Predĺžená kultivácia

Aby sme pochopili význam predĺženej kultivácie, je dobré vedieť, čo vlastne znamená kultivácia ako taká. Ide o cielené udržiavanie či rozmnožovanie buniek v podmienkach in vitro, teda mimo telo.

U metód asistovanej reprodukcie spôsobom IVF sa 2-6 hodín po odobratí vajíčok vajíčko oplodňuje vybranými spermiami. Pri pozorovaní procesu v Petriho miske sa vyčkáva zhruba 18 hodín, či sa spermie s vajíčkom spoja, ak nie, zavádzajú sa spermie do vajíčok priamo metódou Intracytoplazmatická injekcia spermie (ICSI). Následne dochádza k procesu kultivácie - embryá sú kultivované dva až tri dni, počas ktorých sa delia, než sa dostanú do štádia 2 - 4 buniek.

Štandardná kultivácia prebieha 72 hodín, po ktorých sa embryá vkladajú do maternice. Pri predĺženej kultivácii sú embryá kultivované v špeciálnych roztokoch, umožňujúcich ich rast do vyšších embryonálnych štádií.

Predĺžená kultivácia trvá 120 -144 hodín, čiže päť až šesť dní, a hlavnou výhodou, ktorú predĺžená kultivácia prináša je, že embryá v nej dosiahnu fázu tzv. blastocysty, čo znamená, že je rozdelené na 4-8 buniek.

Predĺžeá kultivácia
Popis obrázku: Fotografia blastocysty zhotovená mikroskopom

Prečo si mám zvoliť predĺženú kultiváciu?

Predĺžená kultivácia sa dá považovať za modernejší postup, nielen vďaka využívaniu najnovších technológií pri jej pozorovaní, ale aj vďaka zmenšeniu všetkých rizík, ktoré vznikajú pri manipulácii s embryami pred vložením do maternice. Výhod využitia predĺženej kultivácie oproti štandardnej dobe pred prenosom pri umelom oplodnení je teda viac.

Najväčšia výhoda spočíva v predĺženej dobe, počas ktorej embryológ môže vývoj sledovať, a tiež ďalšie vývojová fáza, ktorú embryo po dlhšej dobe kultivácie dosiahne.

Embryológovi na klinike asistovanej reprodukcie1, do ktorej starostlivosti ste sa zverila, umožňuje predĺžená kultivácia lepšie určiť to najkvalitnejšie embryo a zvýšiť tak šancu na úspech liečby. Tí sledujú proces kultivácie raz denne pomocou mikroskopu alebo pomocou najnovších prístrojových technológií každých 20 minút. Niektoré kliniky používajú aj nepretržité sledovanie pomocou kamery. Z videozáznamu a ďalších získaných informácií sa potom vyhodnocuje najvhodnejší embryo a zároveň sa vylúčia tie embryá, ktorá sa prestanú počas svojej predošlej vývojovej fázy vyvíjať a nie sú teda schopné zabezpečiť vznik tehotenstva.

Ďalšou výhodou, ktorá podporuje metódu permanentného monitoringu embryí, je skutočnosť, že embryá nie sú počas kultivácie vybraté z inkubátora a nie je tak narušené ich prísne sledované prostredia. Štandardná analýza vyžadovala ich každodenný presun z inkubátora pod mikroskop.

Ďalšou výhodou predĺženej kultivácie je tiež možnosť vykonať vyšetrenie v rámci predimplantačnej genetickej diagnostiky (PGD) na bunke alebo zhluku buniek získaných z embrya biopsiou tretí alebo piaty deň ich vývoja po oplodnení

Predĺžená kultivácia je prospešná aj v snahe redukovať viacpočetné tehotenstvo a jeho riziká. Časté sledovania vývoja embryí a ich presnejší výber pre presun do maternice umožňuje embryológovi vybrať embryá čo najkvalitnejšie, s predpokladanou dobrou životaschopnosťou - a tá je spoľahlivejšie predvídaná práve pri dostatočne dlhej kultivácii (do 5.-6. dňa ).

Veľkým prínosom predĺženej kultivácie je potom tiež hlavne to, že pri dlhšej dobe vyčkávania na delenie buniek, dosiahnu embrya fázu blastocysty, čo znamená, že sú rozdelené na 4-8 buniek, ktoré sú odolnejšie proti poškodeniu a je ľahšie z nich vyberať .

Výhody biopsie v štádiu blastocysty

 • Embryo je menej traumatizované,
 • Odstráni sa približne 5 buniek, čo nemá na embryo žiadny vplyv, ako keby sa robila biopsia v skoršom štádiu,
 • Vyššia úspešnosť IVF6.

Nevýhody biopsie v štádiu blastocysty

 • Vyššie finančné náklady,
 • Embryo sa musí vyvinúť do štádia blastocysty, nie vždy embryá prežijú do tohto štádia.

Nevýhody testovania embrya tretí deň po oplodnení

 • Tretí deň po oplodnení embryo obsahuje približne 6-10 buniek a bunky embrya sú veľké,
 • Biopsia vyžaduje u trojdňového embrya vytvorenie väčšieho otvoru, čím hrozí, že sa bunky oddelia,
 • Embryo stratí významnú časť svojho objemu.

Transfer embrya do maternice vo fáze blastocysty je najviac podobný prirodzenému procesu počatia, nakoľko pri prirodzenom otehotnenie dochádza k prichyteniu v maternici a preniknutiu embryá do sliznice maternice v rovnakom časovom období a fáze embrya , ako pri prirodzenom počatí.

Predčasné zavedenie embrya do maternice (tzn. v štádiu ryhovania) môže budúcemu bábätku spôsobiť tzv. bunkový stres , ktorý je nasledovaný poškodením vývoja a stratou životaschopnosti embrya.

Video: Vývoj embrya (zlé vs. dobré) od oplodnenia do 5.deň, zachytený embryoskopom (ENG)

Súvisiace články

Viac o predĺženej kultivácii na modrykonik.sk

Použité zdroje

 1. https://www.sanatoriumhelios.cz/prodlouzena-kultivace/
 2. https://cs.wikipedia.org/wiki/Oplodnění_ve_zkumavce

Použité zdroje obrázkov

 1. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Mouse_blastocyst-microscopy.png
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s predĺženou kultiváciou

Máš skúsenosť s predĺženou kultiváciou?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť