Používame cookies. Viac informácií tu. OK

Prevencia detských úrazov

Všetky úrazy detí majú svoje príčiny a nestávajú sa náhodou. Každému úrazu dieťaťa predchádza riziková situácia, ktorú môžeme rozpoznať a vyhnúť sa jej. Úraz sa teda nemusí stať a nie je nevyhnutný. Správnu a včasnú prevenciou sa dá všetkým detským úrazom predísť.

Aktívna prevencia

Dieťa často správne neodhadne rizikovú situáciu, precení svoje sily, alebo neposlúchne dobre mienené rady. To všetko môže mať za následok úraz. V tomto prípade pomôže trvalá aktívna prevencia. To znamená, že dieťa sa v priebehu svojho vývoja naučí rozoznávať rizikové miesta, predmety, situácie a naučí sa správať bezpečne. Je nutné vysvetliť dieťaťu, čo sa mu môže stať, keď bude neopatrné. Dieťa si musí uvedomiť možné následky svojho konania a musí sa správať zodpovedne a vážiť si svoje zdravie.

Pasívna prevencia

Veľmi často je úraz spôsobený nedbalosťou dospelých, ktorí dieťa nevybavili ochrannými pomôckami alebo pre dieťa nevytvorili bezpečné prostredie. Doma sa v dosahu dieťaťa nachádzajú jedovaté izbové kvety, chemikálie, lieky či horúce alebo ostré predmety. Zodpovednosť za bezpečné prostredie neleží však len na rodičoch. Deti sa pohybujú v škole, v meste, hrajú sa na ihriskách. Dospelí môžu zabezpečiť nebezpečné miesta, zmeniť miestnu dopravnú situáciu (spomaľovače, zóny so zníženou rýchlosťou, nadchody frekventovaných ciest), budovať bezpečné detské ihriska (s mäkkým povrchom, bez ostrých hrán) a pripraviť deťom bezpečný domov.
Obe preventívne cesty (zmena správania aj zmena prostredia) sa musia kombinovať a dopĺňať. Aj na cyklistickej trase alebo na poľnej ceste by mal mať cyklista prilbu. Aj v dome vybavenom bezpečnostnými prvkami musí dieťa vedieť, čo smie a čo nie.

Zaujímavosti z oblasti prevencie

 • Dieťa sa môže utopiť aj v 10 cm vody.
 • Z detí, ktoré zostanú pod vodou dlhší čas a stratia vedomie - zomiera až 50 % .

Pravdepodobnosť, že dieťa prežije závisí najmä od okolností v prvých desiatich minutách. Bezvedomie nastáva približne za dve minúty, ireverzibilné poškodenie mozgu po 4-6 minútach. Prognóza dieťaťa závisí na jeho stave pri príchode do nemocnice. Intenzívna starostlivosť na ňu má už len malý vplyv . Preto zostáva prevencia kľúčom k zníženiu úmrtí a hospitalizácií v dôsledku topenia.

 • Pre deti od 6 mesiacov do 3 rokov sú nebezpečné hračky menšie ako 4 cm v priemere, povrazy dlhšie ako 15 cm.
 • Koncentrovaný úder do hlavy dokáže usmrtiť dospelého pri páde už pri rýchlosti 11 km / hod ., dieťa aj pri rýchlosti nižšej.
 • Čelný náraz v rýchlosti 50 km / hod . do pevnej prekážky zodpovedá pádu z výšky 4. poschodia domu.
 • Pri strete vozidla s cyklistom dochádza najčastejšie k úderu hlavy cyklistu o kapotu vozidla, a to v rýchlosti pohybujúce sa okolo 25 km / hod .
 • Jednou zo základných príčin úmrtí a zranení cyklistov sú poranenia hlavy, ktoré tvorí približne 80 % všetkých vážnych poranení pri dopravných nehodách cyklistov .
 • Cyklista nepoužívajúci prilbu má 6,6 -krát väčšiu možnosť utrpieť zranenia hlavy a 8,3 krát väčšia možnosť utrpieť vážne poranenia mozgu.
 • Cyklistické prilby môžu znížiť riziko hlavy o 85 % , úrazu mozgu o 88 % .

Prevencia pred pádmi

 • hračky, stoličky nepatria pod okno, zaistiť okno tak, aby dieťa nemohlo vypadnúť
 • nenechávať dieťa bez dozoru na balkóne a pri schodoch
 • voliť stabilné detské stoličky
 • posteľ nie je trampolína, váľanda nie je preliezačka
 • v topánkach s gumovou podrážkou a ponožkách s protišmykovou úpravou sa dieťa nešmykne
 • trénovať motoriku dieťaťa cvičením drepov a iných cvikov
 • po dlažbe chodiť opatrne, dbať, aby nebola klzká či mokrá, predíde sa tak nekontrolovaným pádom

Prevencia pred popáleninami a obareninami

 • nepiť horúce nápoje v prítomnosti dieťaťa, vždy kontrolovať teplotu nápoja pred podaním dieťaťu
 • horúce nápoje umiestniť do stredu stola a z dosahu dieťaťa, obrusy najlepšie nepoužívať
 • vodu z kohútikov nastaviť na studenú teplotu, učiť dieťa rozlišovať teplú a studenú vodu podľa farieb na vodovodnú batériu
 • elektrické spotrebiče nenechávať bez dozoru a vždy z dosahu dieťaťa
 • hrnca na platni umiestniť do zadnej časti platne s rukoväťou otočenou dozadu
 • žehličku nikdy nenechávať bez dozoru, dieťa by sa nemalo pohybovať v blízkosti žehliacej dosky

Prevencia pred otravou a poleptaním

 • lieky, dezinfekcia, alkohol, saponáty, čistidlá, rozpúšťadlá, hnojivá, chemikálie a kŕmenie pre domáce zvieratá nikdy nedávať do fliaš od nápojov - držte ich mimo dosahu dieťaťa
 • kontrolovať dátum spotreby liekov i potravín
 • vyvarovať sa jedovatým rastlinám doma i na záhrade
 • dieťa bez dozoru nemá čo samo robiť v dielni, pivnici ale ani doma

Prevencia pred dusením

 • dieťaťu nepatria do rúk predmety, ktoré by mohlo vdýchnuť nosom alebo ústami
 • pozor na igelitové vrecká a tašky, nepatria na hlavu
 • dôsledne vyberať hračky podľa veku s označením CE, nakupovať ich v overených obchodoch, nebezpečenstvo vdýchnutia malých častí

Prevencia pred poraneniami spôsobenými ostrými predmetmi, nástrojmi či zbraňami

 • nožnice, nože, sklo, ostré hrany, otvorené plechovky, ale aj ostré rastliny starostlivo upratovať z dosahu dieťaťa
 • strelné zbrane lákajú, netajte dieťaťu, že môžu aj zabiť, preto mu nepatrí do rúk, vždy dbať na ich správne uloženie z dosahu a dohľadu dieťaťa, náboje odkladať oddelene od zbrane

Prevencia v škôlke

 • učiteľ je autorita, musí sa počúvať, pozor však na neprimeranú autoritu
 • bitie dieťaťa nie je výchovná metóda
 • na stoličke sa nehúpať, nenaháňať sa po triede, pri jedle sedieť a nehovoriť, nebezpečenstvo vdýchnutia jedla a riziko udusenia
 • pri ceste na prechádzku sa držať v skupine a za ruky
 • nepreceňovať sily pri hrách na preliezačkách a inom záhradnom náčiní

Prevencia pri športe

 • chodiť s dieťaťom na bezpečné ihrisko, bazény, klzisko, zjazdovky a vždy ho mať pod dohľadom
 • dohodnúť sa vopred, kto dieťa sleduje, je dôležitá dôslednosť a jasné pravidlá
 • používať ochranné pomôcky napr. pri jazde na bicykli, odrážadle, na lyžiach
 • posilňovať psychomotorické vlastnosti dieťaťa, pravidelne cvičiť, zaradiť cviky na rovnováhu, rýchlosť, vytrvalosť, pružnosť a obratnosť
 • učiť dieťa už v útlom veku plávať, vydychovať do vody a vedieť zadržať dych, ale pozor pri kŕči, skoku do vody a nevhodnom pádu aj keď dieťa vie plávať, sa môže utopiť! Vždy mať dieťa pod dozorom!
 • lyžovať pod vedením skúseného lyžiara
 • kontrolovať únavu dieťaťa, minimalizovať vhodným oblečením podchladenie alebo prehriatie, pravidelne dopĺňať tekutiny zvlášť pri vyššej fyzickej námahe

Prevencia v prírode

 • k hrám voliť bezpečné, certifikované ihrisko a pieskovisko, ktoré je oplotené, označené, udržiavané
 • dieťa pri hre pozorne sledovať, učiť ho správať sa bezpečne na hracích prvkoch, pevne sa držať a nepreceňovať sa, strach je múdry poradca
 • overiť si pred hrou čistotu ihrisko (výskyt zvieracích exkrementov či injekčných striekačiek - riziko choroby či poranenia)
 • pri ceste lesom držať dieťa v dohľade, poučiť ho, že sa v lese nič neje, ak to rodič alebo dospelá osoba najskôr neskontroluje

Prevencia pred topením

 • nenechávať dieťa samé vo vani, používať protišmykové podložky
 • nenechávať dieťa bez dozoru pri bazéne a bazén zabezpečiť oplotením
 • jamy, septiky, studne vždy nepreniknuteľne zakryť
 • pri vodných tokoch nenechávať nikdy dieťa bez dozoru
 • nepodceňovať chladnosť vody v rieke, potoku, rybníku aj dieťa, ktoré vie plávať, môže postihnúť kŕč s rizikom utopenia

Prevencia pred popálením

 • zápalky , zapaľovač vôbec nepatrí dieťaťu do ruky, ani by nemali byť v dosahu
 • prskavky a ohňostroje môže byť užívaná len dospelými, a to iba v zákonom povolenej bezpečnostnej triede ( max. trieda II . )
 • sviečku by rodičia vždy mali umiestniť do stredu stola z dosahu dieťaťa, pred spánkom alebo opustením miestnosti na dlhší čas vždy zhasnúť
 • ak rodičia fajčia v miestnosti, vždy na bezpečnom mieste, mimo postele
 • pri požiari nikdy nejazdiť výťahom, použiť schody a najmä sa držať dospelej osoby
 • na kúrenie nepatria žiadne predmety ani hračky, nesušiť na ňom ani výkresy
 • na lampičky nepatria žiadne predmety, látky, hračky ani prívesky
 • otvorený oheň vonku sa nepreskakuje
 • zakladať oheň v lese je zakázané, nie je to vhodné ani na otvorenej lúke sa senom či na poli
 • nerozkladajte oheň za veterného počasia , ohnisko vždy ohraničiť - napr kruhom z kameňov
 • pri búrke na otvorenom priestranstve ľahnúť na zem a čakať než sa preženie
 • pri búrke sa nikdy neschovávať pod strom, previs, či do vody ( je vodivá ), k žiadnemu vysokému objektu

Prevencia pred nebezpečnými osobami a proti rizikovému správaniu v kolektíve

 • načúvať problémom, ktoré dieťa ťažia, môže sa mu diať niečo, čo je mu nepríjemné
 • potrebuje dôverovať najlepšie dospelému, ktorému sa môže zveriť - rodičia nepodceňujte svoje deti
 • inokedy veselé dieťa je apatické, môže sa stať obeťou šikanovania aj v takto útlom veku s trvalými následkami
 • ak dieťa plače a neteší sa do škôlky - rozprávaním, dôverou a počúvaním sa môže nebezpečná príčina vysvetliť skôr ako napácha nenapraviteľné škody v psychike dieťaťa

Prevencia pred poranením zvieratami

 • cudzí pes ani iné zviera sa nehladká, môže škaredo pohrýznúť
 • aj vlastného psa mať vždy v dohľade pri hre s dieťaťom, môže tiež ublížiť

Prevencia v doprave

 • dieťa vie prechádzať bezpečne ulicu od cca 12 rokov
 • držať dieťa za ruku pri pohybe na pozemných komunikáciách
 • byť príkladom a správne i bezpečne prechádzať, používať nadchod, podchod a prechod so semaformi
 • električka má pred chodcami prednosť, chodec nemá na prechode absolútnu prednosť
 • dávať dieťaťu odevy, obuv alebo tašku s reflexnými prvkami
 • hra nepatrí na ceste ani v blízkosti cesty ale na ihrisko
 • v skupine na prechádzke používať reflexné prvky - vesty , pásky , za sprievodu dospelých vpredu a vzadu
 • dieťa predškolského veku jazdí na bicykli len pod dohľadom dospelej osoby
 • veľkosť a typ bicykla musí zodpovedať veku dieťaťa a terénu
 • vždy používať pomôcky najmä helmu, chrániče na ruky a nohy a úzke nohavice a vhodnú obuv

Prevencia v aute

 • deti do 12 rokov a do 150 cm musia jazdiť iba v detských zadržiavacích systémoch
 • autosedačka 2 musí zodpovedať váhe a veľkosti dieťaťa, bez správneho použitia je samoúčelná
 • dieťa za jazdy zabaviť a dôsledne ho učiť, že pri jazde sa sedí v pokoji

Súvisiace články

Viac o prevencii detských úrazov na modrykonik.sk

Použité zdroje

 1. Pediatrie pro praxi
 2. https://web.archive.org/web/20160413024303/http://www.viod.cz/editor/assets/download/publikace/ur...
 3. http://www.centrumprevence.cz/img/prevence_urazu.pdf
 4. https://web.archive.org/web/20121102112931/http://www.prevencedetem.cz/prevence-urazu-deti/
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s prevenciou detských úrazov

Máš skúsenosť s prevenciou detských úrazov?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť