Určenie otcovstva

Otcovstvo sa určuje na základe domnienok otcovstva ustanovených v zákone o rodine č. 36/2005 Z.z. súhlasným vyhlásením rodičov alebo rozhodnutím súdu.

Otcovstvo manžela matky

Manžel matky sa považuje za otca dieťaťa, ak sa dieťa narodilo v čase od uzavretia manželstva do uplynutia 300 dní po zániku manželstva. Ak by sa matka v tomto období znova vydala, za otca dieťaťa sa považuje nový manžel.

Manžel má právo zaprieť otcovstvo do 3 rokov, odkedy sa dozvie, že jeho manželke sa narodilo dieťa. V období od 180 dní po uzavretí manželstva do 300 dní po zániku manželstva však môže zaprieť otcovstvo iba vtedy, ak je vylúčené, že by manžel mohol byť otcom dieťaťa. Do 180 dní po uzavretí manželstva stačí, ak manžel zaprie otcovstvo na súde.

Otcovstvo určené súhlasným vyhlásením rodičov

Ak otcovstvo nie je určené podľa manžela matky, potom sa môže určiť súhlasným vyhlásením obidvoch rodičov, ktoré je vykonané pred matričným úradom alebo súdom. Do 3 rokov môžu obidvaja rodičia zaprieť, že otcom dieťaťa je muž určený súhlasným vyhlásením, ale iba v prípade, ak je vylúčené, že by muž mohol byť otcom dieťaťa.
Tento spôsob sa využíva najčastejšie v prípadoch, keď rodičia dieťaťa spolu žijú, ale nie sú manželia.

Otcovstvo určené rozhodnutím súdu

Ak otcovstvo neurčilo ani jedným spôsobom, môže matka, dieťa alebo muž požiadať o určenie otcovstva súd. Za otca sa v tomto prípade považuje muž, ktorý súložil s matkou v čase, od ktorého neprešlo do narodenia dieťaťa menej ako 180 dní a viac ako 300 dní.

Zapretie otcovstva na návrh dieťaťa

Na návrh dieťaťa môže súd rozhodnúť o zapretí otcovstva, ak je to v záujme dieťaťa, pričom dieťa je zastúpené kolíznym opatrovníkom.

Viac o určení otcovstva na modrykonik.sk

Použité zdroje

  1. Zákon 36/2005 Z.z. o rodine
  2. http://www.najpravo.sk/rady-a-vzory/rady-pre-kazdeho/u/urcenie-otcovstva-domnienky-otcovstva.html...
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s určením otcovstva

Máš skúsenosť s určením otcovstva?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť