Má právo otec mojej 15-ročnej dcéry žiadať o test otcovstva?

Zodpovedané
17. jan 2023

Dobrý deň,

bývalý druh, čiže otec mojej 15-ročnej dcéry chce požiadať o test otcovstva.

Má na to právo?

Ďakujem

Dobrý deň,

predpokladám, že otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov pred matrikou.

V takom prípade nemôže otec podať návrh na zapretie otcovstva, nakoľko uvedené ustanovuje § 93 zákona o rodine:
"(1) Muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov, môže otcovstvo pred súdom zaprieť do troch rokov odo dňa jeho určenia, len ak je vylúčené, že by mohol byť otcom dieťaťa; táto lehota sa neskončí pred uplynutím troch rokov od narodenia dieťaťa."

Test otcovstva si však môže dať urobit aj bez Vašeho súhlasu.


JUDr. Renáta Králiková
hosťujúca euroadvokátka a mediátorka
kancelária: Kniežaťa Pribinu 2, 911 01 Trenčín
mail: info@advokatkaostrava.cz
web: www.advokatkaostrava.cz
tel.č.: 0915 038 191