Ako napísať žiadosť alebo dohodu o zrušení výživného?

Zodpovedané
31. máj 2022

Dobrý deň

syn ukončil strednú školu a zamestnal sa. Jeho otec, ktorý platil výživné ma požiadal, aby som napîsala žiadosť na súd.

Ako mám napísať žiadosť alebo dohodu o zrušení výživného?

Máte k dispozícii konkrétny vzor?

Ďakujem

Dobrý deň,

návrh/dohodu na zrušenie výživného podáva otec alebo plnoleté dieťa na príslušný súd.

Návrh musí obsahovať identifikáciu účastníkov, označenie rozhodnutia, ktorým bola stanovená vyživovacia povinnosťi (tzn. označenie súdu, spisová značka, dátum), informácie ohľadom skutočnosti, ktorá zakladá zrušenie vyživovacej povinnosti (potvdenie o ukončení školy) a samotný návrh na zrušenie.

Na internete nájdete množstvo vzorov, ktorými sa môžete inšpirovať.


JUDr. Renáta Smetana
hosťujúca euroadvokátka a mediátorka
kancelária: Kniežaťa Pribinu 2, 911 01 Trenčín
mail: info@advokatkaostrava.cz
web: www.advokatkaostrava.cz