Embryotransfer

1 skúsenosť

EmbryotransferEmbryotransfer je metóda, pri ktorej sa prenášajú embryá do dutiny maternice. Tento výkon je rýchly, väčšinou bezbolestný a nevyžaduje anestéziu. Prenos embryí sa považuje za najjednoduchší a posledný krok v procese umelého oplodnenia (IVF).

Lekár embryológ vyberie najvhodnejšie embryo spomedzi všetkých. Ak si lekár myslí, že embryá nie sú dostatočne kvalitné, pacientke neodporučí prenos, ale konečné rozhodnutie je na nej samotnej.

Riziká embryotransferu

Pri embryotransfere neexistujú žiadne závažné riziká. Niekedy môžu nastať problémy s vložením katétra do maternice, a to vtedy ak sa krčok maternice nevyšetril pred zákrokom alebo žena ešte nikdy nerodila.
Medzi možné riziko patrí strata alebo poškodenie embrya pri jeho prenose. Samotný embryotransfer je bezbolestný, pacientka však môže pociťovať kŕče.

Počet embryí

O počte embryí, ktoré sa prenesú do maternice sa neustále diskutuje. Umiestnenie viac embryí so sebou nesie riziko viacpočetných gravidít. V minulosti lekári vkladali väčší počet embryí, dnes to tak nie je. V mnohých krajinách je presne uvedený počet, koľko embryí sa môže preniesť do maternice v jednom cykle IVF. Počet prenesených embryí závisí od veku ženy, od toho či ide o prvý pokus IVF alebo druhý, tretí. Národný ústav pre zdravie a starostlivosť (NICE) v Londýne vydal pokyny, na základe ktorých sa určí, koľko embryí sa môže preniesť do maternice. Úlohu tu zohráva vek matky a počtu cyklov pokusov o oplodnenie.

Vek matky cyklus IVF počet embryí
Menej ako 37 1. 1
Menej ako 37 2. 1
Menej ako 37 3. 2
37-39 rokov 1.-2. 1-2
37-39 rokov 3. 2
40-42 rokov 1.-3. 2

Prenos jedného embrya

Prenos jedného embrya nie je vhodný pre každého. Prenos jedného embrya lekári označujú ako SET- single embryo transfer. Lekári rozhodnú koľko embryí sa prenesie do maternice. Kritéria pre transfer jedného embrya:

 • vek po 37 rokov
 • aspoň jedno kvalitné embryo
 • ak žena podstupuje svoj prvý alebo druhý cyklus IVF
 • lekár berie do úvahy všetky ochorenia u pacientky- srdcové choroby, cukrovka, endometrióza alebo ochorenia vaječníkov

Načasovanie prenosu

Prenos embryí sa môže urobiť na 2.-3.deň po umelom oplodnení alebo v štádiu blastocysty na 5.-6.deň. Embryá sa pred prenosom môžu vyšetriť v rámci PGS alebo PGD, pri týchto vyšetreniach sa testuje embryo na rôzne genetické ochorenia.

Štádium blastocysty

Blastocysta je štádium embrya, ktoré je vysoko vyvinuté približne na 5.-6. deň po oplodnení a je pripravené uhniezdiť sa v maternici. Embryá v tomto štádiu majú vysokú šancu na uhniezdenie sa v maternici. Do štádia blastocysty sa však dostane asi jedna tretina embryí. Niektoré štúdie dokazujú, že vyšší vek matky je často príčinou, prečo nedôjde k vytvoreniu blastocysty.

Podávané lieky

Progesterón je hormón, ktorý sa užíva ešte pred samotným embryotransferom a aj po prenose. Progesterón zvyšuje šance na otehotnenie, ale je aj dôležitý pre udržanie tehotenstva. Podávanie progesterónu sa preruší zvyčajne po dvoch týždňoch od embryotransferu, ak sa potvrdí tehotenstvo a organizmus pacientky produkuje dostatočné množstvo tohto hormónu.

Možnosti prenosu

Existujú dve možnosti prenosu embryí. Prenášať sa môžu svieže embryá po oplodnení alebo embryá, ktoré boli zamrazené a následne rozmrazené. Pre ženy, ktoré majú pravidelnú ovuláciu, sa robí prenos embryí 2-3.deň po ovulácii

Postup

Presný postup embryotransferu závisí od každej kliniky. Pred samotným transferom embryí je urobených mnoho vyšetrení a procedúr, pri ktorých sa musia odobrať žene vajíčka. Samotnému odberu vajíčok predchádza ovariálna hyperstimulácia vaječníkov, pri ktorej sa odoberie z vaječníkov viac vajíčok. Po odbere vajíčok a získaní vzoriek spermií od muža, nasleduje proces samotného oplodnenia in vitro (v skúmavke).

Typický postup však zahŕňa:

 • dva až tri dni po oplodnení sa vyberú najkvalitnejšie embryá, ktoré budú prenesené do maternice
 • táto procedúra sa robí ambulantne
 • anestéza nie je nutná, pacientke sa niekedy podajú sedatíva na upokojenie
 • pri prenose embrya lekár používa ultrazvuk, pomocou ktorého lekár vidí, kde presne zavádza katéter s embryom
 • embryá sa vložia do katétra, ktorý sa vloží cez pošvu a krčok maternice do dutiny maternice
 • embryá sa vypustia z katétra do maternice, následne sa vytiahne katéter
 • po vložení embrya pacientka ostane ležať približne 10 minút na lôžku a až potom opustí ambulanciu
 • dva týždne po výkone si žena urobí tehotenský test na overenie si tehotenstva
 • embryá, ktoré sa nepoužijú na prenos, sa môžu zamraziť a môžu sa použiť pri ďalšom cykle IVF
 • prenášať sa môžu aj embryá, ktoré boli zamrazené. Transfer zamrazených-rozmrazených embryí sa nazýva kryoembryotrensfer (KET) (KET).
 • pri potvrdeno tehotenstva žena chodí pravidelne poradne, kedy sa sleduje priebeh tehotenstva

Po asi hodine od výkonu pacientka odchádza domov. Za 2 týždne sa dostaví na kontrolu prípadného tehotenstva. Embryotransfer je možný najskôr 2 dni od oplodnenia, pri predĺženej kultivácii zvyčajne na 5. deň od oplodnenia.

Po embryotransfere

Po prenesení embryí do maternice, pacientka nemôže urobiť nič, aby ovplyvnila výsledok cyklu. Lekári však doporučujú pokoj na lôžku po dobu 24 hodín po transfere. Nie sú však žiadne priame dôkazy, že bežná fyzická aktivita má vplyv na uhniezdenie vajíčka v maternici. Oplodnenie je proces, ktorý je najmä závislý predovšetkým na kvalite oplodnených vajíčok.

Po transfere by sa embryá mali v maternici zahniezdiť. Toto nemožno aktívne podporiť, ani vynútiť. Nanajvýš je možné snažiť sa zachovať pokoj náležitým životným štýlom. Nepriaznivými faktormi sú napríklad nezdravý spôsob života ako napríklad fajčenie, alebo prehnaná konzumácia alkoholu. Je žiaduce vyvarovať sa prudkých pohybov (rýchlemu zdvíhaniu ťažkých bremien).

Po transfere sa embryo postupne vnára do sliznice maternice, začne sa implantovať. Približne na 8.deň sa začne vytvárať ľudský choriogonadotropín, ktorý sa dostáva do krvného obehu. Hladiny tohto hormónu sa používajú na potvrdenie gravidity. Tento hormón sa však dá potvrdiť v krvi až na 10.-11.deň po prenesení embrya do dutiny maternice.

Zamrazené verzus nezamrazené embryo

Ženám po umelom oplodnení sa zvyčajne prenesie do maternice jedno až dve embryá. Zvyšné, nepoužité embryá sa zamrazia a môžu sa použiť pri ďalšom cykle IVF, ak prvý pokus bol neúspešný.
Výhodou použitia embryí, ktoré boli zamrazené a následne rozmrazené je, že pacientky už nemusia podstúpiť hormonálnu stimuláciu vaječníkov. Znižuje sa preto riziko ovariálneho hyperstimulačného syndrómu u žien.

Všeobecne platí, že najlepšie dve embryá sú prenesené do maternice a druhé najlepšie dve embryá sú zamrazené. Kvalitu embryí hodnotí embryológ. Niektoré IVF centrá robia preimplatačný genetický skríning ešte pred samotným zamrazením, zistí sa tak lepšie kvalita embryí.

V dnešnej dobe sa neustále zlepšuje samotný proces zamrazovania embryí, preto výsledky hovoria, že úspešnosť otehotnenia pri použití zamrazeného embrya je takmer taká istá ako pri použití embrya, ktoré nebolo zamrazené. Pre pacientku to má veľký význam v tom, že nemusí mať obavy, ak sa použije embryo, ktoré bolo zamrazené.

Súvisiace články

Viac o embryotransfere na modrykonik.sk

Použité zdroje

 1. http://www.ivf.at/cs-cz/behandlung/embryotransfer.aspx
 2. https://web.archive.org/web/20170620204838/http://www.hfea.gov.uk/ivf-embryo-transfer.html
 3. Embryo Transfer
 4. http://en.wikipedia.org/wiki/Embryo_transfer
 5. http://www.emedicinehealth.com/
 6. http://www.nyufertilitycenter.org/ivf/embryo_transfer
 7. Dorette Noorhasan: Fresh Embryo Transfer vs. Frozen Embryo Transfer, 2013
 8. https://web.archive.org/web/20131109151024/http://www.fertilitytexas.com/fresh-embryo-vs-frozen-e...
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s embryotransferom

Máš skúsenosť s embryotransferom?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť
maryka26
1. máj 2019

Embryotransfér

Ahoj. Mám už vyšší vek, mám za sebou už 3. embryo transfér no neúspešne. Teraz čakám na výsledok 4-krát. Tak uvidíme ako to dopadne. A vy aké máte skúsenosti s umelým oplodnením?
1 poďakovanie