Komu patria peniaze po rozvode z bytu, ktorý bol získaný darom pred svadbou?

Zodpovedané
4. júl 2024

Dobrý deň,

rád by som sa poradil.

Pred svadbou dostanem darom byt od rodičov. Keď sa rodičia pominú, tak následne po svadbe byt predám.

Sú peniaze z predaja bytu spoločné alebo len moje?

Ak by došlo k rozvodu, musím manželke vyplatiť polovicu peňazí, ktoré by som dostal za predaj bytu?

Ďakujem

Dobrý deň,

ak bude v darovacej zmluve riadne špecifikované, že úmyslom Vašich rodičov bolo darovať byt iba Vám, tento nebude patriť do BSM.

Keďže predajom bytu dôjde k transformácii majetku neptriaceho do BSM, mohlo by byť sporné, či takýto výnos do BSM patrí. Osobitne, ak by sa takéto finančné prostriedky zmiešali s inými finančnými prostriedkami, ktoré do BSM patria.

Ak sa chcete vyhnúť sporom v tejto veci, odporúčala by som Vám spísať s manželkou dohodu o zúžení BSM. Dohoda sa podpisuje po uzavretí manželstva a musí mať formu notárskej zápisnice, čiže ohľadom jej vypracovania musíte osloviť notársky úrad.


Prajem Vám pekný deň,
Zuzana Tužilová
www.tuzilova.sk
email: zuzana@tuzilova.sk