Endometrium

Endometrium je odborné označenie pre sliznicu maternice. Tá sa nachádza v najvnútornejšej časti steny maternice, ktorá je v priamom kontakte s dutinou maternice. Má šedoružovú farbu. Niekedy sa môže stať, že sliznica maternice rastie aj mimo maternice. V takom prípade sa jedná o ochorenie nazývané endometrióza.

Endometrium je predovšetkým úzko späté s menštruačným cyklom. Počas neho sa odlučujú povrchové vrstvy, ktoré potom odchádza z tela spolu s menštruačnou krvou. Spodná vrstva endometria zostáva. Veľmi dôležitú úlohu zohráva sliznica maternice aj v tehotenstve najmä na jeho začiatku, kedy sa do nej zachytáva vajíčko a prijíma skrze sliznicu výživu do tej doby, než túto funkciu prevezme placenta.

Vrstvy endometria

Ženy v reprodukčnom veku majú nasledujúce vrstvy endometria:

  • Funkčnú (vonkajšiu) vrstvu: je umiestnená v blízkosti dutiny maternice. Každý mesiac sa obnovuje vždy po skončení menštruácie, kedy odíde stará sliznica maternice a vytvorí sa nová.
  • Vrstva bazálna (vnútorná): tá sa nachádza pod funkčnou vrstvou. Neobnovuje sa. Vytvára sa z nej funkčná vrstva.

Z čoho je tvorená sliznica maternice

Sliznica maternice sa skladá z epitelu a lamina. Epitel je tkanivo, ktoré tvoria riasinkové a sekrečné bunky. Tie na seba tesne naliehajú a sú často pevne spojené. Lamino je väzivo, ktoré bunky potrebujú pre svoju správnu funkciu.

Endometrium sa v závislosti od hormónov a hormonálneho cyklu pravidelne mení. Zmeny sa týkajú jeho hrúbky aj histologickej stavby. Súhrnne sa tieto zmeny označujú ako menštruačný cyklus. Ten je zakončený menštruačným krvácaním, ktoré sa dostavuje priemerne vo 28-dňových intervaloch. Samotnému krvácaniu najskôr predchádzajú krvné výrony do endometria (sliznice) a nekróza (odumieranie) jeho vrchných vrstiev. Tie sa neskôr odlúčia a zostane len 0,5 až 1 mm hrubá zachovaná časť endometria. Tá obsahuje maternicovej žliazky, vlásočnice a väzivové bunky, vďaka ktorým je možná obnova vonkajšej vrstvy sliznice maternice.

Fázy endometria pri menštruačnom cykle

Menštruačný cyklus riadia ovariálne hormóny (estrogény a progesteróny). Telo ich začne produkovať v období puberty a definitívne s ich produkciou skončí v postmenopauze. Menštruačný cyklus zahŕňa štyri po sebe idúce fázy: menštruačnú, proliferačnú, sekrečnú a ischemickú.

Fáza endometria pri menštruačnom cykle

Menštruačná fáza (1. - 4. deň cyklu)

Táto fáza je z mnohých praktických dôvodov považovaná za začiatok cyklu. Povrchová nekrotická časť sliznice sa odlučuje a odplavuje s menštruačným krvácaním. Začína menzes (menštruácia). Vypudeniu napomáhajú aj kontrakcie vmaternici. Aj keď sa vám možno zdá, že prichádzate o veľa krvi, nie je to viac ako 80 ml.
K menštruačnému krvácaniu dochádza vtedy, keď nedošlo k oplodneniu a zahniezdeniu vajíčka. V hypofýze dôjde k vylúčeniu hormónu oxytocínu20, ktorý vie v maternici stiahnuť na niekoľko hodín cievy, aby došlo k odumretiu nepotrebných slizničných buniek. Akonáhle sú uvoľnené, začne do sliznice pritekať nová krv, ktorá staré bunky odplaví. Telo sa počas menštruácie zbavuje všetkých "starých" a nepotrebných "súčastí" (neoplodnené vajíčko, staré bunky, sliznica maternice spolu s krvou a hlienom. Menštruačná krv tak nie je homogénna, ale zmesou niekoľkých látok. Rôzna je aj jej farba od svetlo červenej, cez karmínovú až po hnedú. Dĺžka menštruačného krvácania je rôzna. Obvykle trvá 2 - 7 dní.

Proliferačná fáza (5. - 15. deň cyklu)

Ďalšou časťou cyklu je postupné dozrievanie vajíčka v jednom z vaječníkov. S tým súvisí aj produkcia estrogénov, ktorý vytvárajú vaječníky, aby sa v maternici začala tvoriť nová mäkká sliznica. Krčok maternice produkuje viac hlienu. Hypofýza vyplaví tzv. FSH hormón stimulujúci dozrievanie vajíčka. Krčok maternice sa začína otvárať a skracovať.
Sliznica maternice má na konci proliferačnej fázy hrúbku asi 3 - 4 mm. V celom rozsahu ju prestupujú žliazky, ktoré v reze vyzerajú ako úzke a priame trubičky.

Sekrečná fáza (16. - 27. deň cyklu)

V priebehu sekrečnej fázy sliznica ďalej mohutnie a pri svojom vrchole dosahuje 5 - 7 mm. V tomto období sa prázdny folikul uzatvára a premieňa na žlté teliesko, ktoré vytvára estrogény a hlavne progesterón ovplyvňujúci rast maternicovej sliznice. Zmenšuje sa množstvo hlienu krčka maternice. Ten začína byť hutnejší s kyslou reakciou. Na konci sekrečnú fázy sú v tele vytvorené ideálne podmienky pre zahniezdenie oplodneného vajíčka. Ak nedôjde k oplodneniu, dochádza k zániku žltého telieska a tvorby progesterónu. Fáza končí prípravou na odlúčenie sliznice.

Ischemická fáza (28. deň cyklu)

Ak vajíčko nebolo oplodnené, žlté teliesko zaniká, klesá hladina progesterónu, zužujú sa krvné cievy v sliznici maternice a začína jej postupné odumieranie. Dochádza ku spazmu (kŕčovitý sťah) stien ciev v sliznici, čím sa dočasne preruší prietok krvi a dôjde k prechodnej nedokrvenosti. Po niekoľkých hodinách sa kŕčovitý sťah uvoľní a steny maternicovej sliznice poškodené tým, že do nich nemohla prúdiť krv, praskajú a vznikajú mnohopočetné krvné výrony do funkčnej vrstvy endometria. To nakoniec vyústi v ďalšej menštruačné krvácanie a začína nový cyklus.

Menštruačný a ovariálny cyklus

Ovariálny cyklusMedzi zmenami prebiehajúcimi na sliznici maternice a ovariálnym cyklom existujú veľmi tesné a úzke vzťahy, ktoré majú zabezpečiť plynulý vývoj oplodneného vajíčka a jeho uhniezdenie v maternici. Keď v ováriu (vaječníka) rastú a zrejú vaječníkové vačky, z ktorých jeden dosiahne štádia zrelého Graafovho folikulu (zrelý vaječníkový folikul v záverečnom štádiu vývoja tesne pred ovuláciou), prechádza endometrium proliferačnou fázou a kontrolujú ho estrogény.
Približne uprostred menštruačného cyklu (asi štrnásty deň) prebehne vo vaječníku ovulácia, Graafov folikul praskne a vajíčko je vyplavené do vajcovodu. Stena prasknutého Graafovho folikulu sa premení na žlté teliesko, ktoré má za úlohu vyživovať vajíčko v prípade, že bude ovulácia úspešná a dôjde k oplodneniu. Ak vajíčko oplodnené nebude, dôjde veľmi rýchlo v žltom teliesku k zmenám, ktoré spôsobia zníženie produkcie progesterónu. Pretože poklesne hladina hormónov, dôjde k obnoveniu dozrievania nových folikulov v druhom vaječníku. Vaječníky sa teda v produkcii každý mesiac striedajú. Znovu začne stúpať hladina estrogénov a sliznica maternice na vzniknutú hormonálnu situáciu odpovie menštruačným krvácaním a celý cyklus sa opakuje.

Popis obrázku: 1 - menštruácia; 2 - dozrieva folikul; 3 - zrelý folikul; 4 - ovulácia, 5 - vznik žltého telieska; 6 - záanik žltého telieska.

Video: Menštruačný cyklus a zmeny v sliznici maternice

Endometrium v ​​tehotenstve

V prvom až štvrtom týždni tehotenstva - zhruba 6. deň po ovulácii dochádza k uhniezdeniu oplodneného vajíčka v sliznici maternice. Tá napomáha vyživovať vyvíjajúci sa plod až do tej doby, než sa vytvorí placenta, ktorá túto funkciu preberá. Aj tak má však sliznica maternice stále dôležitú funkciu. Napomáha placente dodávať plodu kyslík aj ďalšie potrebné živiny. Jej žľazy a cievy sa množia a zväčšujú.

Endometrium a kyretáž maternice

Kyretáž1 je gynekologický zákrok, pri ktorom je chirurgicky odstránená funkčná sliznica dutiny maternice a vyčistená maternica. Tento zákrok je často nutný vo chvíli, keď žena potratí3 a maternica sa dobre nevyčistí, dôjde k zamlklému tehotenstva - plod sa prestane vyvíjať, ale samovoľne neodíde z maternice. Revízia je niekedy potrebná tiež po pôrode.
Po revízii je nutný kľudový režim a dodržiavanie šestonedelia. Obvykle do dvoch mesiacov príde menštruácia a obnovuje sa sliznice maternice.

Ochorenia súvisiace s endometriom

Ashermanov syndróm

Ashermanov syndróm spôsobuje väzivové zrasty vnútri maternice. Jedná sa o poškodenie stálej, bazálnej vrstvy sliznice maternice, na ktorej potom vznikajú jazvy a zrasty. Prejavuje sa zmenou v dĺžke menštruačného cyklu a krvácania počas neho aj v množstve vylúčenej krvi. Častým dôsledkom je aj neplodnosť1. K zničeniu bazálnej vrstvy dochádza najčastejšie nešetrnou dilatáciou a kyretážou maternicovej dutiny, kedy sa zasiahne a poškodí časť sliznice maternice, ktorá sa už neobnovuje.
Syndróm postihuje ženy všetkých vekových kategórií. Mimo neplodnosti môžu byť dôsledkom zrastov aj opakované potraty, bolesť zo zadržiavanej krvi a ďalšie ťažkosti. Zrasty môžu vznikať aj následkom zavedeného vnútromaternicového telieska, ožarovaním v oblasti malej panvy či po genitálne tuberkulóze. To už sú ale naozaj veľmi zriedkavé prípady.
Syndróm je najčastejšie potvrdený vyšetrením - hysteroskopiou. Tou sa aj prípadné zrasty odstraňujú. Pod optickou kontrolou sa zavedú operačné nástroje a zrasty sa rozrušia, čo môže obnoviť plodnosť. Záleží však na tom, ako veľmi je sliznica poškodená. Zákrok musí byť vykonaný veľmi šetrne a opatrne. Preventívne sa niekedy podávajú antibiotiká4, aby nedošlo k infekcii, a niekedy sa odporúča aj hormonálna liečba, ktorá bráni vzniku nových zrastov a podnecuje nárast sliznice.

Endometrióza

Endometrióza3 je veľmi časté ochorenie žien v reprodukčnom veku. Čiastočky sliznice maternice (endometrium) sa nachádzajú mimo dutiny maternice. Môžu byť umiestnené na pobrušnici, vaječníkoch, prepážke medzi pošvou a konečníkom, v maternicovej stene. Objavujú sa prakticky kdekoľvek okrem sleziny a srdca.
Prejavuje sa panvovou bolesťou, bolesťou pri pohlavnom styku a bolestivou menštruáciou. Môže byť príčinou neplodnosti. Liečba endometriózy je individuálna - hormonálna a chirurgická. Pri hormonálnej liečbe sa podávajú hormóny, ktoré blokujú uvoľňovanie hormónov z podmozgovej žľazy (v podstate sa jedná o umelú menopauzu).
Chirurgická operácia sa vykonáva najčastejšie laparoskopicky (takto sa tiež endometrióza diagnostikuje). Lekári sa snažia odstrániť čo najviac ložísk laserom a rozdeliť vzniknuté zrasty.

Hyperplázia sliznice maternice

Hyperplázia je stav, kedy dochádza k prílišnému zmnoženiu buniek sliznice maternice. Hovoríme o hyperpláziu sliznice maternice, odborne hyperplázii endometria. Diagnóza je pomerne častá. Lekár na tento problém príde pri vyšetrení na základe anamnézy a ultrazvukovom vyšetrení. Túto diagnózu potom overí ešte rozborom sliznice maternice (histológia - vyšetrenie tkaniva pod mikroskopom).
Hyperplázia sa prejavuje abnormalitami maternicového krvácania - nepravidelné krvácanie, špinenie, silné alebo častejšie krvácanie. Môže byť ale úplne bez prejavov.
Ochorenie vzniká nadmerným pôsobením estrogénov. Najčastejšie sa vyskytuje u žien v období okolo menopauzy alebo i po menopauze. U mladších žien sa objavuje len výnimočne. Hyperplázia môže byť typická, atypická, simplexná či komplexná a podľa jej druhu sa odvíja aj liečba. Niekedy môže znamenať aj predrakovinové zmeny, preto je dôležité, aby sa lekár odberom a histologickým vyšetrením uistil, o aký typ sa jedná.
Základom liečby je odstránenie nadmerného hormonálneho pôsobenia estrogénov, pokiaľ je to možné. Volí sa buď liečba medikamentami, alebo sa pristupuje k chirurgickému výkonu - odstránenie maternice kvôli riziku nádoru sliznice maternice.

Súvisiace články

Viac o sliznici maternice na modrykonik.sk

Použité zdroje

  1. http://cs.wikipedia.org/wiki/Děložní_sliznice
  2. http://www.med.muni.cz/histology/MedAtlas_2/MA_txt7-3-1-1.htm
  3. http://www.stefajir.cz/?q=endometrium
  4. http://en.wikipedia.org/wiki/Endometrium (ENG)
  5. http://kalisek.cz/menstruacni-cyklus
  6. http://www.genetika-biologie.cz/menstruacni-ovarialni-cyklus

Použité zdroje obrázkov

  1. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Menštruačný_cyklus.png
  2. CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=801807
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s endometrioum

Máš skúsenosť s endometrioum?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť