Detský domov

1 skúsenosť

Detský domov (domov detí alebo centrum detí) je prostredie utvorené a usporiadané za účelom náhradnej výchovy dieťaťa, ktoré bolo umiestnené na základe rozhodnutia súdu. Dočasne nahrádza dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie.

Dieťaťu je v detskom domove poskytovaná starostlivosť dovtedy, kým sa nedostane do rodiny alebo do dovŕšenia jeho dospelosti (max. do 25 rokov). Ide o deti, ktoré svojich rodičov stratili alebo sa ich rodičia o nich nedokázali alebo z nejakých iných príčin nemohli postarať.

V roku 2012 bolo podľa Štatistického úradu na území Slovenskej republiky spolu 89 detských domovov, čo sa rovná 4791 detí. Počet detí umiestnených do detských domovov každým rokom stúpa.

Zoznam detských domovov si môžete prehliadnuť v samostatnom článku : Zoznam detských domovov

Detský domov zabezpečuje

 • výchovu
 • bývanie
 • stravovanie
 • odbornú diagnostiku
 • pomoc na zvládnutie krízy
 • špeciálne sociálne poradenstvo
 • sociálnu prácu
 • psychoterapie
 • zdravotnú starostlivosť
 • liečebno- výchovnú starostlivosť
 • psychologickú starostlivosť
 • špeciálno- pedagogickú starostlivosť
 • resocializáciu
 • rekreačnú činnosť
 • rehabilitačnú činnosť
 • pomoc pri obslužných činnostiach
 • pomoc pri príprave na školské vyučovanie
 • pomoc pri vzdelávaní a príprava na povolanie

V detskom domove sa vykonáva ústavná starostlivosť, predbežné opatrenie a výchovné opatrenie v profesionálnej rodine, v diagnostických skupinách, samostatných skupinách alebo špecializovaných samostatných skupinách.

Starostlivosť o deti detskom domove zabezpečuje profesionálny personál – lekár, zdravotné sestry, psychologičky, vychovávateľky, sociálne pracovníčky, ďalej obslužný personál a externý zamestnanci – profesionálny rodičia. Svojou pomocou často prispievajú aj dobrovoľníci.

Súvisiace články

Viac o destkých domovoch na modrykonik.sk

Použité zdroje

 1. http://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-305#f6365926
 2. Štatistický úrad Slovenskej republiky- Zariadenia sociálnych služieb v Slovenskej republike v roku 2012
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s detským domovom

Máš skúsenosť s detským domovom?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť
timisek240
9. nov 2014

Chovanec detskeho domova

Veľmi dobre sa o mňa starali vyučil som sa a oženil som sa a rád by som chcel sa s nimi opätovne spojiť a poďakovať im za výchovu x-)
5 poďakovaní