Umelé dýchanie

Umelé dýchanie z úst do úst, alebo do úst a nosa je súčasťou postupov k docieleniu čo najrýchlejšej obnovy dostatočného spontánneho obehu okysličenej krvi v organizme pri jeho zástave, tzv. resuscitácia.

Postup

 • Kľaknite si zo strany k postihnutému v úrovni jeho hlavy, ktorú zakláňajte dozadu tak, že máte jednu ruku pod jeho bradou a druhú ruku, položenú malíčkovou hranou na čelo. Mierne tlačíte hlavu dozadu. Palcom a ukazovákom tejto ruky tlačte nos (tým sú zároveň uvoľnené dýchacie cesty).
 • Teraz sa nadýchnite otvorenými ústami, ktorými sa skloníte ku tvári postihnutého a svojimi ústami prekryjete mierne pootvorené ústa postihnutého. Vydýchnete obsah svojich pľúc do jeho pľúc ( vzduch nesmie unikať mimo ). U dojčiat dýchate z úst do úst a nosa len obsah nafúknutých tvárí .
 • Pritom pozorujete , či sa hrudník postihnutého dvíha - tak vniká vzduch vašich pľúc do pľúc postihnutého .
 • Teraz oddiaľte svoje ústa, nadvihnite sa a nechajte postihnutého vydýchnuť ( jeho hrudník pasívne klesá )
 • Pri zdvihnutí sa opäť nadýchnite a vykonajte ďalší vdych do pľúc postihnutého.
 • Po tomto druhom vdychu niekoľko sekúnd pozorujte, či sa postihnutý sám nenadýchne. Pritom skontrolujte po strane krku postihnutého tep na najväčšej krčnej tepne.
 • Ak postihnutý nezačne sám spontánne dýchať a pritom hmatáte tep na tepne, pokračujte v umelom dýchaní z pľúc do pľúc frekvenciou asi l2 - l6 vdychov za minútu .
 • Ak pri hmate na tepne nenahmatáte tiež tep, prikročíte k vonkajšej srdcovej masáži .

Súvisiace články

Použité zdroje

 1. Pediatrie pro praxi
 2. Resuscitace u dětí – nová doporučení 2010 Blažek
 3. První pomoc při zástavě dýchání
 4. Stavy bezprostředního ohrožení života
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s umelým dýchaním

Máš skúsenosť s umelým dýchaním?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť