Príspevky pre registrovaných používateľov sa ti nezobrazujú.
  bubena
  22. jan 2012    Čítané 0x

  CITAJTE,ZDIELAJTE A INFORMUJTE!

  Jsme vděčni Washington Post, New York Times, časopisu Time a dalším významným publikacím, jejichž ředitelé se účastnili našich setkání a po více než 40 let se drželi svého slibu, že o těchto setkáních nebudou informovat. Bylo by pro nás nemožné rozvinout náš plán pro svět, pokud bychom byli během těchto let vystaveni ostrému světlu publicity – David Rockefeller na schůzce skupiny Bilderberg v roce 1991.

  V roce 2012 utrpí Nový světový řád a jeho agenda jedné světové vlády/redukce obyvatelstva velkou porážku. Tato porážka se neuskuteční díky násilné revoluci, masivním protestům, či díky tomu, že budou lidé prosit o slitování zkorumpované politiky – jako kdyby 535 politiků /U.S.senát + kongres-p.p./ skutečně reprezentovalo 315,000,000 lidí /celková populace USA –p.p./. Nikoliv, tato porážka bude výsledkem globálního procitnutí a rovněž výsledkem toho, že se významná část lidí jednoduše rozhodne odmítnout činit něco, co je v rozporu s jejich svědomím.

  Elity mají pouze dva hlavní nástroje, které jsou dobře známy všem těm, kteří čtou alternativní média: utajení a klam. Jejich kriminální podnik bude u konce, jakmile dojde k probuzení milionů a možná dokonce miliard lidí v roce 2012.

  Již od 90. let někteří hovoří o tom, že časem musí dojít k bodu, kdy se agenda Nového světového řádu odhalí takovým způsobem, že ji budou moci spatřit všichni. Naštěstí je tento okamžik rovněž i momentem, kdy je tato agenda nejvíce zranitelná, protože se díky tomu velké množství lidí „probudí“ a uvědomí si, že lidstvo a jejich blízcí jsou ve velkém nebezpečí. Tento čas právě nastal.

  Nedávno byl prezidentem podepsán a uzákoněn National Defence Authorization Act (NDAA), jenž byl ospravedlněn podvodnou válkou proti teroru (za předpokladu, že je Obama legitimním prezidentem, což je samo o sobě velkou domněnkou). Tato legislativa prohlásila celé Spojené státy za bojiště. Armáda může uvěznit americké občany, mučit je a vyslýchat bez obvinění a bez procesu. Tento zákon v podstatě zavádí ve Spojených státech stanné právo. Rovněž ruší Magnu Chartu z roku 1215, Listinu práv a Posse Comitatus /moc místní domobrany –p.p./, jež bránily armádě kontrolovat civilisty na území USA od roku 1878.

  Jak bylo oznámeno prostřednictvím Market Watch, byla v roce 2006 udělena firmě KBR možnost obdržet kontrakt od Department of Homeland Security, údajně proto, aby došlo k podpoření jejích detenčních ubytovacích zařízení pro případ nějaké mimořádné události.

  Minulý měsíc bylo uvedeno v dokumentu, jež pochází přímo od KBR, že vláda aktivovala FEMA tábory v celých Spojených státech. Film, který se nazývá „Project Overview and Anticipated Project Requirements“ popisuje služby, jež se bude KBR snažit předat subkontraktorům.

  Nenechte se mýlit, stejně tak jako 11. září, lze rovněž i dnes tyto pasáže NDAA interpretovat jako akt, jímž se globalisté sami prozradili a to nám dává možnost informovat ostatní.

  Tyranie se nyní odhalila v celé své nahotě a byly o tom již napsány tisíce článků, které vás mohou podpořit během diskuse s ostatními lidmi.

  Ron Paul

  Ron Paul vede v mnoha průzkumech veřejného mínění navzdory bezprecedentní pomlouvačné kampani prostřednictvím nestydatých médií velké 6 /General Electric, Walt Disney, News Corp., TimeWarner, Viacom, CBS-p.p./ Ať už bude Ron Paul zvolen prezidentem či nikoliv, vzdělává veřejnost o tom, že Federální rezerva je soukromá organizace, která reprezentuje kartel banksterů, vzdělává dále veřejnost o tom, že je třeba ukončit vražedné a protiústavní války a že je třeba mít poctivé peníze. Ron Paul vzdělává dále veřejnost i o věcech, které se dotýkají zdraví a osobních svobod lidí. Paul obdržel pro svoji kampaň od příslušníků armády více finančních prostředků než jakýkoli jiný kandidát. To je znakem toho, že mnoho lidí v armádě neuposlechne zrádcovských rozkazů, pokud jim budou dány.

  S podvodným bankovnictvím jsou jeho oběti obeznámeny

  Stále více a více lidé se obeznamuje s faktem, že Federální rezerva je soukromý kartel, jenž obohacuje zkorumpované bankstery takovým způsobem, že vytváří peníze z ničeho, tyto peníze poté půjčuje za úrok a tímto způsobem zotročuje populaci prostřednictvím dluhu, který nelze nikdy splatit. Nedávno šéf bezpečnosti Federální rezervní banky v San Antoniu potvrdil, že se jedná o soukromou instituci. Totéž potvrdil další ze zaměstnanců Federální rezervní banky ze San Franciska.

  K tomu přidejme skutečnost, že si je veřejnost vědoma toho, že ty největší banky byly zachráněny částkou 29 trilionů dolarů a tyto peníze byly rovněž vytvořeny z ničeho. Tytéž banky pokračují ve vyvlastňování domovů lidí, kteří musí na rozdíl od toho něco produkovat, aby mohli každý měsíc zaplatit hypotéku. Mnoho lidí podniká kroky proti bankovnímu systému Nového světového řádu. 5. listopad byl vyhlášen dnem Bankovního převodu. Byl to závěrečný den měsíc dlouhé kampaně, kdy měli lidé přesunout peníze z velkých bank do menších, lokálních záložen. Do 5. listopadu bylo z velkých finančních institucí vybráno 4,5 miliard dolarů. Malé záložny po celé zemi získaly během října kolem 650,000 nových klientů.

  Podvodná válka proti drogám odhalena jako absurdní

  Obecně se nyní uznává, že válka proti drogám je podvod. Malí překupníci drog z ulice, kteří prodávají marihuanu, jsou na náklady daňových poplatníků zatýkáni a umisťováni ve vězeňských celách, které jsou často menší než klece mnoha zvířat v ZOO. Ve stejné době dováží CIA do země obrovské množství kokainu a heroinu, aby mohla financovat své vražedné operace. U.S. jednotky otevřeně přiznávají, že podporují obchod s heroinem v Afghánistánu.

  Lidé se probouzejí! Nedávno porotci v Montaně využili své pravomoci vynulovat rozsudek, když odmítli odsoudit člověka za vlastnictví marihuany.

  Vynulování rozsudku prostřednictvím poroty se může uskutečnit, pokud porota vrátí rozsudek jako „nevinný“ navzdory tomu, že obviněný je vinný z porušení zákona, za které byl obviněn. Porota takovýmto způsobem může vynulovat zákon, o kterém se domnívá, že je buď nemorální nebo v daném případě osoby, o níž se rozhoduje, nesprávně aplikovaný.

  Jakmile jednou porota vrátí rozsudek jako „nevinen“, nelze tento verdikt zpochybnit žádným soudem a klauzuje v ústavě, která neumožňuje soudit za stejný přečin dvakrát, zabraňuje zahájení dalšího soudního stíhání.

  Pokud jste součástí poroty, nikdy nezapomeňte, že máte moc vynulovat rozsudek.

  Emaily agentů ATF, které se týkaly války proti drogám a dostaly se na veřejnost, ukazují, že si zaměstnanci agentury vzájemně gratulovali k tomu, že se jim podařilo svalit vinu za násilí na hranicích na americké prodejce zbraní navzdory skutečnosti, že federálové zbraně dodávali přímo mexickým drogovým gangům v rámci programu Fast and Furious. Účelem tohoto programu, jak agenti sami přiznali, byla démonizace druhého dodatku ústavy a prosazení nové regulace zbraní.

  Odhalen zkorumpovaný kongres

  Lidé jsou si nyní vědomi toho, že většina členů kongresu je zkorumpovaná ve stejné míře jako Don Jon Corzine /bývalý CEO Goldman Sachs a guvernér New Jersey – p.p./. Průměrná čistá hodnota člena kongresu se vyšplhala na 913,000 dolarů, což je nárůst o 15 procent od roku 2004 do roku 2010. Během stejného období klesla čistá hodnota průměrného Američana o 8 procent na přibližně 100,000 dolarů. Kongres se nyní těší závratné podpoře 16 procent. Průzkumy veřejného mínění ukazují, že 83 procent populace nesouhlasí se svou vládou a mohou být tedy podle NDAA uvězněni bez obžaloby na neurčitou dobu jako nepřátelští bojovníci.

  Nebezpečí vakcín je dobře známé

  Počet rodičů, kteří odmítají nechat očkovat své děti toxickými vakcínami rapidně narůstá. Tito rodiče si musí být vědomi toho, že rozsáhlé výzkumy dokazují, že tyto vakcíny jsou smrtelné.

  Vědec Dr. Maurice Hilleman, který pracoval pro firmu Merck, před svou smrtí potvrdil, že vakcíny obsahují SV40 /Simian virus 40 – způsobuje vznik nádorů a latentních infekcí –p.p./ viry rakoviny. Odhaduje se, že přes 200 milionů balení, která byla nakažena SV40 bylo použito při očkování veřejnosti. Toto by mohlo být možné vysvětlení pro dramatický nárůst rakoviny v posledních 100 letech.

  V roce 1999 se patologové, mikrobiologové a virologové všude po světě dobrali k témuž výsledku, že SV40 lze nalézt v řadě typů rakoviny člověka, jako např. v mozkových nádorech, v rakovině kostí, či v rakovině plic. Tytéž typy rakoviny se objevily, když byl tento virus aplikován u zvířat. Poté, co byla tato skutečnost pečlivě prostudována a zdokumentována a spolu s oponentními posudky uveřejněna ve vědeckých časopisech, vědci, kteří vedou výzkum SV40, prohlásili tento virus za lidský karcinogen třídy 2A.

  Jak bylo hlášeno z mnoha zdrojů, tato zpráva se objevila např. i v Times of India, byly v prosinci 2008 prostřednictvím laboratoře firmy Baxter v Rakousku dodány do 18 zemí vakcíny, které byly kontaminované smrtícím živým virem ptačí chřipky H5N1. Náhodou byla jedna sada, ještě předtím než byly vakcíny odeslány k vakcinaci lidí, nejprve otestována v České republice na fretkách. Všechny fretky uhynuly a došlo k šokujícímu odhalení.

  Český tisk se okamžitě začal ptát, jestli tato událost nebyla součástí konspirace vyvolat úmyslně pandemii. Stejné obvinění zaznělo rovněž i od řady úředníků pracujících ve zdravotnictví v dalších zemích.

  Původně se firma Baxter snažila čelit obviněním mlčením, odvolávala se na „obchodní tajemství“ a odmítala objasnit, jak mohlo dojít ke kontaminaci vakcín virem H5N1. Později firma Baxter prohlásila, že to byla nehoda. Nicméně pravděpodobnost, že by mohlo dojít k promíchání živého viru biologické zbraně s materiálem vakcíny náhodou, je fakticky nulová.

  Nejméně 49 dívek zemřelo a tisíce musely být hospitalizovány, když jim byla aplikovaná kdysi populární vakcína Gardasil. Samozřejmě, informace o nepříznivých účincích vakcíny se dozvídáme jen u 10 procent případů.

  Vakcíny jsou rovněž důležitým nástrojem globálních elit, které prostřednictvím Rockefellerovy nadace a Světové zdravotnické organizace snižují jejich prostřednictvím porodnost za účelem globální redukce obyvatelstva.

  Odhalen program redukce populace

  Dnes je již dostatečně v povědomí lidí skutečnost, že globální elity vnutily své absurdní malthusiánské náboženství smrti zbytku světa. V roce 2009 se konalo setkání „tajného klubu miliardářů“ v New Yorku, jehož se zúčastnili David Rockefeller, Ted Turner, Bill Gates a další. Účastníci setkání diskutovali o tom, jakým způsobem by mohli využít svého majetku, aby zpomalili růst světové populace.“

  Ve druhé polovině 20. století podporovatelé eugeniky přijali za vlastní politiku „populační kontroly“. Toto vyústilo v dokument z roku 1974, který se nazýval Memorandum 200, studie o národní bezpečnosti. Jednalo se o geopolitický strategický dokument, jenž byl připraven Rockefellerovým poskokem a členem skupiny Bilderberg Henry Kissingerem. Tento dokument byl cíleně zaměřený na 13 zemí za účelem masivní redukce obyvatelstva prostřednictvím nedostatku potravin, sterilizací a prostřednictvím války.

  Cílem těchto masových vrahů je zredukovat světovou populaci ze současných 7 miliard na 500 milionů. Tito vrahové dokonce vytvořili monument, jenž se nazývá Georgia Guidestones (kameny v Georgii), do něhož tyto své zvrácené sny nechali zvěčnit.

  Hlavním poradcem Obamy pro vědu a technologii je John P. Holdren, který je spoluautorem knihy Ecoscience z roku 1977. Holdren se v této knize vyslovuje pro zavedení „celoplanetárního režimu“, jenž by si prostřednictvím totalitních opatření a za použití „globální policejní síly“ vynutil kontrolu populace, včetně nucených potratů a programů masové sterilizace, jež by byly prováděny s pomocí vody a potravin. Holdren se rovněž vyslovuje pro zavedení povinných implantátů, které by zabránily dvojicím v tom, aby mohly mít děti.

  Lidé všude na světě nyní pochopili, že jsou vystaveni chemickým útokům, jež jsou součástí operace pomalého zabíjení. Smrtící a nebezpečné toxiny se nacházejí v aspartamu, ve fluoridu, v geneticky modifikovaných potravinách, v produktech, jež obsahují rtuť, v pesticidech, v produktech, které vznikají křížením napříč druhy, lze je nalézt v biphenolu A (BPA), v plastikátech kuřat, v kukuřičném syrupu s vysokým obsahem fruktózy, v klonovaném mase, v rBGH /růstový hormon, který se používá pro genetickou modifikaci mléka v USA-p.p./, či v nových, agresivních odrůdách GM lososa. Toto vše se stalo součástí našeho jídelníčku, ať už jsme to chtěli nebo nechtěli.

  V rámci programu, který je známý pod názvem chemtrails/geoinženýrství, je na populaci rozprašován hliník, barium, stroncium a další podivné ingredience jako např. červené krvinky a plíseň. Znečištění způsobené toxickým sulfurem dioxinu je rovněž dáváno do souvislostí se zlovolnými úmysly globalistů.

  Odhalen podvod člověkem způsobeného globálního oteplování

  Je to opravdu tak, probíhá válka proti celé populaci a podvod, jenž se nazývá globální oteplování, je rovněž součástí toho všeho. Na stránce 75 publikace Římského klubu z roku 1990, která se nazývá První globální revoluce, Římský klub naznačuje, jakým způsobem se bude snažit vytvářet umělé ekologické hrozby, jejichž prostřednictvím by mohla být veřejnost natolik zmanipulovaná, aby souhlasila se zavedením diktátorské světové vlády, kterou by tato organizace řídila.

  „Když jsme hledali možného společného nepřítele, proti němuž by bylo možné se sjednotit, přišli jsme na nápad využít znečištění, hrozbu globálního oteplování, hrozbu nedostatku vody, hladomoru a podobné vhodné scénáře…Všechna tato nebezpečí jsou způsobena zásahem lidí…skutečným nepřítelem je tedy samotné lidstvo,“ uvádí se v této zprávě.

  Možná i z tohoto důvodu 31.487 vědců, včetně 9.029 s tituly PhD, odmítlo teorii člověkem způsobeného globálního oteplování.

  Není sporu o tom, že hlavním cílem, k němuž směřuje veškeré úsilí globální elity, je redukce populace.

  Al Kaida je řízena Pentagonem/CIA

  Al Kaida je nástrojem USA pro regionální destabilizaci. V roce 1979 byla Al Kaida v podobě mudžahidů/Talibanu americkou tajnou zbraní v rámci operace Cyclone. Byl to geopolitický stratég Zbigniew Brzezinski (člen Rady pro zahraniční vztahy, Trilaterální komise i Bilderberg group), poradce pro národní bezpečnost prezidenta Cartera, který dal příkaz vytrénovat a finančně podpořit mudžahidy, aby bojovali proti Sovětům v Afghánistánu. Osama bin Laden (alias Tim Osman) se sešel s agentem FBI Tedem Gundersonem v roce 1986, jak Gunderson otevřeně přiznává. Nejnovější operací U.S. sponzorované Al Kaidy bylo svržení Kaddáfího v Libyi. „Podle oficiálních informací obsahovaly jednotky ‚rebelů‘ více než 1000 vojáků Al Kaidy a měly plnou vojenskou podporu – zbraně, letadla, finanční pomoc a jednotky – USA, Británie, NATO a dalších spojenců“. Bushova a Bin Ladinova rodina společně investovaly v rámci společnosti Carlyle Group.

  Operace pod falešnou vlajkou dnes součást běžného poznání

  Z tohoto důvodu mají nyní globalisté velké obtíže posunovat svoji agendu za použití teroristických útoků pod falešnou vlajkou. Kurt Haskell zajistil, aby se veřejnost dozvěděla o tom, že vánoční terorista ukrývající bombu ve spodním prádle byl hejlem vlády, který byl použit z toho důvodu, aby vystrašení Američané souhlasili s instalací rentgenových „svlékacích“ skenerů na letištích.

  Stejně tak Američané prohlédli předstírané spiknutí, které bylo připraveno ve spolupráci FBI a DEA, kdy došlo k falešnému obvinění íránského prodavače aut, jenž se měl údajně pokoušet o vraždu a takovým způsobem mělo dojít k ospravedlnění útoku na Írán.

  Sekretář státu Hillary Clintonová během setkání americké komise Foreign Policy Priority Comitte toto tiše přiznala, když prohlásila, že americké ministerstvo zahraničí potřebuje více peněz, protože americký vojensko-průmyslový komplex prohrává informační válku s alternativními médii.

  Alternativní média jsou jako láhev Chateau Chevel Blanc z roku 1947 a jejich úroveň se neustále zlepšuje. Talentovaní badatelé a novináři v jejich rámci nejsou v područí korporátních pánů, kteří jinak kontrolují, aby se zveřejňovalo pouze to, co je akceptovatelné. Myšlenky, jež se dříve zdály být radikální, jako je např. odstranění Federální rezervy a odhalení teroristického útoku pod falešnou vlajkou, jsou nyní otevřeně diskutované.

  Informátoři a badatelé porážejí Nový světový řád

  Globalisté již nemají výhodu utajení. Své karty již vyložili na stůl.

  Stále více a více vládních zaměstnanců se stává těmi, kteří nyní, když jsou si vědomi zkorumpované fašistické agendy, jež je všude kolem nich, upozorňují na nebezpečí Nového světového řádu.

  Agent FBI Coleen Rowley odhalil úmyslná selhání FBI, která, pokud by k nim nedošlo, mohla zabránit 11. září.

  Krátce po 11. září, když jsem procházel události, které předcházely tomu, co se stalo 11. září v rámci vyšetřování případu Moussaoui v FBI, v jednotlivých divizích FBI, jakož i v hlavní centrále této služby, byla vždy první otázka všech proč? Proč by agent(i) FBI úmyslně sabotovali tento případ? Vím, že bych se o tom neměl takto frivolně vyjadřovat, ale kolovaly vtipy, že v centrále FBI museli být špióni nebo krtci, kteří ve skutečnosti pracovali pro Usamu Bin Ladina, aby podkopali úsilí vyšetřovatelů z Minneapolis.

  To zní podobně jako případ teroristického útoku na Světové obchodní centrum v roce 1993, kdy určití jedinci, kteří byli součástí FBI, zabránili svému informátorovi Emandu A. Salemovi, aby zastavil teroristický útok. Plukovník Anthony Schaffer vystoupil na veřejnosti s tím, že existoval tzv. Able Danger program, který identifikoval údajného únosce z 11. září Mohammada Attu a tři další jako operativce CIA, kteří působili na území Spojených států před 11. zářím.

  Více než 1600 architektů a inženýrů prohlásilo, že příběh 11. září je podvod a totéž přesvědčení vyjádřily i stovky vládních zaměstnanců.

  Další lidé z vládních složek a kontraktoři nedávno odhalili plány, podle nichž má být s Američany zacházeno jako s nepřátelskými bojovníky, jakož i skutečnost, že nedávno došlo k aktivizaci koncentračních táborů FEMA.

  Někdejší agent FBI Ted Gunderson odhalil, že CIA provozuje obchod s drogami, operace pod falešnou vlajkou, kontrolu mysli a zneužívaní dětí.

  Dokonce i badatel Fritz Springmeier se opět vrátil na scénu, aby odhalil zločiny a kontrolu mysli, jejichž prostřednictvím globalisté ničí lidstvo.

  Proud se sice již obrací a lidstvo se probouzí, nicméně ještě je třeba mnoho vykonat, aby došlo k obnovení naší svobody a kvality života. Všichni bychom měli být neustále zapojeni do následujících jednoduchých činností:

  - informovat ostatní o tom, kdo skutečně řídí vlády a emailovat důležité články, které se toho týkají druhým

  - distribuovat letáky, abychom informovali naše sousedy

  - bojkotovat korporátní sponzory Rady pro zahraniční vztahy, Trilaterální komise a Bilderberg group

  - odmítat vykonávat jakoukoli činnost, která by byla v rozporu s naším svědomím

  - praktikovat lásku agape

  Závěrem, v roce 2012 je agenda globalistů zralá na porážku, pokud budeme pokračovat v tom, že budeme informovat ostatní a odmítat podporovat ty, kteří usilují o zotročení lidstva.

  2012: Evidence Suggests Defeat for New World Order, vyšel 9. ledna na www.activistpost.com, překlad R. Václav