Aký je postup mediácie pri rozvode?

Zodpovedané
14. aug 2019

Dobrý deň,

chcela by som sa poradiť ohľadom mojej situácie.

Manželovi som povedala, že sa chcem rozviesť. Dala som mu čas na premyslenie ako si to predstavuje on. Nejaví záujem to riešiť. Chcem sa s ním dohodnúť a nie súdiť.

Chcem zatiaľ naďalej bývať s nim v záujme deti (9 a 4 roky), lebo ho majú radi. Bývame v nehnuteľnosti po mojej rodine, ale manžel sa na nej veľa nadrel, takže pre pokoj v rodine je zatiaľ spoločne bývanie prijateľnejšie. Potom by som chcela s deťmi odísť a nehnuteľnosť prepísať na deti. Myslím, že na súde by nás nerozviedli a keďže je SZČO, stanovili by nízke výživné. Má nulový zisk.

Môže mi mediácia pomôcť sa s ním dohodnúť, ak by nechcel len medzi štyrmi očami?

Aký je postup?

Ak sa dohodneme u mediátora, bude súd akceptovať dohodu o deťoch, výživnom a majetku?

Vyhneme sa tak naťahovačkám na súde?

Skúma aj mediátor názor deti na rozvod?

Za odpoveď ďakujem

Dobrý deň,

v prvom rade ak je manželstvo trvalo a vážne rozvrátené a neplní spoločenskú funkciu, súd Vás rozvedie bez ohľadu na to, či spolu bývate alebo nie.

V súčasnej situácii už súdy neberú ohľad na daňové priznania s nulovým ziskom.

Mediácia a hlavne tretia nestraná osoba - mediátor má pri komunikácii manželov o rozvode a o deťoch zásadný vplyv. Mediátor je odborník, ktorý odborne vedie komunikáciu a snaží sa oboch zúčastnených priviesť k dohode.

Postup pri mediácii je vo väčšine nasledovný: Oslovíte Vami vybraného mediátora. Po stretnutí s Vami mediátor osloví Vášho manžela a v prípade jeho záujmu dohodne s ním stretnutie. Následne sa stretne s Vaším manželom, vysvetlí mu celý proces mediácie a jeho výhody. Ak Váš manžel bude súhlasiť s mediáciou, mediátor dohodne stretnutie s Vami aj s ním. Na tomto stretnutí sa pokúsite o dohodu, avšak zo skúseností nasledujú ďalšie mediačné stretnutia. V prípade uzatvorenia dohody o rozvode a o deťoch, mediátor túto dohodu odošle na príslušný súd. Súdy a Úrad práce a soc. vecí tieto dohody akceptujú a v 99% prípadoch sa od dohôd neodkláňajú. Dohoda o vyporiadní BSM sa na súd na schválenie neposiela. Táto dohoda je však účinná až po právoplatnosti rozsudku o rozvode.

Mediáciou sa vyhnete "naťahovačkám" na súde, nakoľko súdne konanie končí vo väčšine prípadov na prvom pojednávaní.

Mediátor názor detí na rozvod neskúma. Je to o dohode rodičov, či umožnia dieťaťu vyjadriť sa k rozvodu.

V mojej kancelárii som pár stretnutí s deťmi mala a ich názor sprostredkovaný mediátorom pomohol rodičom pri uzatvorení dohody.


JUDr. Renáta Králiková, mediátor
Mediačná kancelária JUDr. Renáta Králiková
Kniežaťa Pribinu 14, 911 01 Trenčín
www.mediacnakancelaria.sk
tel.č.: 0915 038 191