Ako dostať výživné na dieťa od otca, ktorý nežije na Slovensku?

Zodpovedané
1. dec 2019

Dobrý deň,

s bývalým priateľom a otcom dieťaťa sme sa rozišli v 2016. Mali sme ústnu dohodu koľko mi bude platiť mesačne výživné, ktorú ale vôbec nedodržiaval a tak sme to vyriešili súdnou cestou.

Súd mu stanovil výšku, ktorú platí ale tiež mu stanovil splatiť zameškané výživné do októbra 2018. To činí 1 300 eur, ale to už bohužiaľ akosi pozabudol.

Ako môžem túto situáciu vyriešiť a ako od neho tie peniaze získať, keďže nieje Slovák a ani tu nežije?

Súd, ktorý prebehol, tak bol na Slovensku.

Ďakujem

Dobrý deň,

obráťte sa na Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže.


S úctou,

Advokátska kancelária JUDr. Jána Kasenčáka
Zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 4907
Juraja Fándlyho 2163/7
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel: +421 (911) 541273
E-mail: office@kasencaklegal.eu