Koľko stojí rozvodové konanie?

Zodpovedané
26. sep 2023

Dobrý deň,

chcem sa rozviesť.

Koľko stojí rozvodové konanie?

Mám na mysli celý súdny proces a poplatky v prípade, keď podám žiadosť o rozvod ja. Konzultovala som s jedným právnikom a on mi povedal, že 1. pojednávanie stojí cca 600 eur. A ak sa s manželom nedohodneme, každé ďalšie pojednávanie bude stáť 100 eur.

Je to reálne?

Ďakujem za odpoveď

Dobrý deň,

neexistuje žiadny sadzobník toho, koľko stojí rozvod. Každý advokát má svoj cenník a výsledná cena jeho práce je na základe dohody s klientom.

Odmena môže byť určená:

  • Hodinovou odmenou podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie vecí.
  • Paušálnou odmenou - paušálnou sumou za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí.
  • Podielovou odmenou podielom na hodnote vecí. Maximálna výška dohodnutej podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20 % z hodnoty veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom.


Advokát mal na mysli asi svoju odmenu. Obecne návrh na rozvod je spoplatnený súdnym poplatkom vo výške 66 eur (podanie poštou) alebo 33 eur (podanie elektronicky) bez ohľadu na počet pojednávaní. Tento poplatok platíte pri podaní návrhu na súd.


JUDr. Renáta Smetana
hosťujúca euroadvokátka a mediátorka
kancelária: Kniežaťa Pribinu 2, 911 01 Trenčín
mail: info@advokatkaostrava.cz
web: www.advokatkaostrava.cz