Je možná striedavá starostlivosť u ročného dieťaťa?

Zodpovedané
14. sep 2019

Dobrý deň,

s mojím bývalým priateľom mám ročného syna. V styku so synom mu nebránim. Vidia sa takmer každý deň. So synom chodím raz do týždňa k babke a k dedkovi, teda k starým rodičom z jeho otca strany.

Teraz som podala žiadosť na súd, že chem byť zákonný zástupca maloletého syna. Styk som dala dohodou. Keď som to povedala bývalému priateľovi, tak povedal, že on nesúhlasí. On chce, aby sme mali striedavú starostlivosť. Alebo si ho brávať na víkendy, resp. cez deň bez mojej prítomnosti. Ja s tým však nesúhlasím.

Bývam v trojizbovom byte s mamou. Bývalý priateľ býva v dome s rodičmi.

Môže si syna brávať bez môjho súhlasu?

Je šanca, že mu súd schváli styk bez mojej prítomnosti, resp. striedavú starostlivosť?

Za odpoveď ďakujem

Dobrý deň,

pokiaľ sú na to vhodné podmienky, súd môže striedavú starostlivosť schváliť.

Pre posúdenie tejto otázky ste poskytli minimum informácií.


S úctou,

Advokátska kancelária JUDr. Jána Kasenčáka
Zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 4907
Juraja Fándlyho 2163/7
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel: +421 (911) 541273
E-mail: office@kasencaklegal.eu