykonik.sk/ask-an-expert/poradna...

Pokiaľ nemám toľko peňazí, môžu ma aj s deťmi vysťahovať?

Ako mám ďalej postupovať?

Ďakujem

Dobrý deň,

ak to správne chápem, väčšinu podielu na dome vlastníte vy, resp. Vaše deti a Váš brat má iba malý podiel (1/14).

Myslím, že v takom prípade správca nebude mať záujem o predaj spoluvlastníckeho podielu Vášho brata tretej osobe, lebo to pre neho nebude rentabilné a Vás v dôsledku konkurzu Vášho brata nebude možné vysťahovať.

Konkrétne okolnosti však závisia od hodnoty domu, hodnoty záväzkov Vášho brata prihlásených do konkurzu, iného majetku, ktorý Váš brat vlastní a ktorý možno v konkurze speňažiť a pod.

Ak si chcete byť na 100% istá, skontaktujte sa so správcom, ktorý má na starosti konkurz Vášho brata a spýtajte sa ho, ako mieni postupovať pri uspokojovaní veriteľov Vášho brata. Zároveň (ak by ste o to mali záujem) sa môžete so správcom porozprávať aj o tom, či by bol ochotný predať Vám bratov podiel na dome, pričom kúpnu cenu za podiel by ste vy uhrádzali v splátkach.


Prajem Vám pekný deň,
Zuzana Tužilová
www.tuzilova.sk
email: zuzana@tuzilova.sk