Striedavá starostlivosť

Striedavá osobná starostlivosť o dieťa bola na Slovensku zavedená 1.7.2010 novelou Zákona 36/2005 Z.z. o rodine, v ktorom sa uvádza: "Ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa. Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa".

Striedavá starostlivosť znamená, že sa o dieťa stará raz jeden rodič a raz druhý rodič v presne stanovenom časovom období, pričom súd určí práva a povinnosti rodičov v tomto období.

Pred prijatím novely zákona o rodine bolo dieťa väčšinou zverené do starostlivosti matky a často sa stávalo, že matka bránila v styku dieťaťa s otcom a otec bol len zdroj financií. Súčasný stav vyjadruje skutočnosť, že dieťa potrebuje matku aj otca a vychádza z Dohovoru o právach dieťaťa, čl. 18, ods.1: „Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tohto Dohovoru, musia vynaložiť maximálne úsilie na to, aby bola uznaná zásada, že obidvaja rodičia majú spoločnú zodpovednosť za výchovu a rozvoj dieťaťa. Základným zmyslom ich starostlivosti musí byť pritom najlepší záujem dieťaťa.“

Intervaly striedavej starostlivosti

Obdobie, po akom sa budú rodičia striedať v starostlivosti, záleží na ich dohode. Môže to byť týždeň, mesiac ale aj rok, dôležité je, aby sa zachoval pomer 50:50. Podľa odborníkov je lepší dlhší interval, min. 1 týždeň a najlepšie aspoň 1 mesiac.
Najčastejšie je striedanie starostlivosti po 1 dni u dieťaťa v jasličkárskom veku, po 2-7 dňoch u škôlkara, 1 týždeň vo veku ZŠ, 2 týždne vo veku SŠ, 1 mesiac vo veku VŠ, ale vždy platí, že závisí na dohode rodičov a najmä v záujme dieťaťa. Dieťaťu by mala vždy zostať možnosť počas striedavej starostlivosti navštevovať druhé z rodičov a byť s ním v kontakte.

Výhody striedavej starostlivosti

  • Mnohé výskumy dokázali, že po rozvode rodičov deťom najlepšie prospieva striedavá starostlivosť.
  • Obidvaja rodičia majú pre dieťa rovnakú úlohu, zostávajú pre dieťa rovnako dôležití. Existuje väčšia pravdepodobnosť, že dieťa si zachová láskyplný vzťah s obidvoma rodičmi, ktorí sa potom môžu napr. v prípade choroby bez problémov zastúpiť.
  • Zachováva rovnosť mužov a žien, dieťa nepríde o svojho otca ani po rozvode.
  • Striedavá starostlivosť ukazuje dieťaťu, že aj pri zložitých životných situáciach sa dá civilizovane spolupracovať a dohodnúť.
  • Striedavá starostlivosť lepšie vplýva aj na rodičov, ktorí musia často potlačiť negatívne pocity a snahu o potrestanie druhého z rodičov a nad tieto pocity nadradiť záujmy dieťaťa.
  • Rodičia majú čas aj na vlastný rozvoj a oddych.

Striedavá starostlivosť a výživné

Zákon o rodine č. 36/2005 Z.z. , čl. 62, ods. 6 hovorí: "Ak je maloleté dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti rodičov, súd pri určení výživného prihliadne na dĺžku striedavej osobnej starostlivosti každého rodiča alebo súd môže rozhodnúť aj tak, že počas trvania striedavej osobnej starostlivosti rodičov výživné neurčuje"

Súvisiace články

Viac o striedavej starostlivosti na modrykonik.sk

Použité zdroje

  1. http://www.rozvod-rozchod.sk
  2. http://www.striedavka.sk
  3. https://web.archive.org/web/20140227110514/http://www.striedavastarostlivost.sk/
  4. https://web.archive.org/web/20130824202042/http://www.epi.sk/456/Striedava-osobna-starostlivost-_...
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti so striedavou starostlivosťou

Máš skúsenosť so striedavou starostlivosťou ?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť