Vpadnuté bradavky

Vpadnuté bradavky sú častým problémom, s ktorým sa stretáva veľa žien. Existuje mnoho príčin, ktoré sú zodpovedné za vznik tohto problému. Niektoré ženy majú vpadnuté bradavky od narodenia alebo u iných sa problém vyskytne počas života.
Vpadnuté a ploché bradavky na jednej nemusia spôsobovať žiadne ťažkosti, na druhej strane robia ťažkosti pri dojčení.

Väčšina mladých žien má vpáčené alebo ploché bradavky. Vpáčená bradavka je stav, kedy je bradavka vtiahnutá hlbšie dovnútra prsníka, bradavku nevidno. Plochú bradavku vidieť, nie je však vyvýšená nad povrch dvorca. Bradavky zvyčajne počas tehotenstva alebo po pôrode vystúpia navonok. Bradavka je vpadnutá pretože, tkanivo, ktoré udržuje tvar bradavky je tuhšie a skrátené, to znamená, že bradavka je fyziologicky vťahovaná dovnútra.

Stupne vpadnutia bradaviek

Existujú tri stupne vpadnutých bradaviek. Ak si chceme vyšetriť, ktorý stupeň máme, treba sa postaviť pred zrkadlo, vyzliecť si tričko . Pomocou palca a ukazováka zatlačíme na oblasť dvorca, tak aby sa vonku vytiahla bradavka, následne sledujeme odpoveď bradavky:

 • 1.stupeň – bradavka sa po zatlačení vytiahne hneď navonok, keď uvoľníme tlak na dvorec, bradavka ostáva ešte chvíľu navonok povytiahnutá, potom spontánne klesá dovnútra, tieto ženy zvyčajne nemajú problém s dojčením
 • 2.stupeň – bradavka sa vytiahne až po silnejšom tlaku, hneď ako prestaneme prstami vyvíjať tlak, bradavka sa vracia naspäť na miesto
 • 3.stupeň – bradavka nereaguje na manipuláciu, ide o najzávažnejšiu formu vtiahnutia bradavky dovnútra, ktorá zvyčajne vyžaduje chirurgický zákrok

Dôležitým faktom je či sú bradavky vtiahnuté od detstva alebo bradavky boli normálne a po určitom čase sa vtiahli dovnútra. Ak sú bradavky vpadnuté od detstva, tak príčinou zvyčajne býva tuhé väzivové spojivo, ktoré bráni bradavke dostať sa navonok. Pomocou rôznych cvikov sa dá napraviť tento problém.

U žien, u ktorých došlo k vtiahnutiu bradavky počas života, sa musí myslieť na rôzne zápalové alebo nádorové ochorenia spojené s prsníkom.

Existuje mnoho metód, ktoré môžu odstrániť tento problém, najprv však treba určiť stupeň vtiahnutia bradavky a podľa toho sa zvolí najvhodnejšia metóda. Pri prvom stupni sa odporúčajú najmä manuálne cvičenia, a pri druhom a treťom stupni sa konzultuje lekár, ktorý odporučí najvhodnejší postup. Chirurgické riešenie sa zvolí ako posledná možnosť.

Manuálne techniky

 • Hoffmanova technika
  • obidvomi palcami sa uchopí dvorec bradavky, jeden palec je and bradavkou a druhý tesne pod ňouu, následne sa prsty ťaháme opačným smerom, to znamená, že prst, ktorý je tesne pod bradavkou sa ťahá smerom nadol a palec nad bradavkou ťaháme smerom nahor. Týmito dvomi pohybmi bysa mala bradavka vytiahnuť vonku. Takto trénujeme s bradavkou niekoľkokrát denne. Pri tejto technike sa uvoľňuje stuhnuté väzivo držiace bradavku vo vnútri.
 • Stimulácia bradaviek pri pohlavnom styku
  • aj váš partner môže byť nápomocný pri tomto probléme
  • ťahanie alebo sanie bradavky pri pohlavnom styku môže pomôcť vpadnutým bradavkám dostať sa navonok, ide o spojenie príjemného s užitočným
 • Rolovanie bradavky medzi palcom a ukazovákom niekoľkokrát denne patrí medzi účinné spôsoby pri vyťahovaní bradaviek

Používanie rôznych pomôcok

 • Formovače bradaviek
 • Použitie obrátenej striekačky
  • bradavky sa dajú povyťahovať aj pomocou injekčných striekačiek. Zvyčajne sa používajú 10 ml striekačky, úzky koniec sa musí odstrihnúť alebo odrezať nožom. Po odrezaní treba vytiahnuť piest striekačky a vložiť ho do odrezanej časti. Koncová časť striekačky, ktorá sa nerezala sa priloží k bradavke a piest sa pomaly povytiahne, vytvorí sa podtlak a bradavka sa poyvtiahne, striekačka sa nechá pár minút sa bradavke. Ak pociťujete bolesti treba povoliť piest . Odrezaná časť sa nikedy neprikladá k bradavke, pretože po odrezaní je ostrá a môže poškodiť bradavku.

Všetky metódy treba opakovať niekoľkokrát denne, aj päťkrát.

Chirurgické riešenie

Ak nepomôžu manuálne techniky a formovače bradaviek je treba navštíviť plastického chirurga, ktorý operačne odstráni problém.
Tehotné ženy s vpadnutými bradavkami by sa mali po pôrode obrátiť na laktačnú poradkyňu, ktorá s nimi presne nacvičí jednotlivé metódy a techniky. Dojčenie s vpadnutými bradavkami nie je nemožné, len si vyžaduje väčšiu trpezlivosť a cvičenie.

Použité zdroje

 1. http://www.wikihow.com/Get-Rid-of-Inverted-Nipples
 2. https://dojcenie.wordpress.com/prve-chvile-s-babatkom/ploche-vpacene-bradavky/
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s vapdnutými bradavkami

Máš skúsenosť s vapdnutými bradavkami?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť