Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri

Príprava rodičov na osvojenie

Príprava rodičov na osvojenie je dôležitá a taktiež povinná časť procesu pri adopcii1, či pestúnskej starostlivosti. Príprava sa vykonáva v rozsahu najmenej 26 hodín individuálnou, skupinovou alebo kombinovanou formou pod profesionálnym vedením. Je na vás, čo vám viac vyhovuje. Na konci prípravy vám bude udelený certifikát, že ste na prijatie dieťaťa pripravená.

Príprava žiadateľa o náhradnú starostlivosť

Príprava žiadateľa o náhradnú starostlivosť spočíva:

 • v poskytnutí základných informácií o
  • náhradnej rodinnej starostlivosti
  • vývine dieťaťa a potrebách dieťaťa
  • právach dieťaťa v náhradnej rodinnej starostlivosti
  • právach a povinnostiach rodičov dieťaťa
 • v posudzovaní spôsobilosti žiadateľa na vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti

Rozhodnutie stať sa náhradným rodičom či pestúnom je veľmi veľkým rozhodnutím, ktoré zanecháva stopy na živote dieťaťa ako aj na celej náhradnej i biologickej rodine, nech sa už uberá akýmkoľvek smerom. Preto by mala takémuto rozhodnutiu predchádzať dôkladná príprava, ktorá spočíva v odovzdávaní všetkých potrebných informácií ale i sprostredkovaní zážitkov a dojmov, ktoré so starostlivosťou súvisia.

Subjekty vykonávajúce prípravu

 • orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • akreditovaný subjekt vykonávajúci danú prípravu (napr. nezisková organizácia)
 • obec
 • vyšší územný celok

Viac o príprave rodičov na osvojenie na modrykonik.sk

Použité zdroje

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-305

Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Hodnotenia a skúsenosti s prípravou rodičov na osvojenie

Máš skúsenosť s prípravou rodičov na osvojenie?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť