Poradňa s dulou

392 zodpovedaných otázok
Ing. Andrea Kožíková
Odborník
Odoberaj177

Dobrý deň,

volám sa Andrea Kožíková, som certifikovaná dula a tiež členka výkonného výboru OZ Slovenské duly, ktoré na Slovensku združuje a vzdeláva duly od roku 2004.

Slovo dula má pôvod v gréckom slove „doula” - osobná slúžka ženy - a po celom svete je spájaná s témami ako tehotenstvo, pôrod či šestonedelie. V praxi je dula žena, ktoré prešla špecifickým vzdelávaním, kde získala vedomosti a praktické znalosti o tom, ako poskytovať kontinuálnu starostlivosť ženám a ich partnerom v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Zároveň je pripravená doplniť prácu zdravotníckeho personálu v pôrodnici najmä počas pôrodu, pričom však sama neposkytuje zdravotnícku starostlivosť a nezasahuje do kompetencií zdravotníckeho personálu. Hlavným poslaním duly je poskytovať fyzickú a emocionálnu podporu žene-mame v tak špecifickom období života ako je tehotenstvo, pôrod a šestonedelie, s plným ohľadom a rešpektom k jej potrebám a predstavám.

Pre mňa osobne je práca duly poslanie, ktoré ma neuveriteľne napĺňa. Už od roku 2010 sa vo svojom voľnom čase venujem tehotným ženám formou individuálnej alebo skupinovej prípravy. Tiež sa podieľam na fungovaní OZ Slovenské duly, v rámci ktorého sa snažíme o to, aby vedomie o celospoločenskom význame problematiky pôrodov a súvisiacej zdravotnej starostlivosti bolo na Slovensku stále kvalitnejšie, najmä čo sa úrovne najnovších poznatkov modernej medicíny týka. Toto riešime napríklad formou diskusií či vzdelávaním ďalších dúl. Viac informácií je možné nájsť na stránke www.duly.sk alebo na FB stránke.

So ženami, ktoré ma oslovia, sa spolu pripravujeme na pôrod, diskutujeme o predstavách o pôrode a možnostiach, ako ich zrealizovať. Cieľom je, aby bol pôrod pre ženu zážitok, na ktorý bude chcieť spomínať ako na posilňujúcu skúsenosť v jej živote. Ak majú rodičia záujem, sprevádzam ženu aj pri pôrode, niekedy aj spolu s jej partnerom. Pôsobím v Bratislave a blízkom okolí.

Svoje poslanie duly realizujem v duchu rešpektovania úplnej individuality každej ženy a každého pôrodu. Pri svojich viac ako 100 odsprevádzaných pôrodoch som nadobudla presvedčenie, že neexistuje jeden jediný správny „recept” pre všetky ženy, ale že každá z nás je iná a každá potrebuje to najlepšie pre seba. A to vnímam ako moju úlohu v role duly - byť pre ženu podporou pri hľadaní toho najlepšieho pre ňu samu, jej pôrod a jej dieťa.

Verím, že spôsob, akým žena rodí, sa odráža na jej sebavedomí, na jej vzťahu k dieťaťu, na dieťati samotnom, a teda v konečnom dôsledku na celej spoločnosti.

Andrea Kožíková