ICSI

ICSIICSI alebo intracytoplasmatická injekcia spermií je mikromanipulačná metóda, pri ktorej sa pomocou mikropipety zavedie spermia priamo do vajíčka. Táto technika bola vyvinutá, aby sa pomohlo párom s ťažkou poruchou plodnosti, u ktorých zlyhal pokus o oplodnenie pri IVF. Je to metóda mimotelového oplodnenia.

Táto metóda sa prvýkrát použila v roku 1994 a prvý úspešný pôrod bol vo februári v roku 1995 v San Franciscu. V dnešnej dobe je zaznamenaný obrovský pokrok v oblasti umelého oplodnenia.

Úspešnosť ICSI

Úspešnosť liečby ICSI sa líši z dôvodu rôznych príčin neplodnosti a môže sa tiež líšiť úspešnosť v jednotlivýcch centrách asistovanej reprodukcii. Zistilo sa, že vek je najväčším faktorom, ktorý ovplyvňuje úspešnosť procedúry. Čím je vyšší vek, tým je menšia šanca, že sa zákrok podarí.

Asociácia HFEA (Human fertility and embryology asociation) v roku 2006 skúmala počet narodených detí po ICSI:

 • ženy, ktoré majú vek pod 35 rokov, majú 33,2% šancu na úspech
 • ženy vo veku 35-37 rokov majú 27% šancu na úspech
 • ženy vo veku 38-39 majú iba 10% šancu, že sa im podarí otehotnieť
 • ženy po 40 majú nízke šance na otehotnenie , po 43 roku je to iba 5%

Indikácie pre ICSI

ICSI

 • neschopnosť spermií spontánne oplodniť vajíčko
 • imunologický faktor neplodnosti
 • predchádzajúce neúspešné cykly pri klasickej metóde IVF6
 • vyšší vek
 • rakovina semenníkov- táto rakovina sa vyskytuje najmä v nižšom veku, je dobre liečiteľná, ale pri liečbe sa môžu poškodiť spermie
 • pri získaní malého počtu vajíčok
 • pri použití zamrazených spermií
 • pri spermiách získaných metódou MESA/TESE
 • pri darovaných vajíčkach
 • ICSI sa odporúča pre páry, kde nie je jasná príčina, prečo nemôžu mať deti
 • vrodené chýbanie semenovodov
 • muži, ktorí majú poškodené spermie:
  • abnormálny tvar spermií
  • malá pohyblivosť spermií
  • nízky počet spermií
  • prekážka, ktorá bráni tomu, aby sa spermie dostali do ejakulátu (napr. vazektómia)
  • protilátky proti spermiám- organizmus muža začne produkovať protilátky, ktoré napádajú spermie
  • azoospermia

Výhody ICSI

 • ICSI eliminuje mužskú neplodnosť tak, že spermia sa zavedie priamo do vajíčka
 • táto metóda oplodnenia sa využíva u mužov po vazektómii alebo u ochrnutých mužov, ktorí chcú mať dieťa
 • ICSI dáva šancu na oplodnenie pre páry, ktorým sa nedarí počať dieťa
 • pomocou tejto metódy sa tak odstraňujú hlavné príčiny mužskej neplodnosti

Nevýhody ICSI

 • ICSI je drahšie ako proces IVF
 • riziká sú podobné ako pri IVF- viacpočetné tehotenstvo, mimomaternicové tehotenstvo
 • hrozí vyššie riziko, že dieťa môže mať vrodenú vývojovú vadu alebo detskú mozgovú obrnu. Jedna štúdia zistila, že pri ICSI je vyšší výskyt abnormalít u detí ako pri IVF.
 • pri prirodzenom počatí sa len tie najsilnejšie spermie dostanú k vajíčku. Pri intracytoplazmatickej injekcii spermie do vajíčka je tento prirodzený proces preskočený a tak vajíčko môže byť oplodnené aj patologickou spermiou a preto je zaznamenaný vyšší výskyt genetických porúch

Riziká

Existuje niekoľko rizík. Pri samotnom procese sa môže poškodiť vajíčko, čo môže mať vplyv na plod a dieťa:

 • zvýšené riziko potratu
 • problémy so srdcom po pôrode
 • poruchy učenie v budúcnosti
 • vyššie riziko genetických abnormalít

Procedúry pred zákrokom

Začiatok procesu intracytoplazmatickej injekcie spermie do vajíčka je taký istý ako pri IVF.

Postup u žien

 • prvým krokom je hormonálna stimulácia vaječníkov. Pri hormonálnej stimulácii sa vaječníky produkujú viac vajíčok. Žena užíva folikuly stimulujúci hormón a luteinizačný hormón.
 • odber vajíčok. Vajíčka sa odoberajú až vtedy, keď lekár pomocou ultrazvuku vidí, že vajíčka sú pripravené na oplodnenie (ovulácia).
 • po odbere vajíčok, je každé vajíčko oplodnené spermiou (ICSI) od partnera alebo darcu. Spermie sa získajú pri ejakulácii alebo pri priamom odbere spermií zo semenníkov.

Postup u mužov

 • embryológ vyšetrí spermie v mikroskope a rozhodne, či sa zvolí metóda ISCI
 • spermie sa môžu získať ejakuláciou v ten istý deň ako sa žene odoberú vajíčka alebo spermie sa môžu získať priamo z nadsemenníkov

Pre mužov, ktorí majú málo spermií alebo spermie sa pohybujú pomaly, sa spermie získavajú pomocou ejakuácie. Ak má muž vazektómiu, tak sa odporúča odber spermií zo semenníkov. Vtedy sa spermie získavajú pomocou tenkej ihly a mikrichirurgickej techniky.

Postup oplodnenia intracytoplazmatickou injekciou spermie

Po získaní spermií sa spermie pomocou ihly vložia do vajíčka.Celý proces sa vykonáva v mikromanipulátore pod mikroskopickou kontrolou. Mikromanipulátor je prístroj, ktorý premieňa pomerne hrubé pohyby ruky na jemné miniatúrne pohyby. Vzhľadom k veľkosti vajíčka by aj veľmi jemný pohyb ruky bol nešetrný.

Do tohto prístroja sa upevní držiaca pipeta, ktorou sa pridržuje vajíčko. Ihlou sa prepichne vajíčko a menšou manipulačnou pipetou sa nasaje jedna spermia a vloží sa do vajíčka. Spermie aj vajíčko sú pre metódu ICSI špeciálne upravované. Po oplodnení sa sleduje či sa oplodnené vajíčko začne deliť.

Video: Oplodnenie vajíčka spermiou pri ICSI

Po dvoch dňoch sa oplodnené vajíčka vložia do maternice (ak sa oplodnilo viac vajíčok, tak sa môžu zamraziť a využiť sa pri ďalšom pokuse o otehotnenie. Zvyčajne po 2 týždňoch si žena urobí tehotenský test a zistí sa, či je tehotná.

Dĺžka procedúry

Jeden cyklus trvá približne 6 týždňov, pretože sa čaká, kedy dozrejú vajíčka u ženy . Proces, kedy sa odoberajú spermie a vajíčka trvá jeden deň a v ten istý deň sa vloží spermia do vajíčka pomocou intracytoplazmatickej injekcie.

Faktory, ktoré ovplyvňujú výsledok

 • vlastnosti spermií- aby bol úspešne ukončený celý proces oplodnenia, tak v ejakuláte musí byť prítomná aspoň jedna jediná spermia, ktorá dokáže oplodniť vajíčko
 • faktory zo strany žien- na oplodnenie vo vysokej miere vplýva vek ženy, ktorý ovplyvňuje kvalitu ovuláciu
 • poškodenie vajíčka pri zákroku- poškodenie vajíčka môže viesť k zániku vajíčka,

Lekári odporúčajú využiť metódu intracytopalzmatickej injekcie spermie do vajíčka najmä u mužov, ktorý nemajú v ejakuláte žiadne spermie alebo spermie sú poškodené. Lekári ďalej mužom často odporúčajú genetické vyšetrenie pred samotným vykonaním ICSI.
Po oplodnení, keď ešte embryo nie je vložené do maternice, sa embryo môže vyšetriť pomocou PGD (preimplatačná genetická diagnostika).

Oplodnenie

Oplodnenie je zložitý proces. Na tento proces je potrebné správne fungovanie ženských a mužských pohlavných orgánov, čiže musia byť správne vyvinuté spermie a vajíčka. Na dozrievanie vajíčok sú potrebné tieto hormóny- folikuly stimulujúci hormón, luteinizačný hormón a estrogény. Na tvorbu a dozrievanie spermií je potrebný hormón testosterón.

Vajíčko dozrieva vo vaječníkoch a v období ovulácie je uvoľnené do vajíčkovodov a je pripravené na oplodnenie. Vajíčko je schopné oplodnenia približne 24 hodín po uvoľnení z vaječníka. Teraz je najlepšia doba na oplodnenie. Pri pohlavnom styku sa spermie dostanú do pohlavných orgánov ženy. Iba jedna spermia z obrovského množstva spermií môže preniknúť do vajíčka a oplodniť ho. Po oplodnení sa oplodnené vajíčko začne deliť a vzniká embryo, ktoré sa vyvíja 9 mesiacov v maternici.

Súvisiace články

Viac o ICSI na modrykonik.sk

Použité zdroje

 1. Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín: http://www.crmzlin.cz/24794-priciny-a-diagnostika-neplodnosti
 2. Jana Vlašínová: Problematika lidské reprodukce se zaměřením na imunologické aspekty. Masarykova univerzita, 2011.
 3. http://www.healthcentre.org.uk/
 4. http://www.babycentre.co.uk/a4097/fertility-treatment-intracytoplasmic-sperm-injection-icsi
 5. Intracytoplazmatická injekcia spermie - ICSI
 6. http://www.ucsfhealth.org/education/intracytoplasmic_sperm_injection/
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s ICSI

Máš skúsenosť s ICSI?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť