Používame cookies. Viac informácií tu. OK

Hypertonus

Hypertonus - zvýšený svalový tonus. Je poranenie motorických dráh centrálneho nervového systému človeka, kedy ide o zvýšenú tuhosť a napätie svalov s obmedzenou schopnosťou ich pretiahnuť. Ak hypertonusom ochorejú deti do 2 rokov veku, používa sa označenie mozgová obrna. Veľmi silné zvýšenie svalového napätia neumožňuje pohyb kĺbom. V prípade, že sa nelieči, dochádza k strate funkcii a k deformácii svalu, napr. abnormálnemu držaniu tela. Hypertonus býva niekedy bolestivý a môže viesť k funkčnému obmedzeniu, zdravotnému postihnutiu, alebo v závažnejších prípadoch k zníženiu kvality života.

Typy hypertonusu

  • Spastický hypertonus - je spôsobený nekontrolovateľnými svalovými kŕčmi, stuhnutím alebo rovnaním svalov. Je sprevádzaný šokmi podobnými kontrakciám svalov a abnormálnemu svalovému tonusu. Vedie k mozgovej obrne, mrtivici a k poraneniam miechy.
  • Dystonický hypertonus - sa týka pasívneho svalového preťahovania (terapeut jemne ťahá neaktívne svaly na pohodlnú dĺžku pri veľmi malých rýchlostiach pohybu). Končatiny majú tendenciu navracať sa späť do pôvodnej nesprávnej polohy (abnormálne držanie tela). Tento typ hypertonusu sa najčastejšie objavuje ako ochorenie Parkinsonovou chorobou.

Liečba hypertonusu

Lieči sa liekmi podávanými orálne alebo injekciou priamo do mozgovomiechového moku. K liečbe sa užívajú napr. Baklofén, Diazepam alebo Dantrolen. Všetky tieto lieky môžu byť pacientovi ponúknuté po znížení zvýšeného napätia svalov.

Liečba rehabilitáciou môže zahŕňať rad pohybových cvičení, aktívny naťahovacie cvičenia a ergoterapiu (liečba prácou). U detí s podozrením na hypertóniou môže fyziater naordinovať tzv. reflexnú lokomóciu podľa Vojtu alebo tzv.Vojtovu metódu1. Tá sa však necvičí paušálne, u každého dieťaťa so zvýšeným svalovým napätím, ale v určitých prípadoch, podľa stanovených diagnostických kritérií, po vykonaní a zhodnotení súboru profesorom Vojtom presne definovaných diagnostických testov.

Terapeutické možnosti sú širšie, závisia od potrieb konkrétneho pacienta, zahŕňajú liečebný telocvik, Bobathov koncept, handling, masáže a ďalšie.

U závažných prípadov môže lekár nariadiť chirurgický zákrok u nervov, ktoré spôsobujú hypertonus.

Dystonický hypertonus a tuhosť môžu byť liečené terapiou, ktorá je zameraná na podkladové poruchy.

Cvičenie hypertonusového dieťaťa

Súvisiace články

Viac o hypertonuse na modrykonik.sk

Použité zdroje

  1. http://en.wikipedia.org/wiki/Hypertonia
  2. https://www.disabled-world.com/
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s hypertonusom

Máš skúsenosť s hypertonusom?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť