Sterilizácia

Pod sterilizáciou rozumieme rozumieme zabránenie plodnosti bez odstránenia alebo poškodenia pohlavných žliaz osoby. Definícia sterilizácie sa týka tak mužov ako aj žien.

Môže ísť teda o:

Sterilizácia

Právna úprava

Problematika sterilizácií bola upravená socialistickou smernicou z roku 1972 (č. 2 – 4582/1972 – B/1). Prinášala však so sebou nielen praktické problémy, ale hlavne nezodpovedala medzinárodným štandardom v oblasti ľudských práv, keďže sterilizácia môže znamenať závažný zásah do ľudských práv.

V súčasnosti je sterilizácia upravená zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov , v jeho štvrtej časti nazvanej Zdravotná starostlivosť v osobitných prípadoch.

Socialistická smernica vyžadovala dosiahnutie určitého veku a počtu odrodených detí, aby sa mohla vykonať sterilizácia, táto koncepcia sa odstránila a sterilizácia sa stala prístupnou antikoncepčnou metódou (samozrejme vnímame v súvislosti s dosiahnutím plnej spôsobilosti na právne úkony, vôľovú a rozumovú vyspelosť). K sterilizácii sa nevyžaduje súhlas partnera a závisí od dotknutej osoby, či svojho partnera zapojí do rozhodovania. Pacient rozhoduje sám za seba, nemôže o ňom rozhodnúť lekár, pri sterilizáciách to platí bez výnimky. Lekár si musí splniť svoje zákonné povinnosti ohľadom poučenia a informovania pacienta o možnostiach, ktoré má, komunikovať s ním, aby si vedel vybrať a rozhodnúť sa vzhľadom na všetky alternatívy.

Zákon stanovuje, že medzi poskytnutím informovaného súhlasu a vykonaním sterilizácie musí byť aspoň 30 dní.

Dôvody pre sterilizáciu

Dôvody prečo sa muž alebo žena rozhodne pre sterilizáciu sú rôzne:

  • zdravotné dôvody (napr. dedičná choroba prenosná na potomka, zdravotné riziká pre matku pri tehotenstve)
  • finančné dôvody
  • nechuť mať deti alebo ďalšie deti
  • použitie sterilizácie ako antikoncepčnej metódy
  • možnosť viesť "neviazaný život bez následkov"
  • eugenická sterilizácia - vynucovala sa v mene „zdravej rasy“. Vedie vždy k porušeniu morálnych vzťahov a základných práv a slobody človeka.

Sterilizácia ako antikoncepčná metóda

Sterilizácia ako antikoncepčná metóda je vhodná iba pre páry, ktoré už nechcú mať ďalšie dieťa, či už z osobných dôvodov alebo aj zdravotných.

Video (ENG): Vazektómia

Video (CZ): Sterilizáciu žien možno vykonávať ambulantne

Súvisiace články

Viac o sterilizácii na modrykonik.sk

Použité zdroje

  1. Informácie z oblasti medicínskeho práva: http://www.pravo-medicina.sk/
  2. http://sk.wikipedia.org/

Použité zdroje obrázkov

  1. https://pixabay.com/sk/chirurgia-prevádzka-nemocnice-79584/
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti so sterilizáciou

Máš skúsenosť so sterilizáciou?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť