Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri

Ako prebieha súd o zvýšenie výživného?

Zodpovedané
20. máj 2019

Dobrý deň,

chcela by som sa poradiť ohľadom priebehu súdu ohľadom zvýšenia výživného.

Ako prebieha taký súd?

Na čo všetko sa môžu pýtať a čo je potrebné doložiť?

Za odpoveď ďakujem

Dobrý deň,

Vašu otázku ohľadne priebehu súdneho konania a potreby dokazovania Vám odporúčam zadať do Právnej poradne Modrého koníka. Je vhodné nechať sa v obdobných prípadoch zastúpiť advokátom, ktorý bude zastupovať Vaše záujmy.

Čo sa samotného výživného týka, jeho určenie je individuálne a je potrebné zhodnotiť majetkové pomery rodičov, potreby dieťaťa, poskytovanie osobnej starostlivosti a ďalšie. Tieto veci v rámci možností zhodnotí Váš advokát a predloží súdu potrebné dôkazy alebo návrhy na vykonanie dôkazov. Ak by ste mali záujem prečítať si zákonnú úpravu výživného, nájdete ju v § 62 a nasl. zákona o rodine https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2...

Napriek tomu, že oficiálne zvýšenie výživného musí prejsť súdom, súdne konanie o zvýšení výživného môže byť rýchle, efektívne a bez zbytočných dokazovaní a prípadných sporov.

Súd prednostne akceptuje dohodu rodičov o výške výživného, tzn. aj dohodu o zvýšení výživného. Takúto dohodu súd schváli a tým pádom má silu exekučného titulu, ak neodporuje záujmu dieťaťa a zákonu.

Napríklad dohodu, ktorou by sa rodič, ktorý má dieťa v starostlivosti, úplne vzdal nárokov na výživné, by súd neschválil. A to z dôvodu, že zákon ukladá určitú minimálnu výšku výživného, ktorej sa rodič v mene dieťaťa nemôže vzdať.

Práve v situáciách, kedy si rodičia uvedomujú časovú a finančnú náročnosť súdneho konania (nehovoriac o narušení vzťahov), ale napriek tomu nevedia dospieť k dohode, je vhodné využiť služby mediátora. Mediátor ako nezávislá a nestranná osoba napomáha rodičom v komunikácii a vytvára podmienky pre zmierlivé riešenie.

Ideálnym výsledkom mediácie je dohoda rodičov, ktorú si dajú schváliť súdom. Keďže mediátor nesupluje úlohu advokáta, je vhodné, ak si obaja rodičia dajú návrh dohody pred samotným podpisom odobriť svojmu právnemu zástupcovi. Súd takúto dohodu formálne posúdi a schváli bez potreby hlbšieho dokazovania.


Prajem Vám pekný deň,
JUDr. Martin Biskupič
mediátor

Mediačná kancelária
Bajkalská 22, Bratislava
tel: +421 908 112 799
mail: mediator@martinbiskupic.sk
www.martinbiskupic.sk