Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri

Rozvoj reči u detí

Rozvoj reči u detí očakáva každá mamička. Teší sa na to, kedy jej dieťatko začne rozprávať. Niekedy sa však stane, že sa mu jazýček rozviazať nechce alebo rozpráva nezrozumiteľne. Nie všetky deti sú tabuľkové a každé dieťa má vlastné vývinové tempo, ktoré sa odráža najmä vo vývine reči.

Rozvoji reči u detí Dôležité je uvedomiť si, že dieťatko komunikuje už od narodenia, hoci krik nie je rečou. Krikom si trénuje dýchacie a hlasové orgány. Ak matka vie odhadnúť, čo sa snaží krikom „povedať“, tak mu pomáha krik rozlišovať. Postupne dieťa napodobňuje zvuky okolia a šteboce a takto pripravuje svoje hlasové orgány na výslovnosť hlások a slov. Vývoj reči súvisí s vývojom myslenia a jednou z kľúčových vecí na rozvoj reči je počúvanie vlastnej a cudzej komunikácie. Dieťa rozumie slovám ešte skôr, než ich začne používať a reaguje pohybom, mimikou, hnevom, smiechom. Vtedy by ho mali rodičia podporovať a komunikovať s ním. Rodičia by mali hovoriť jasne a čisto. Dieťaťu pri rozvoji reči môžete pomôcť detskými riekankami, básničkami2, rozprávkami. Pomenúvajte obrázky v knižke5, opisujte ilustrácie. Spievajte svojim deťom a neskôr s nimi.

Vývoj detskej reči

do 1. roku – dieťa rozumie jednoduchým pokynom a začína opakovať krátke slová
do 2. roku – tvorí jednoduché vety a rozširuje si slovnú zásobu 
do 3. roku – dieťa hovorí vo vetách, používa otázku prečo a rozvíja si verbálnu slovnú pamäť 
do 4. roku – slovná zásoba sa zväčšuje, dieťa rozpráva plynule, vie prerozprávať jednoduchý dej 
do 5. roku – dieťa chápe aj zložité deje, má už veľkú slovnú zásobu, používa jednoduché súvetia a náročnejšie kombinácie slov 
medzi 4. – 7. rokom: správna výslovnosť všetkých ostatných hlások, vo všetkých pozíciách v slove; k najťažším hláskam patria L, R a sykavky S, C, Z, Š, Č, Ž, DŽ.

Existujú však určité prejavy a náznaky, ktoré naznačujú, že vyhľadať odborníka je namieste. Rodičia by mali spozornieť, keď po tretích narodeninách dieťa:

 • nevie správne vytvoriť hlásku alebo si hlásky zamieňa
 • s námahou zopakuje dlhé slovo, ktoré nevie vysloviť
 • spontánnej reči okolie nerozumie
 • v štyroch rokoch nesprávne vyslovuje hlásky
 • v piatich rokoch má problém s l a sykavkami

Problém nastáva aj vtedy, keď dieťa komunikovať nechce. Tak ako pri každom podozrení o zdravotnom stave dieťaťa platí, že vyhľadáte lekársku pomoc, aj tu je vhodné prísť k logopédovi, ak si myslíte, že reč vášho dieťaťa sa nevyvíja správne.

Rozvoji reči u detíZuzana Oravkinová  tvrdí, že "pri vývine reči a formovaní porúch vývinu reči je u dieťaťa dôležité obdobie od 0 do 3 rokov života. Odborníci dnes vedia už u detí od 8. mesiaca určiť vývinové prediktory, podľa ktorých potom stanovia, či je vývin reči v norme, alebo je nejakým spôsobom oslabený."
Odborník dieťa vyšetrí a rozhodne, ako daný problém začne riešiť. Najskôr vyšetrí rečové orgány, pretože aj anatomické zmeny môžu byť príčinou zlej výslovnosti. Medzi také zmeny patrí skrátená uzdička pod jazykom, medzierka medzi zubmi, nesprávne umiestnenie zubov, predhryz, ochorenia a zápaly hrdla a časté nádchy
Logopéd, foniater (ušno-nosno-krčný), neurológ, to sú odborníci, ktorí určia fyzickú poruchu, ale odhalia inú príčinu zlého vývoja reči. Príčin môže byť niekoľko a súvisia s vývojom dieťaťa.

"Pri pravidelných návštevách, logopéd učí malého pacienta a jeho rodinu sériu hier a postupov, ktoré pomáhajú v náprave správnych mechanizmov reči. Náprava porúch reči vyžaduje dokonalú spoluprácu dieťaťa a jeho okolia (najmä rodiny)." upozorňuje Z. Oravkinová
Ak sa snažíte dieťaťu pomôcť pri rozvoji komunikácie, majte na pamäti, že musíte byť trpezliví. Nesnažte sa ho porovnávať s inými deťmi. Trojročné dieťa nebude čisto vyslovovať a rapotať ako šesťročné dieťa. Správne vyslovovať hlásku „r“ je síce dôležité, ale buďte trpezliví.
Jednou z kľúčových udalostí súvisiacou s rozvojom reči dieťaťa je nástup do Materská škôlky. Dieťa si testuje svoje schopnosti a komunikuje so svojimi vrstovníkmi.

Niekedy je na mieste opraviť chybne vyslovené slová, ale oni sami ich opakovať nemusia. Čo teda môžu urobiť rodičia preto, aby ich dieťa rozprávalo správne, plynule a s radosťou? Podľa odporúčaní Z. Oravkinovej a Ľ. Hollej

Rozvoj reči u detí

 • byť pre dieťa správnym rečovým vzorom,
 • viac sa s dieťaťom rozprávať,
 • pýtať sa na jeho prežívanie a pocity,
 • nezakazovať mu v istých situáciách (návšteva, sledovanie TV, pri práci) rozprávať,
 • vytvárať situácie, ktoré podnecujú dieťa v komunikácii,
 • obmedzovať čas pri televízii, počítačoch, smartfónoch,
 • dopriať dieťaťu primeranú spoločnosť rovesníkov,
 • čítať mu rozprávky, spievať mu, učiť ho riekanky,
 • spoločne sa s ním hrať, chodiť spolu do prírody,
 • hovoriť, hovoriť, hovoriť!

Viac o rozvoji reči u detí na modrykonik.sk:

Diskusia: Oneskorený vývoj reči - špeciálna škôlka alebo bežná
Diskusia: Ako učíte dieťa rozprávať, keď má vývojovú poruchu reči?
Diskusia: Skoro štvorročný syn vôbec nerozpráva
Diskusia: Dvojročný synček nerozpráva
Diskusia: Predlžená rodičovská, keď dieťa nerozpráva a má plienky

Použité zdroje:

 1. http://mpc-edu.sk/sites/default/files/publikacie/holla_prevencia_poruch_reci.pdf
 2. http://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2013/04/08.pdf
 3. http://www.solen.sk/pdf/e1d03357f25e9c2dbe71d3a0ea6569ed.pdf
 4. https://www.slovenskypacient.sk/poruchy-vyvinu-reci-u-deti/
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Hodnotenia a skúsenosti s rozvojom rečí u detí

Máš skúsenosť s rozvojom rečí u detí?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť