Ako dosiahnem, aby ma partner vyplatil z bytu?

Zodpovedané
14. dec 2021

Dobrý deň,

rozmýšľam nad rozvodom. S manželom máme spoločný byt, ktorého sme obaja vlastníci. Máme zostatkovú hypotéku 45 000 eur. V prípade rozvodu by som nechcela ostať v tom byte. Nemala by som šancu platiť hypotéku a náklady. A ani by som nemala peniaze na vyplatenie polovice partnerovi. Nechcela by som ďalšiu pôžičku a on by nesúhlasil s predajom bytu.

Čo mi odporúčate?

Chcem odísť do menšieho bytu a aby ma vyplatil. Máme dve neplnoleté deti.

Ďakujem

Dobrý deň,

Váš problém je možné riešiť dvoma spôsobmi.

Vyporiadaním bezpodielového spoluvlastníctva súdom alebo vzájomnou dohodou. Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok. Je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí. A na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu. Ďalej na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

Ako rozhodne vo Vašom prípade súd, neviem predpokladať. V prípade dohody však prichádzajú do úvahy vždy 3 riešenia. A to:

  • nehnuteľnosť a hypotéka zostane manželovi a Vás vyplatí,
  • nehnuteľnost a hypotéka zostane Vám a Vy vyplatíte manžela,
  • nehnuteľnosť sa predá, hypotéka sa vyplatí a zvyšok si pomerne rozdelíte.


Je to však otázka dohody. Tieto spory väčšinou končia u mediátora, ak na súde a to z dôvodu vysokých súdnych trov s tým spojených. Neviem, či Váš manžel by chcel v byte zostať a mal by príjem na to, aby Vás vyplatil. Vaša situácia je však v dnešnej dobe typická pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov a nie je neriešiteľná.

V prípade záujmu ma kontaktujte.


JUDr. Renáta Králiková, mediátor
Mediačná kancelária JUDr. Renáta Králiková
Kniežaťa Pribinu 14, 911 01 Trenčín
www.mediacnakancelaria.sk
tel.č.: 0915 038 191