Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri

Má mediácia význam pri problematickej osobe?

Zodpovedané
27. aug 2019

Dobrý deň,

chcela by som sa poradiť ohľadom mojej situácie.

Otec dieťaťa má záujem o korektné dohody s matkou (výživné, stretávanie, kontakt, výber školy a podobne) ohľadom spoločného dieťaťa. Opakovaná skúsenosť je, že matka bežné dohody nedodržiava.

Otec v minulosti využil aj poradenstvo na ÚPSVaR. Aj tam bola komunikácia s matkou problematická, časť vecí dohodnutých na pôde ÚPSVaR za prítomnosti kolízneho pracovníka matka dodržala, časť svojvoľne zmenila, časť nedodržala.
Matka si je vedomá toho, že súd ako aj kolízny pracovník (aj keď majú hájiť záujem dieťaťa), sa radšej priklonia na jej stranu, aj keď otec opakovane predkladal dôkazy o jej zavádzaní, prekrúcaní faktov, očierňovaní otca a podobne.

Má význam pokúšať sa o mediáciu s takouto osobou?

Musí otec ako iniciátor mediácie zaplatiť za služby mediátora?

Má význam pre súd správa mediátora, že otec sa korektne pokúšal o uzavretie dohody prostredníctvom mediátora a matka nemala záujem spolupracovať?

Máte nejakú spätnú väzbu, že súd pri rozhodovaní potom prihliada na deklarovanú nespoluprácu jedného rodiča?

Ďakujem

Dobrý deň,

podľa môjho názoru a názorov mojich kolegov má mediácia význam vždy.

Nikdy dopredu nie je možné určiť, ako bude reagovať na mediačné konanie druhá osoba. V praxi sa mi často stáva, že ma reakcia druhej strany milo prekvapí (aj napriek upozorneniam od iniciátora, že druhá strana nebude súhlasiť, nemá to význam, atď.)

Mediácia ako služba je podnikateľská činnosť. Ako iniciátor (teda objednávateľ) mediácie uhradíte mediátorovi vstupný poplatok za úkony, ako sú najčastejšie prvá konzultácia, náklady s výzvou druhej strane, stretnutie s druhou stranou.

V prípade súhlasu druhej strany s mediáciou sa otázka úhrady nákladov za mediáciu rieši v drvivej väčšine prípadov úhradou pomerne.

Pre súd má význam správa o mediácii. Z množstva prípadov, ktoré skončili na súde, sudca prihliadol na snahu iniciátora nezaťažovať súdy a spor riešiť mimosúdne - mediáciou.


JUDr. Renáta Králiková, mediátor
Mediačná kancelária JUDr. Renáta Králiková
Kniežaťa Pribinu 14, 911 01 Trenčín
www.mediacnakancelaria.sk
tel.č.: 0915 038 191