Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri

Môžem počas manželstva žiadať výživné na deti a na manželku?

Zodpovedané
15. júl 2019

Dobrý deň,

som vydatá, rozvádzať sa zatiaľ nechcem z praktického dôvodu. Som na rodičovskej dovolenke a mám dve deti. Nechcem prísť o daňový bonus. S manželom už ako manželia nežijeme. Občas zabudne, že má aj deti a fľáka sa. Peniaze domov nenosí a všetko je na mne. On si necháva peniaze pre seba. Oficiálne je nezamestnaný, robí bez zmluvy.

Môžem počas manželstva žiadať o výživné na deti a na manželku?

Za odpoveď ďakujem

Dobrý deň,

Vaša otázka by mala skôr smerovať na právnu poradňu.

V stručnosti po právnej stránke, čo sa týka výživného na manželku platí, že manželia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť. Ak nastane prípad, že jeden z manželov túto vyživovaciu povinnosť neplní, druhý manžel má právo podať návrh na súd, ktorý určí rozsah vyživovacej povinnosti tak, aby životná úroveň oboch manželov bola v zásade rovnaká.

Zásada rovnosti nie je matematickou rovnosťou, ale ide skôr o dosiahnutie spravodlivej rovnosti, keďže súd skúma aj schopnosti, možnosti (napr. možnosti na trhu práce) a majetkové pomery oboch manželov. Súd taktiež skúma, dôvody neplnenia vyživovacej povinnosti, mieru starostlivosti o domácnosť, osobnú starostlivosť o deti...

V rámci vyživovacej povinnosti rodiča k deťom ide o zákonnú povinnosť každého rodiča, ktorá vzniká narodením dieťaťa a končí okamihom, kedy je dieťa schopné sa samo živiť. Každý rodič má povinnosť plniť si svoju vyživovaciu povinnosť k deťom aspoň v minimálnom rozsahu (t.j. 28,79 Eur mesačne).

Pre urýchlenie a najmä obojstranne výhodné riešenie Vášho problému Vám mediácia vie pomôcť. Vo väčšine prípadov, ktoré som riešila v rámci výživného postačuje vysvetlenie výdavkov a ich porovnanie s príjmami. Stáva sa, že sa dokonca rodičia/manželia dohodnú, že niektoré výdavky, ktoré sú nadbytočné odstránia.

V prípade, že rodičia/manželia dospejú k dohode o výživnom medzi manželmi/k deťom, táto mediačná dohoda musí byť potvrdená súdom.

Prajem pekný deň.


JUDr. Renáta Králiková, mediátor
Mediačná kancelária JUDr. Renáta Králiková
Kniežaťa Pribinu 14, 911 01 Trenčín
www.mediacnakancelaria.sk
tel.č.: 0915 038 191