Používame cookies. Viac informácií tu. OK

Pieskovisko

Pieskovisko je ohraničené miesto, ktoré je vyplnené pieskom a slúži deťom na hranie. Býva súčasťou detských ihrísk, môže byť postavené na záhrade domu, chaty alebo dokonca aj na balkóne. Napomáha deťom rozvíjať si fantáziu, ale aj hrubú a jemnú motoriku.

Prečo by sa deti mali hrať v pieskovisku

 • Rozvoj jemnej a hrubej motoriky:
  • Pri hre v pieskovisku si dieťa precvičuje jemné motorické zručnosti, ako sú napríklad schopnosť predmet uchopiť, pustiť, preložiť si ho z jednej ruky do druhej. Hrabanie, presýpanie, nakladanie vyžaduje zapojenie tých svalov, ktoré sa pri hre s inými hračkami až tak veľmi nepoužívajú. Hrubé motorické zručnosti, ako je vzájomná koordinácia rúk, nôh a pohybov celého tela, celková obratnosť či priestorová orientácia.

Pri hre na pieskovisku si dieťa precvičuje jemné motorické zručnosti.

 • Rozvoj fantázie:
  • Tvorivosť ide ruka v ruke s hrou v piesku a stavaním hradov, tunelov, zámkov, pečením báboviek, koláčov. Dieťa je chvíľu kuchár, chvíľu predáva, potom je staviteľom. Ak sa deti hrajú vo verejne prístupnom pieskovisku, objavuje sa tu prvý priestor na interakciu s inými deťmi. Tie sa pri práci pozorujú navzájom, opakujú, nechajú sa inšpirovať. Veľa detí prácu s pieskom považuje za veľmi relaxačnú.

Deti si rozvíjajú fantáziu a predstavivosť.

 • Senzorická stimulácia:
  • Deti sa stretávajú s pojmami ako studený, teplý, suchý, mokrý, hrejúci, sypký, ľahký, ťažký, plný, prázdny a podobne. Deti sa tešia z premenlivosti materiálu, s ktorým sa hrajú. Táto zmena ich motivuje ku ďalšiemu bádaniu a experimentovaniu. Deti trénujú a zažívajú dotyk a objavujú štruktúru piesku.

Deti trénujú a zažívajú dotyk a objavujú štruktúru piesku.

 • Koordinácia oko - ruka:
  • Dieťa nespočetne mnoho raz naplní lopatkou vedierko, krhličku, formičku. Prvý nemotorný pokus, kedy väčšina piesku skončí vedľa hračky sa tréningom zlepšuje. Rovnako aj jeho pozornosť a koncentrácia.
 • Socializácia:
  • Ako sme už spomenuli vyššie, verejné pieskoviská sú miestom, kde často dochádza k prvým sociálnym interakciám medzi deťmi, ako je požičanie hračiek, uvoľnenie či obsadenie miesta na hranie, spolupráca na nejakom spoločnom diele – vyjednávanie o svojich predstavách. Od 3 rokov deti začínajú pri hre spolupracovať a môžu si tak rozvíjať empatické správanie.

Druhy pieskovísk

 • Drevené - môžu stáť samostatne, môžu byť súčasťou detských záhradných domčekov a preliezačiek. Pieskovisko je nutné zložiť, lebo býva dodávané v škatuliach. Farba dreva môže mať niekoľko variant, vrátane bezfarebného náteru. Farebné nátery mávajú ekologicky neškodnú lazúru, ktorá býva kontrolovaná tiež certifikáciou pre detské hračky. Drevené pieskoviska majú rôzne veľkosti a tiež tvary. Súčasťou môžu byť aj lavičky alebo poklopy, ktorými možno pieskovisko chrániť pred výkalmi zvierat a pred nepriaznivým počasím.
 • Plastové - tento typ pieskovísk je doporučovaný na terasy alebo balkóny. Je nutné, aby pieskovisko malo dno, aby sa piesok nerozsypával. Plastové pieskovisko má rôzne veľkosti, tvary a tiež farby. Väčšina z nich býva dodávaná tiež s poklopom, chrániacim pieskovisko pred výkalmi zvierat a pred nepriazňou počasia.

Druhy pieskovísk.

Piesok do pieskoviska

Pri výbere piesku je možné vybrať si zo špeciálneho piesku do detských pieskovísk. Je drahší a býva v ponuke obchodných reťazcoch so zameraním na dom, bývanie a záhradu. Alebo sa pri výbere môže človek zamerať na bežné stavebniny, kde je v ponuke bežný piesok. Ten je o mnoho lacnejší.

Hračky na pieskovisko

K hrám na pieskovisku slúžia rôzne plastové hračky - vedierka, lopatky, hrable, bábovky, sitká alebo kanvičky. Chalani majú radi tiež rôzne autá - bagre alebo nákladiaky.

Deti milujú hračky.

Čistota pieskoviska

Pred pobytom na pieskovisku je dôležité skontrolovať jeho čistotu. Zdravotné riziká, ktoré treba brať na zreteľ sú jednak mikrobiálne ( bakteriálne, parazitárne a vírusové ochorenia), tak aj mechanické.

Mechanické znečistenie

Nebezpečenstvo predstavujú najmä poranenia injekčnými ihlami alebo rozbitým sklom, ktoré sa nachádzajú voľne pohodené v pieskovisku. Pre dieťa sú nebezpečné skôr dôsledky takéhoto zranenia - vírusové hepatitídy a HIV. Nakoľko vírus HIV je citlivý na vonkajšie prostredie, nehrozí pri poranení injekčnou striekačkou vysoké riziko infekcie. Naopak vírusy hepatitídy typu B sú 100 krát infekčnejšie ako HIV a nakaziť nimi sa dá aj niekoľko týždňov zaschnutou krvou. Najnebezpečnejší je vírus hepatitídy typu C.

Mikrobiálne znečistenie

V rámci mikrobiálneho rizika sa pri nedostatočnej hygiene deti môžu na pieskoviskách nakaziť rôznymi bakteriálnymi, parazitárnymi a vírusovými ochoreniami:

 • Toxokaróza - pôvodcom je škrkavka psia a mačacia. Je to parazitárne ochorenie, ktoré je za určitých podmienok prenosné aj na človeka pri nedodržiavaní hygienických opatrení. Prenos je možný hlavne vo vonkajšom prostredí (pôda, pieskoviská), kde dochádza k vylučovaniu vajíčok v truse zvierat a dieťa sa nakazí vajíčkami škrkaviek v znečistenom piesku. Škrkavka poškodzuje vnútorné orgány, ako je črevo, pečeň, obličky, pľúca a zároveň vylučuje toxíny, ktoré poškodzujú organizmus.
 • Toxoplazmóza - vyvoláva ju parazit Toxoplazma gondii. Zdrojom nákazy je mačací trus, ktorý sa nachádza v znečistenom pieskovisku. Dieťa sa nakazí špinavými rukami prostredníctvom vajíčok toxoplazmy. Ochorenie prebieha zvyčajne bezpríznakovo a prejaví sa až v dospelosti vo forme uzlinovej, očnej, mozgovej, resp. gynekologickej. U tehotných žien prebiehajúca infekcia vyvoláva ťažké poškodenie plodu, resp. potrat.
 • Giardióza je ochorenie vyvolané prvokom Giardia (lamblia) intestinalis. Prameňom pôvodcu nákazy je mačka a prejavuje sa tráviacimi ťažkosťami u detí.
 • Shigelóza - jej pôvodcom je baktéria Shigeĺla dysenteriae. Baktérie sa dostanú do úst dieťaťa špinavými rukami v znečistenom piesku. Ochorenie sa prejavuje horúčkou, nevoľnosťou, zvracaním, bolesťami brucha a vodnatými hnačkami. Dieťa je ohrozené najmä dehydratáciou.
 • Salmonelóza- je hnačkové ochorenie, ktorého pôvodcom je baktéria Salmonela enteritidis. Ochorenie prebieha pod obrazom vodnatých hnačiek, vysokých teplôt a bolestí hlavy.

Pieskoviská, či súkromné alebo verejné, je potrebné pravidelne kontrolovať, zabrániť vstupu zvierat do pieskovísk a ich čistenie od ihiel a odpadkov. Potrebná je výchova detí k základným hygienickým návykom, to je nevkladanie si rúk do úst pri hre, umývanie rúk pred jedlom a po hrách. Neodporúčame, aby rodič podával dieťaťu počas hry v piesku jedlo. Deti by nemali zostať bez dozoru.

Ak sa dieťa zraní, je potrebné ranu vyčistiť a vydezinfikovať.

Ak sa dieťa napriek všetkej opatrnosti zraní, je potrebné ranu vyčistiť a vydezinfikovať, pri závažnom poranení je dôležité navštíviť pediatra. Napríklad pri poranení znečistenou injekčnou striekačkou, kedy rozhodne o ďalšom postupe (možnosť očkovania proti hepatitíde typu A a B, pravidelné sérologické vyšetrenia, resp. sledovanie zdravotného stavu dieťaťa počas 6 mesiacov).

Čistenie a udržiavanie verejných pieskovísk upravuje zákon

Požiadavky na čistenie a udržiavanie pieskovísk stanovuje vyhláška MZ SR č. 521/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská. Podľa tejto vyhlášky prevádzkovateľ pieskoviska pieskovisko čistí, prekopáva, prehrabáva a polieva pitnou vodou alebo vodou zodpovedajúcou požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie najmenej raz za dva týždne počas sezóny, o čom musí viesť záznamy. Sezónou sa rozumie obdobie od 1.marca do 30. novembra kalendárneho roka.

Povinnosti prevádzkovateľa pieskoviska (ide o fyzickú osobu-podnikateľa alebo o právnickú osobu, ktoré prevádzkujú pieskoviská) stanovuje zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pieskoviská, či súkromné alebo verejné, je potrebné pravidelne kontrolovať, zabrániť vstupu zvierat do pieskovísk a ich čistenie od ihiel a odpadkov.

Povinnosť výmeny piesku zákon ani vyhláška prevádzkovateľom pieskovísk nestanovujú. Dôvodom je skutočnosť, že prevádzkovateľ v zmysle zákona je povinný zabezpečiť pravidelné čistenie a udržiavanie pieskoviska tak, aby nepredstavovali riziko ohrozenia zdravia v dôsledku ich mikrobiálneho alebo iného znečistenia. Či požadovanú kvalitu piesku zabezpečí jeho výmenou, je len na jeho rozhodnutí.

Na koho sa mám obrátiť, ak natrafím na rizikové pieskovisko?

Potrebné je informovať zriaďovateľa ihriska respektíve jeho prevádzkovateľa. Ak je pieskovisko súčasťou vonkajšieho areálu zariadenia pre deti a mládež, podnet možno adresovať miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Ak prevádzkovateľ pieskovisko nečistí a neudržiava, hrozí mu pokuta od 150 eur do 20.000 eur. Pri opakovanom porušení možno pokutu zvýšiť až na dvojnásobok.

Video: Chlapci na pieskovisku

Súvisiace články

Viac o pieskovisku na modrykonik.sk

Použité zdroje

 1. http://cs.wikipedia.org/wiki/Pískoviště
 2. https://web.archive.org/web/20140321044026/http://www.dobra-piskoviste.cz/piskoviste/
 3. http://www.maxikovy-hracky.cz/katalog/hracky-na-zahradu/piskoviste
 4. http://www.konev.cz/diskuse/kde-vzit-pisek-do-piskoviste-5/
 5. http://www.sikovny-cvrcek.cz/rikanky-na-pisek
 6. http://www.riekanky.sk/riekanka.php?ID=21131&k=3
 7. https://www.babyweb.sk/co-dokaze-pieskovisko
 8. https://babetko.rodinka.sk/starame-sa/hracky-hry-cmaraninky/hra-v-piesku-zaujimava-lakava-rozvija...
 9. http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=1484:zdravotne-rizika-znpieskovi...
 10. http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=3501:uvz-sr-mame-tu-sezonu-piesk...

Použité zdroje obrázkov

 1. https://pixabay.com/
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s pieskoviskom

Máš skúsenosť s pieskoviskom?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť