Fetoredukcia

Fetoredukcia (tiež selektívna fetocída) je zníženie počtu plodov pri viacpočetnom tehotenstve. Tento výkon patrí k emočne náročným ako pre lekára, tak aj pre rodičov. Rozhodnutie, či výkon prebehne, závisí na rozhodnutí tehotnej ženy.

Indikácie k výkonu

  • tehotenstvo s viac ako dvojčatami (väčšinou dochádza po IVF6 )
  • redukcia rizika predčasného pôrodu6 a materských komplikácií vyplývajúcich z viacpočetnej gravidity
  • pri dvojčatách - najčastejšie zo zdravotných dôvodov tehotnej ženy

Selektívna fetocída sa vykonáva z dôvodu vývojovej vady plodu.

Časové obmedzenia zákroku

Fetoredukcia sa vykonáva na konci prvého trimestra1 (12. tt.) po vykonanom skríningu na vývojové chyby. Redukuje sa plod najviac vzdialený od krčka maternice alebo plod s podozrením na vývojovú chybu.

Z dôvodu preukázanej vývojové chyby plodu je možné vykonať zákrok do 24. týždňa gravidity z genetickej indikácie.

Riziká zákroku

Riziko potratu3 je 5%.
Pri selektívnej fetocíde uskutočnenej po 16. týždni gravidity sa zvyšuje riziko potratu na 20 - 30%.

Priebeh zákroku

Samotný výkon je podobný kordocentéze. Pacientka sa vždy hospitalizuje. Po punkcii pupočníka sa postupne aplikuje predpísané množstvo 7,5% KCL. Druhým variantom je aplikácia intrakardiálne.

Množstvo podaného preparátu, ktoré spôsobí zástavu srdca plodu, je individuálne 3-5 ml (maximálne 10ml). S odstupom času sa vykonáva kontrolný ultrazvuk.

Súvisiace články

Viac o fetoredukcii na modrykonik.sk

Použité zdroje

  1. Halouzková, Kateřina: Invazivní výkony v těhotenství [online]. 2013 [cit. 2013-07-30]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Lékařská fakulta. Vedoucí práce Romana Gerychová. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/388252/lf_b/>.
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s fetoredukciou

Máš skúsenosť s fetoredukciou?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť