Môže manžel odo mňa žiadať platiť polovicu výdavkov?

Zodpovedané
14. dec 2021

Dobrý deň,

s manželom sme sa dostali do stavu, že sa nebavíme, vyčítame si hlavne finančné veci. Máme 2 deti (7 rokov, 6 rokov). Ja k manželovi naozaj nič necítim a on to vie. Nechcem takto fungovať, ale kvôli deťom som ochotná zotrvať v manželstve. Utrpelo jeho ego, že som stratila záujem, tak ma trestá tým, že všetky finančné náklady rozdeľuje na polovicu.

Jeho príjem je cca 1000€ netto, môj prijem je 600€.

Môže manžel odo mňa žiadať platiť polovicu výdavkov?

Moje povinnosti sú deti, škola, škôlka, domácnosť.

Ako mu môžem argumentovať pri jeho požiadavkách?

Na dohodu priestor nevidím, keďže ho odmietam ako muža a neplním si manželské povinnosti. Pre mňa je to finančné vydieranie.

Ďakujem

Dobrý deň,

s Vaším manželom by bolo vhodné si sadnúť u nestrannej osoby, ktorá mu vysvetlí, čo znamená manželstvo a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.

V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva. S výnimkou vecí získaných napr. dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov. To znamená, že aj keď manžel finančné náklady rozdeľuje na polovicu, jeho príjem i Váš príjem je v podstate stále spoločný, nakoľko ste manželia.

Druhou vecou je však otázka, či sa v takomto manželstve oplatí zostávať kvôli deťom. Veľa manželských párov, ktoré pri rozvode využili moje služby a rozviedli sa až vtedy, keď deti boli plnoleté, tak toho ľutujú. Deti veľmi citlivo vnímajú vzťah rodičov a zmeny vidia, aj keď si rodičia myslia, že to tak nie je. Deti trpia najmä vtedy, ak majú konflikty rodičov niekoľko spoločných znakov. Napríklad sú časté, veľmi emocionálne, kedy rodičia kričia a navzájom sa pred deťmi obviňujú, nadávajú si a vytýkajú veci, keď sa hádka nevyrieši pred očami detí, keď sa ich priamo dotýka a pokiaľ je výsledkom tzv. tichá domácnosť. Vo veľmi vypätých situáciách konflikty medzi manželmi vedú k vnútorným problémom detí. Napríklad úzkostné stavy, depresie, uzatváranie sa, ale aj vonkajším, v prejavoch agresivity, záchvatov zúrivosti, či neúčasti na dianí okolo nich. Podobne to vidieť aj v škole, deťom sa zhoršuje prospech i správanie.

V prípade, že manželstvo nefunguje a nie je možné, že by sa to mohlo zmeniť, tak je z mojej praxe nešťastné riešenie v takomto manželstve kvôli deťom zostávať. Je to však len môj pohľad z nadobudnutých skúseností. Tak ho prosím berte s nadhľadom.

V prípade záujmu ma kontaktujte.


JUDr. Renáta Králiková, mediátor
Mediačná kancelária JUDr. Renáta Králiková
Kniežaťa Pribinu 14, 911 01 Trenčín
www.mediacnakancelaria.sk
tel.č.: 0915 038 191