Ako podať výpoveď po ukončení materskej?

Zodpovedané
8. mar 2022

Dobrý deň,

2.3.2022 mi končí 14 týždňová materská dovolenka. Od nasledujúceho dňa by som mala nastúpiť do práce. Z určitých dôvodov však nastúpiť nechcem.

Ako mám podať výpoveď, aby som nemusela dodržať výpovednú lehotu 3 mesiace?

U zamestnávateľa som pracovla viac ako 10 rokov.

Ak by som podala výpoveď k 3. marcu dohodou so zamestnávateľom a on by súhlasil, tak je povinný mi vyplatiť odstupné?

Ak áno, môže mať s tým zamestnávateľ problém?

Môže ma nútiť dať výpoveď s plynutím výpovednej doby?

O odstupné mi nejde. Ide mi o to, aby som sa tam nemusela už vrátiť.

Ak by som bola nútená dať výpoveď s plynutím trojmesačnej výpovednej doby, tak môžem od začiatku je plynutia ísť na PN?

Resp. môžem si čerpať dovolenku?

Bez toho, aby som musela chodiť do práce.

Ďakujem

Dobrý deň,

so zamestnávateľom je nutné začať komunikovať mesiac pred plánovaným ukončením materskej/rodičovskej dovolenky. Vo Vašom prípade by bolo asi najlepšie sa so zamestnávateľom dohodnúť na ukončení pracovného pomeru dohodou.

Nižšie uvádzam odpovede na Vaše otázky:
1. Ako mám podať výpoveď, aby som nemusela dodržať výpovednú lehotu 3 mesiace? Zamestnanec je povinný plniť svoje povinnosti v zmysle pracovnej zmluvy. Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve. Preto sa potrebujete so zamestnávateľom dohodnúť na ukončení pracovného pomeru dohodou. V tomto prípade výpovedná doba nevzniká a pracovný pomer je možné ukončiť k akémukoľvek dátumu, na ktorom sa obe strany dohodnú.

2. U zamestnávateľa som pracovla viac ako 10 rokov. Ak by som podala výpoveď k 3. marcu dohodou so zamestnávateľom a on by súhlasil, tak je povinný mi vyplatiť odstupné?
V prípade, že výpoveď podáva zamestnanec, zamestnávateľ odstupné nevypláca.

3. Môže ma nútiť dať výpoveď s plynutím výpovednej doby?
Pracovno-právne vzťahy sú dvojstranné úkony uzavrené medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď z dôvodov vymenovaných v zákonníku práce a z tohto dôvodu môže požadovať výkon práce počas výpovednej doby. Pretože ste situáciu neriešili dostatočne s predstihom, je pravdepodobné, že zamestnávateľ s Vašim návratom počítal a teraz ste mu spôsobili prevádzkové problémy.

4. O odstupné mi nejde. Ide mi o to, aby som sa tam nemusela už vrátiť. Ak by som bola nútená dať výpoveď s plynutím trojmesačnej výpovednej doby, tak môžem od začiatku je plynutia ísť na PN? Resp. môžem si čerpať dovolenku? Bez toho, aby som musela chodiť do práce.
Účelom sociálnych dávok je ochrana ľudí, ktorú túto pomoc potrebujú. Ak by ste boli ošetrujúcim lekárom vyhlásená za práceneschopnú, tak v tom prípade dodržiavate liečebný režim bez ohľadu, či ste už vo výpovednej dobe. O čerpaní dovolenky rozhoduje zamestnávateľ, s dovolenkou nemôžete svojvoľne disponovať.


Sandra Balažíková
Head of Human Resources