Detský domov

1 skúsenosť
Detský domov(domov detí alebo centrum detí) je prostredie utvorené a usporiadané za účelom náhradnej výchovy dieťaťa, ktoré bolo umiestnené na základe rozhodnutia súdu. Dočasne nahrádza dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie.

Dieťaťu je v detskom domove poskytovaná starostlivosť dovtedy, kým sa nedostane do rodiny alebo do dovŕšenia jeho dospelosti (max. do 25 rokov). Ide o deti, ktoré svojich rodičov stratili alebo sa ich rodičia o nich nedokázali alebo z nejakých iných príčin nemohli postarať.

V roku 2012 bolo podľa Štatistického úradu na území Slovenskej republiky spolu 89 detských domovov, čo sa rovná 4791 detí. Počet detí umiestnených do detských domovov každým rokom stúpa.

//Zoznam detských domovov si môžete prehliadnuť v samostatnom článku : Zoznam detských domovov//

Detský domov zabezpečuje


 • výchovu
 • bývanie
 • stravovanie
 • odbornú diagnostiku
 • pomoc na zvládnutie krízy
 • špeciálne sociálne poradenstvo
 • sociálnu prácu
 • psychoterapie
 • zdravotnú starostlivosť
 • liečebno- výchovnú starostlivosť
 • psychologickú starostlivosť
 • špeciálno- pedagogickú starostlivosť
 • resocializáciu
 • rekreačnú činnosť
 • rehabilitačnú činnosť
 • pomoc pri obslužných činnostiach
 • pomoc pri príprave na školské vyučovanie
 • pomoc pri vzdelávaní a príprava na povolanie

V detskom domove sa vykonáva ústavná starostlivosť, predbežné opatrenie a výchovné opatrenie v profesionálnej rodine, v diagnostických skupinách, samostatných skupinách alebo špecializovaných samostatných skupinách.

Starostlivosť o deti detskom domove zabezpečuje profesionálny personál – lekár, zdravotné sestry, psychologičky, vychovávateľky, sociálne pracovníčky, ďalej obslužný personál a externý zamestnanci – profesionálny rodičia. Svojou pomocou často prispievajú aj dobrovoľníci.

Súvisiace článkyViac o destkých domovoch na modrykonik.skPoužité zdroje


 1. http://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-305#f6365926
 2. http:Štatistický úrad Slovenskej republiky- Zariadenia sociálnych služieb v Slovenskej republike v roku 2012
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s detským domovom

Máš skúsenosť s detským domovom?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť
timisek240
9. nov 2014

Chovanec detskeho domova

Veľmi dobre sa o mňa starali vyučil som sa a oženil som sa a rád by som chcel sa s nimi opätovne spojiť a poďakovať im za výchovu x-)
5 poďakovaní