Postkoitálna antikoncepcia

Postkoitálna antikoncepcia alebo tzv. núdzová antikoncepcia je antikoncepčná metóda určená na použitie v prípade zlyhania inej (napríklad bariérovej) antikoncepcie, alebo v iných odôvodnených prípadoch, kedy hrozí neželané tehotenstvo po nechránenom pohlavnom styku.

Všeobecne platí zásada, že núdzová antikoncepcia nie je náhradou inej (pravidelnej) antikoncepcie. Nevhodné je tiež používať ako pravidelnú, opakované používanie núdzovej antikoncepcie v krátkych časových obdobiach sa neodporúča.

Postkoitálna antikoncepcia
Popis obrázku: Tabletka "po" nie je náhradou inej, pravidelne používanej antikoncpcie.

Núdzová antikoncepcia je v súčasnosti založená na dvoch základných farmakologických postupoch. Prvý je postavený na podaní vysokej dávky gestagénov v období nasledujúcom bezprostredne po nechránenom pohlavnom styku.

Gestagén Levonorgestrel

V rámci tejto metódy sa v súčasnosti používa gestagén levonorgestrel. Núdzová antikoncepcia na báze gestagénov je indikovaná najneskôr do 72 hodín od nechráneného pohlavného styku alebo po zlyhaní inej antikoncepčnej metódy. Gestagénovú núdzovú antikoncepciu možno použiť v ktorejkoľvek fáze cyklu, ak práve neprebieha menštruačné krvácanie. Po užití vysokej dávky gestagénu sa obyčajne do 5 dní objaví menštruačné krvácanie (ak sa tak nestane, je potrebné vylúčiť graviditu). U niektorých pacientok môže dôjsť najbližšie 1-2 mesiace ku výkyvom v cykle, ale obvykle je už najbližší cyklus v predpokladanom čase. Až do začiatku ďalšieho cyklu je ale vhodné používať bariérovú antikoncepciu. Levonorgestrel sa vstrebáva po perorálnom podaní veľmi rýchlo a maximálne plazmatické koncentrácie sú zaznamenané po 30-60 minútach. Do troch hodín od užitia by nemalo prísť ku zvracaniu (nauzea je častý nežiaduci účinok, vyskytuje sa až u 23 % užívateliek a asi u 5 % užívateliek sa navyše objavuje aj zvracanie). Ak sa tak stane, je potrebné užiť novú tabletu. Medzi iné nežiaduce účinky s vysokou pravdepodobnosťou výskytu patria bolesti hlavy, celková únava a bolesti v podbrušku (u všetkých 17-18 %).

Liečivo ulipristal

Základom druhého farmakologického prístupu k núdzovej antikoncepcii je modulácia aktivity receptora pre progesterón prostredníctvom vysokoafinitnej väzby. Nedávno sa v klinickej praxi objavilo liečivo ulipristal, ktoré je predstaviteľom tejto skupiny. Hlavný benefit ulipristalu (na rozdiel od v gestagénovej metódy) spočíva v jeho účinnosti aj v prípade, ak žena potrebuje núdzovú antikoncepciu ku koncu 72-hodinovej periódy. Predpokladaný primárny mechanizmus účinku ulipristalu je inhibícia alebo oneskorenie ovulácie, ale do úvahy treba brať aj zmeny v endometriu užívateľky. Na rozdiel vyššie uvedenej metódy je v prípade ulipristalu možné pre zabránenie počatiu podať prípravok až 120 hodín (5 dní) od nechráneného pohlavného styku (podľa doteraz dostupných údajov je úspešnosť tejto antikoncepčnej metódy na úrovni 98 %).

Video: Núdzová antikoncepcia Escapelle a Postinor: ako funguje tabletka po?

Súvisiace články

Viac o postkoitálnej antikoncepcii na modrykonik.sk

Použité zdroje

  1. http://www.okgyn.sk/?menu=hak
  2. https://www.adc.sk/clanky/spravna-dispenzacia-nudzova-antikoncepcia-tzv-tabletka-po-65.html

Použité zdroje obrázkov

  1. https://pixabay.com/cs/pilulky-kondom-volba-hiv-aids-1899029/
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s postkoitálnou antikoncepciou

Máš skúsenosť s postkoitálnou antikoncepciou?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť