Používame cookies. Viac informácií tu. OK

Dobrý deň,

v prvom rade ak je manželstvo trvalo a vážne rozvrátené a neplní spoločenskú funkciu, súd Vás rozvedie bez ohľadu na to, či spolu bývate alebo nie.

V súčasnej situácii už súdy neberú ohľad na daňové priznania s nulovým ziskom.

Mediácia a hlavne tretia nestraná osoba - mediátor má pri komunikácii manželov o rozvode a o deťoch zásadný vplyv. Mediátor je odborník, ktorý odborne vedie komunikáciu a snaží sa oboch zúčastnených priviesť k dohode.

Postup pri mediácii je vo väčšine nasledovný: Oslovíte Vami vybraného mediátora. Po stretnutí s Vami mediátor osloví Vášho manžela a v prípade jeho záujmu dohodne s ním stretnutie. Následne sa stretne s Vaším manželom, vysvetlí mu celý proces mediácie a jeho výhody. Ak Váš manžel bude súhlasiť s mediáciou, mediátor dohodne stretnutie s Vami aj s ním. Na tomto stretnutí sa pokúsite o dohodu, avšak zo skúseností nasledujú ďalšie mediačné stretnutia. V prípade uzatvorenia dohody o rozvode a o deťoch, mediátor túto dohodu odošle na príslušný súd. Súdy a Úrad práce a soc. vecí tieto dohody akceptujú a v 99% prípadoch sa od dohôd neodkláňajú. Dohoda o vyporiadní BSM sa na súd na schválenie neposiela. Táto dohoda je však účinná až po právoplatnosti rozsudku o rozvode.

Mediáciou sa vyhnete "naťahovačkám" na súde, nakoľko súdne konanie končí vo väčšine prípadov na prvom pojednávaní.

Mediátor názor detí na rozvod neskúma. Je to o dohode rodičov, či umožnia dieťaťu vyjadriť sa k rozvodu.

V mojej kancelárii som pár stretnutí s deťmi mala a ich názor sprostredkovaný mediátorom pomohol rodičom pri uzatvorení dohody.


JUDr. Renáta Králiková, mediátor
Mediačná kancelária JUDr. Renáta Králiková
Kniežaťa Pribinu 14, 911 01 Trenčín
www.mediacnakancelaria.sk
tel.č.: 0915 038 191