Používame cookies. Viac informácií tu. OK

Krvný tlak u detí

Krvný tlak u detíKrvný tlak u detí narastá s vekom. Pričom jeho stúpanie je odlišné u chlapcov a u dievčat.V dnešnej dobe je zaznamenaný nárast vysokého krvného tlaku u detí. 50% obéznych detí má vysoký krvný tlak, títo pacienti majú aj vyššie riziko vzniku srdcovocievnych komplikácií v dospelosti. Ak sa diagnostikuje vysoký krvný tlak už v detskom veku, je vysoká šanca, že títo pacienti budú mať problémy s krvným tlakom aj v dospelosti.

Pri hodnotení krvného tlaku u detí sa postupuje podľa Druhej správy americkej pracovnej skupiny pre detskú hypertenziu (Report of the Second Task Force), resp. jej aktualizácií. Najnovšia "štvrtá" správa tejto skupiny pri hodnotení krvného tlaku dieťaťa berie do úvahy nielen vek a pohlavie dieťaťa, ale a jeho telesnú výšku.

Podľa terajších odporúčaní sa má krvný tlak merať od 3. roku života dieťaťa na každej preventívnej prehliadke, teda aspoň každé dva roky. Ďalšou indikáciou k zisteniu krvného tlaku sú problémy dieťaťa, ktoré by mohli súvisieť s vysokým krvným tlakom (napr. bolesti hlavy, krvácanie z nosa a pod. ). Meranie sa má vykonať na ramene ortuťovým tlakomerom. Digitálne oscilometrické tlakomery sa tiež akceptujú, ale v prípade nálezu je potrebné hodnotu overiť aj ortuťovým meračom tlaku. Výnimkou sú dojčatá, kde sa uprednostňuje oscilometrický tlakomer.

Príčiny vysokého krvného tlaku u detí

Príčiny vysokého tlaku u detí sa delia na dve skupiny:

Primárna hypertenzia

 • deti majú vysoký krvný tlak, ale nie je prítomné žiadne ochorenie, ktoré by bolo zodpovedné za vzostup tlaku, príčina vzniku teda nie je jasná.
 • 90% detí s hypertenziou má tento typ hypertenzie
 • k rizikovým faktorom, ktoré podmieňujú rozvoj primárnej hypertenzie patrí:
  • nadváha a obezita u detí
  • výskyt vysokého krvného tlaku v rodine
  • cukrovka
  • vysoká hladina tukov v krvi

Sekundárna hypertenzia

 • výskyt krvného tlaku je podmienený nejakým ochorením, ktoré sa prejavuje vyššími hodnotami tlaku u detí. Medzi tieto ochorenia patrí:
  • chronické ochorenie obličiek
  • polycystické ochorenie obličiek
  • srdcové poruchy
  • hypertyreóza (zvýšená činnosť štítnej žľazy)
  • feochromocytóm- nádor v nadobličkách
  • zúženie cievy v obličke

Hodnoty krvného tlaku u detí

Za normálnu hodnotu tlaku sa považuje hodnota pod 90. percentilom podľa veku, pohlavia a výšky dieťaťa. Hodnoty medzi 90. a 95. percentilom sa považujú za prehypertenziu. Prehypertenzia sa je stav predchádzajúci samotnej hypertenzii. Vysoký krvný tlak (hypertenzia) u detí je hodnota krvného tlaku nad 95. percentil (hodnoty musia byť namerané aspoň pri troch časovo separovaných vyšetreniach). Hypertenzia sa následne delí na hyperteziu 1. stupňa a 2. stupňa. Hypertenzia 1. stupňa sú hodnoty tlaku medzi 95. a 99. percentilom. Hodnoty nad 99. percentil sú považované za hypertenziu 2. stupňa.

Meranie krvného tlaku u detí

Vyšší krvný tlak u detí zvyčajne nespôsobuje žiadne ťažkosti, je bez prejavov, preto je veľmi dôležité pravidelne sledovať krvný tlak u detských pacientov. Krvný tlak sa začína pravidelne merať v ambulancii detského lekára od troch rokov dieťaťa.

Pri správnom meraní krvného tlaku u detí sa musí zvoliť vhodná veľkosť manžety. V dnešnej dobe sú na trhu manžety, ktoré sú vhodné pre detských pacientov a sú k dispozícii rôzne veľkosti. Pred samotným meraním tlaku je dôležitá príprava dieťaťa.

Odporúčania pri meraní krvného tlaku:

 • dieťa by malo byť pred meraním 5 minút v pokoji
 • dieťa by malo sedieť na stoličke s rukou položenou na stole
 • počas merania sa na dieťa nemá rozprávať a nemá sa hýbať
 • meranie tlaku by sa malo opakovať po 1-2 minútach
 • zaznamenať si výsledok krvného tlaku

Pri každom meraní sa tlak premeria aspoň dvakrát, a každých sedem dní, ráno a večer a pred užitím liekov. Frekvencia meranie tlaku závisí od klinického stavu dieťaťa.

Prejavy

Vysoký krvný tlak sa u detí nemusí vôbec prejaviť, často sa zistí náhodne pri bežnej preventívnej prehliadke. Ak sa u dieťaťa objaví závažná hypertenzia, väčšinou ide o sekundárny typ hypertenzie, ktorý spôsobuje nejaké ochorenie, ktoré sa musí liečiť. U mladších detí sa vyskytuje sekundárny typ hypertenzie, kým u starších detí ide skôr o primárny typ hypertenzie, ktorého príčinu nepoznáme.

Medzi prejavy vysokého tlaku patria:

 • závraty
 • bolesti hlavy
 • búšenie srdca
 • krvácanie z nosa

Diagnostika vysokého krvného tlaku u detí

 • podrobná rodinná anamnéza- pre lekára sú dôležité informácie ohľadom výskytu vysokého krvného tlaku v rodine, tieto informácie poskytujú rodičia dieťaťa
 • terajšie ochorenie- zoznam liekov, ktoré užívajú deti, pitie energetických nápojov, kávy, športové aktivity, ochorenie, na ktoré sa liečia deti
 • fyzikálne vyšetrenie- hľadanie prejavov vysokého tlaku a jeho možných príčin, obezita, zhoršené dýchanie, krv v moči, opuchy na tele.
 • sonografické vyšetrenie obličiek
 • hormonálne vyšetrenie
 • kardiologické vyšetrenie

Primárny typ hypertenzie sa diagnostikuje až vtedy, keď sa vylúčia všetky možné príčiny sekundárnej hypertenzie, čiže všetkých ochorení, ktoré sú zodpovedné za zvýšenie krvného tlaku v krvi. Dieťa preto musí absolvovať vyšetrenie u endokrinológa, kardiológa a vyšetrenie obličiek u nefrológa.

Liečba

Pri sekundárnej hypertenzii sa lieči základná príčina vzniku. Ak sa u dieťaťa potvrdí primárna hypertenzia, terapia nezahŕňa hneď medikamentóznu liečbu. V úvode sa odporúča dodŕžať nasledovné režimové opatrenia:

 • každodenná pohybová aktivita aspoň 30-60 minút
 • úprava stravovania- obmedziť sladkosti, sladké nápoje, nadmerné solenie

Po troch mesiacoch sa kontroluje krvný tlak, ak vyššie hodnoty tlaku stále pretrvávajú, zaháji sa medikamentózna liečba. Liečba zahŕňa nasledovné skupiny liekov:

 • diueretiká- tieto lieky pomáhajú vylučovať sodík a vodu z organizmu, a tak pôsobia na zníženie krvného tlaku
 • beta blokátory- táto skupina liekov uľahčuje prácu, ktorú srdce vykonáva počas toho ako pumpuje krv do celého organizmu
 • ACE inhibítory- uvoľňujú cievy, rozširujú ich
 • blokátory kalciových kanálov- uvoľňujú svaly ciev a spomaľujú srdcový tep

Dávkovanie liekov sa upravuje na základe veku dieťaťa. Skupiny liekov sa môžu kombinovať a tak na liečbu hypertenzie sa používa kombinácia viacerých liekov, ktoré sú určené na liečbu vysokého krvného tlaku.

Syndróm bieleho plášťa

Niektoré deti majú strach z prostredia, kde sa nachádzajú lekári, a preto pri návšteve lekára pociťujú strach, napätie a úzkosť, ktorú nedokážu ovládať. Organizmus dieťaťa na to reaguje zvýšením krvného tlaku, búšením srdca alebo zvýšeným potením.

Pri meraní tlaku, sú preto namerané vyššie hodnoty. Dieťa sa však neprizná, že má strach, pričom tlak meraný doma je v poriadku. Lekár by mal preto myslieť aj na túto príčinu zvýšenia krvného tlaku a na stanovenie hypertenzie u detí je potrebné merať tlak aspoň v troch meraniach s určitým časovým odstupom.

Na presne odlíšenie syndrómu bieleho plášťa, lekár môže dať dieťaťu EKG holter. Ide o zariadenie, ktoré dieťa nosí so sebou 24 hodín, počas tejto doby sa meria dieťaťu tlak každú pol hodinu, aj počas spánku. Po 24 hodinách lekár vidí presné hodnoty tlaku a tak dokáže zhodnotiť, kedy sú u dieťaťa vyššie tlaky. Ak vyššie tlaky boli zaznamenané len počas návštevy u lekára, dieťa netrpí hypertenziou, ale ide o syndróm bieleho plášťa. Týmto syndrómom netrpia len deti, často sa objavuje aj u dospelých osôb.

Hodnoty systolického krvného tlaku (mmHg) pre chlapcov podľa veku a výšky

3 roky
Výška (cm) 92 94 96 99 102 104 106
50. percentil 86 87 89 91 93 94 95
90. percentil 100 101 103 105 107 108 109
95. percentil 104 105 107 109 110 112 113
99. percentil 111 112 114 116 118 119 120
4 roky
Výška (cm) 99 100 103 106 109 112 113
50. percentil 88 89 91 9395 96 97
90. percentil 102 103 105 107 109 110 111
95. percentil 106 107 109 111 112 114 115
99. percentil 113 114 116 118 120 121 122
5 rokov
Výška (cm) 104 106 109 112 116 119 120
50. percentil 90 91 93 9596 98 98
90. percentil 104 105 106 108 110 111 112
95. percentil 108 109 110 112 114 115 116
99. percentil 115 116 118 120 121 123 123
6 rokov
Výška (cm) 110 112 115 119 122 126 127
50. percentil 91 92 94 96 98 99 100
90. percentil 105 106 108 110 111 113 113
95. percentil 109 110 112 114 115 117 117
99. percentil 116 117 119 121 123 124 125
7 rokov
Výška (cm) 116 118 121 125 129 132 134
50. percentil 92 94 95 97 99 100 101
90. percentil 106 107 109 111 113 114 115
95. percentil 110 111 113 115 117 118 119
99. percentil 117 118 120 122 124 125 126
8 rokov
Výška (cm) 121 123 127 131 135 139 141
50. percentil 94 95 97 99 100 102 102
90. percentil 107 109 110 112 114 115 116
95. percentil 111 112 114 116 118 119 120
99. percentil 119 120 122 123 125 127 127
9 rokov
Výška (cm) 126 128 132 136 141 145 147
50. percentil 95 96 98 100 102 103 104
90. percentil 109 110 112 114 115 117 118
95. percentil 113 114 116 118 119 121 121
99. percentil 120 121 123 125 127 128 129
10 rokov
Výška (cm) 130 133 137 141 146 150 153
50. percentil 97 98 100 102 103 105 106
90. percentil 111 112 114 115 117 119 119
95. percentil 115 116 117 119 121 122 123
99. percentil 122 123 125 127 128 130 130
11 rokov
Výška (cm) 135 137 142 146 151 156 159
50. percentil 99 100 102 104 105 107 107
90. percentil 113 114 115 117 119 120 121
95. percentil 117 118 119 121 123 124 125
99. percentil 124 125 127 129 130 132 132
12 rokov
Výška (cm) 140 143 148 153 158 163 166
50. percentil 101 102 104 106 108 109 110
90. percentil 115 116 118 120 121 123 123
95. percentil 119 120 122 123 125 127 127
99. percentil 126 127 129 131 133 134 135
13 rokov
Výška (cm) 147 150 155 160 166 171 173
50. percentil 104 105 106 108 110 111 112
90. percentil 117 118 120 122 124 125 126
95. percentil 121 122 124 126 128 129 130
99. percentil 128 130 131 133 135 136 137
14 rokov
Výška (cm) 154 157 162 167 173 177 180
50. percentil 106 107 109 111 113 114 115
90. percentil 120 121 123 125 126 128 128
95. percentil 124 125 127 128 130 132 132
99. percentil 131 132 134 136 138 139 140
15 rokov
Výška (cm) 159 162 167 172 177 182 184
50. percentil 109 110 112 113 115 117 117
90. percentil 122 124 125 127 129 130 131
95. percentil 126 127 129 131 133 134 135
99. percentil 134 135 136 138 140 142 142
16 rokov
Výška (cm) 162 165 170 175 180 184 186
50. percentil 111 112 114 116 118 119 120
90. percentil 125 126 128 130 131 133 134
95. percentil 129 130 132 134 135 137 137
99. percentil 136 137 139 141 143 144 145
17 rokov
Výška (cm) 164 166 171 176 181 185 187
50. percentil 114 115 116 118 120 121 122
90. percentil 127 128 130 132 134 135 136
95. percentil 131 132 134 136 138 139 140
99. percentil 139 140 141 143 145 146 147

Hodnoty systolického krvného tlaku (mmHg) pre dievčatá podľa veku a výšky

3 roky
Výška (cm) 91 92 95 98 100 103 105
50. percentil 86 87 88 89 91 92 93
90. percentil 100 100 102 103 104 106 106
95. percentil 104 104 105 107 108 109 110
99. percentil 111 111 113 114 115 116 117
4 roky
Výška (cm) 97 99 101 104 108 110 112
50. percentil 88 88 90 91 92 94 94
90. percentil 101 102 103 104 106 107 108
95. percentil 105 106 107 108 110 111 112
99. percentil 112 113 114 115 117 118 119
5 rokov
Výška (cm) 110 112 115 118 122 126 128
50. percentil 89 90 91 93 94 95 96
90. percentil 103 103 105 106 107 109 109
95. percentil 107 107 108 110 111 112 113
99. percentil 114 114 116 117 118 120 120
6 rokov
Výška (cm) 110 112 115 118 122 126 128
50. percentil 91 92 93 94 96 97 98
90. percentil 104 105 106 108 109 110 111
95. percentil 108 109 110 111 113 114 115
99. percentil 115 116 117 119 120 121 122
7 rokov
Výška (cm) 116 118 121 125 129 132 135
50. percentil 93 93 95 96 97 99 99
90. percentil 106 107 108 109 111 112 113
95. percentil 110 111 112 113 115 116 116
99. percentil 117 118 119 120 122 123 124
8 rokov
Výška (cm) 121 123 127 131 135 139 141
50. percentil 95 95 96 98 99 100 101
90. percentil 108 109 110 111 113 114 114
95. percentil 112 112 114 115 116 118 118
99. percentil 119 120 121 122 123 125 125
9 rokov
Výška (cm) 125 128 131 136 140 144 147
50. percentil 96 97 98 100 101 102 103
90. percentil 110 110 112 113 114 116 116
95. percentil 114 114 115 117 118 119 120
99. percentil 121 121 123 124 125 127 127
10 rokov
Výška (cm) 130 132 136 141 146 150 153
50. percentil 98 99 100 102 103 104 105
90. percentil 112 112 114 115 116 118 118
95. percentil 116 116 117 119 120 121 122
99. percentil 123 123 125 126 127 129 129
11 rokov
Výška (cm) 136 138 143 148 153 157 160
50. percentil 100 101 102 103 105 106 107
90. percentil 114 114 116 117 118 119 120
95. percentil 118 118 119 121 122 123 124
99. percentil 125 125 126 128 129 130 131
12 rokov
Výška (cm) 143 146 150 155 160 164 166
50. percentil 102 103 104 105 107 108 109
90. percentil 116 116 117 119 120 121 122
95. percentil 119 120 121 123 124 125 126
99. percentil 127 127 128 130 131 132 133
13 rokov
Výška (cm) 148 151 155 159 164 168 170
50. percentil 104 105 106 107 109 110 110
90. percentil 117 118 119 121 122 123 124
95. percentil 121 122 123 124 126 127 128
99. percentil 128 129 130 132 133 134 135
14 rokov
Výška (cm) 151 153 157 161 166 170 172
50. percentil 106 106 107 109 110 111 112
90. percentil 119 120 121 122 124 125 125
95. percentil 123 123 125 126 127 129 129
99. percentil 130 131 132 133 135 136 136
15 rokov
Výška (cm) 152 154 158 162 167 171 173
50. percentil 107 108 109 110 111 113 113
90. percentil 120 121 122 123 125 126 127
95. percentil 124 125 126 127 129 130 131
99. percentil 131 132 133 134 136 137 138
16 rokov
Výška (cm) 152 154 158 162 167 171 173
50. percentil 108 108 110 111 112 114 114
90. percentil 121 122 123 124 126 127 128
95. percentil 125 126 127 128 130 131 132
99. percentil 132 133 134 135 137 138 139
17 rokov
Výška (cm) 152 154 158 162 167 171 173
50. percentil 108 109 110 111 113 114 115
90. percentil 122 122 123 125 126 127 128
95. percentil 125 126 127 129 130 131 132
99. percentil 133 133 134 136 137 138 139

Súvisiace články

Viac o krvnom tlaku u detí na modrykonik.sk

Použité zdroje

 1. https://web.archive.org/web/20150705005014/http://www.nhlbi.nih.gov/health-pro/guidelines/current...
 2. http://www.md-health.com/Normal-Blood-Pressure-For-Children.html
 3. https://www.nhlbi.nih.gov/files/docs/bp_child_pocket.pdf
 4. http://www.solen.sk/pdf/881f42cd0647d7269d0564093f3457fc.pdf
 5. https://web.archive.org/web/20141126224937/http://www.strong4life.com/~/media/Files/pdfs/provider...
 6. Foto: ©Depositphotos.com/[Wavebreakmedia]
 7. http://www.pediatriapreprax.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=6282&magazine_id=4
 8. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/high-blood-pressure-in-children/basics/definition/c...
 9. Pediatric Hypertension
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s krvným tlakom u detí

Máš skúsenosť s krvným tlakom u detí?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť