Používame cookies. Viac informácií tu. OK

Dobrý deň,

čo sa týka žiadosti o rozvod zo strany Vášho manžela, táto Vám bude doručovaná súdom. Nakoľko Váš manžel nemusel uviesť správnu adresu na doručovanie, odporúčala by som Vám dopytovať sa na príslušnom súde, kde Vám túto informáciu podajú.

Čo sa týka mediácie, vo Vašom prípade sú 2 možnosti a to:

1. Ak je podaná žiadosť o rozvod, mediácia Vám pomôže spolu s manželom dospieť k dohode, kde vyriešite nielen otázku starostlivosti a výživného na deti, ale aj otázku vyporiadania spoločného majetku a nastavenia fungovania do rozvodu a po rozvode.
V prípade, že uzatvoríte s manželom mediačnú dohodu o úprave starostlivosti Vašich detí, mediátor túto dohodu odošle na súd k spisovej značke rozvodu. V tejto dohode je potrebné upraviť otázku komu budú deti zverené/prípadne striedavá starostlivosť, styk s deťmi a výšku výživného, prípadne iné otázky, ktoré sú medzi Vami sporné.

2. Ak nie je podaná žiadosť o rozvod, platí vyššie uvedené s tým, že žiadosť o rozvod sa podá spolu s dohodou o úprave starostlivosti o deti.

Mediáciou ste schopná s manželom vyriešiť všetky spory a vydiskutovať problémy, ktoré stoja za vzniknutou situáciou a to či už priamo na stretnutí s ním alebo na tzv. oddelených stretnutiach.


JUDr. Renáta Králiková, mediátor
Mediačná kancelária JUDr. Renáta Králiková
Kniežaťa Pribinu 14, 911 01 Trenčín
www.mediacnakancelaria.sk
tel.č.: 0915 038 191