Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri

Predčasný pôrod

Predčasný pôrod je pôrod, ktorý prebehne medzi 23. a 37. týždňom tehotenstva (do 259 dní od prvého dňa poslednej menštruácie alebo do 245 dní od oplodnenia) a narodí sa pri ňom dieťa1 s hmotnosťou nižšou ako 2500g. Predčasný pôrod je aj v dnešnej modernej dobe pôrodníctva závažným problémom.


Video: PREDČASNÝ PÔROD: príznaky, priebeh, možnosti, prognóza dieťaťa

Rozhovor prednostom gynekologicko-pôrodnickej kliniky JLF UK a UNM, doc. MUDr. Kamilom Biringerom, PhD.

V rozhovore s prednostom gynekologicko-pôrodnickej kliniky JLF UK a UNM, doc. MUDr. Kamilom Biringerom, PhD. nájdete odpovede na tieto otázky:

 • 00:00 Úvod.
 • 00:37 Predstavenie hosťa a témy.
 • 01:22 Čo je to predčasný pôrod a aké sú jeho príčiny?
 • 02:05 Príčiny predčasného pôrodu na strane matky.
 • 03:01 Vedľajšie diagnózy dieťatka ako príčina predčasného pôrodu.
 • 04:14 Aké sú príznaky nastupujúceho predčasného pôrodu?
 • 04:40 Nedostatočnosť krčka maternice ako nesymptomatický príznak predčasného pôrodu.
 • 05:45 Tvrdnutie brucha a kontrakcie ako symptomatický príznak predčasného pôrodu.
 • 06:31 Odtok plodovej vody ako symptomatický príznak predčasného pôrodu.
 • 08:32 S akými rizikami je spojený predčasný pôrod?
 • 10:57 Je možné zastaviť rozbiehajúci sa predčasný pôrod?
 • 11:12 Aká medikamentózna liečba sa podáva k zastaveniu predčasného pôrodu?
 • 12:00 Aká medikamentózna liečba sa podáva, ak je predčasný pôrod neodvrátiteľný?
 • 14:04 Sú použité lieky bezpečné pre matku a plod?
 • 15:03 Využitie antibiotík pri bakteriálnej infekcii v maternici.
 • 17:59 Na akej úrovni je v súčasnosti zdravotná starostlivosť o predčasne narodeného novorodenca?
 • 20:30 Zhrnutie na záver.

YouTube Modrý koník


Nevynechajte ďalšie zaujímavé video rozhovory s odborníkmi na YouTube kanály Modrého koníka týkajúce sa pôrodu:

🎞️ Všetko, čo potrebujete vedieť o tehotenstve


Výskyt predčasných pôrodov sa trvalo pohybuje medzi 7 - 10,6%. Aj napriek tomu, že diagnostické a terapeutické možnosti sa zlepšujú, počet predčasných pôrodov sa nedarí znižovať. Predčasný pôrod tu bol tisíce rokov, je tu teraz a bude aj po nás. Bez ohľadu na to, v akej modernej spoločnosti žijeme. Úlohou lekárov je, aby urobili všetko pre to, aby dieťatku, jeho matke a rodine uľahčili život, aby využívali čo najpresnejšie a najmodernejšie metódy diagnostiky liečby a celkového manažmentu tohto stavu.

Stále pokračuje trend zvyšovania počtu detí narodených s nízkou pôrodnou hmotnosťou. Narastá počet detí narodených po umelom oplodnení, počet detí z viac početných pôrodov a zvyšuje sa priemerný vek matiek nad 35 rokov.

Deti narodené predčasne majú menej času na vývin v maternici, preto trpia často závažnejšími zdravotnými komplikáciami.
Predčasný pôrod
Zrelosť dieťaťa sa delí podľa dosiahnutého gestačného týždňa na:

Delenie predčasne narodených detí podľa hmotnosti:

 • 2499 - 1500 gramov- novorodenci nízkej pôrodnej hmotnosti,
 • 1499 - 1000 gramov- novorodenci veľmi nízkej pôrodnej hmotnosti,
 • 999 - 500 gramov- novorodenci extrémne nízkej pôrodnej hmotnosti,
 • 499 a menej gramov- novorodenci neuveriteľne nízkej pôrodnej hmotnosti.

Predčasný pôrod

Klinické štádiá predčasného pôrodu

 • –partus praematurus imminens - hroziaci predčasný pôrod,
 • –partus praematurus incipiens - začínajúci predčasný pôrod. Hrdlo maternice je zaniknuté, bránka je väčšia ako 3 cm. Ak sú prítomné kontrakcie aj pri tokolytickej liečbe, pôrodu sa ďalej nedá zabrániť,
 • –partus praematurus in cursu- prebiehajúci predčasný pôrod. Otváranie pôrodných ciest stále pokračuje, odteká plodová voda a veľká časť plodu vstupuje do panvy,
 • –defluvium liquoris amnialis praecox - predčasný odtok plodovej vody2. Je to najmenej priaznivý stav, kedy predčasný pôrod začína odtokom plodovej vody bez kontrakcií maternice. Hrozí riziko infekcie, predčasné odlučovanie placenty a hypoxia plodu.

Predčasný pôrod má tri komponenty: aktivácia plodových obalov, zrenie hrdla maternice a kontrakcie maternice.

Rizikové faktory vedúce k vzniku predčasného pôrodu

Rizikové faktory a príčiny predčasného pôrodu sa delia na tie, ktoré sú a ktoré nie sú ovplyvniteľné zo strany matky. Ďalšiu skupinu predstavujú rôzne tehotenské komplikácie.

 • neovplyvniteľné riziká zo strany matky:
  • vek - menej ako 18 rokov alebo viac ako 35 rokov,
  • prvé tehotenstvo alebo 5 a viac detí,
 • ovplyvniteľné riziká zo strany matky:
 • predčasný pôrod a potrat3 v minulosti,
 • neovplyvniteľné tehotenské komplikácie:
  • viac početné tehotenstvo,
  • vrodené vývojové vady plodu,
  • vysoký krvný tlak, eklampsia, preeklampsia3, HELLP syndróm6,
  • vrodené vývojové vady maternice,
 • ovplyvniteľné tehotenské komplikácie:
  • močová infekcia, bakteriálna vaginóza,
  • sexuálne prenosné ochorenia matky,
  • nedostatočnosť krčka maternice.

Príčiny predčasného pôrodu

V 50% predčasných pôrodov sa nedá určiť príčina. Medzi dokázané príčiny predčasného pôrodu patria:

 • Maternálne príčiny (príčiny predčasného pôrodu na strane matky) - Niekedy musia lekári ukončiť tehotenstvo predčasne z toho dôvodu, že už vyčerpali všetky liečebné moťnosti z pohľadu mamy.
  • Vysoký vek - narastajúci vek rodičiek je veľmi úzko spätý s narastajúcou frekvenciou iných diagnóz, ktoré výrazne priťažujú priebehu tehotenstva, pribehu pôrodu, aj všetkým následkom, ktoré po pôrode nastávajú, ako z pohľadu matky, tak z pohľadu plodu.
  • Urogenitálna infekcia: Baktérie musia najprv dosiahnuť úroveň hlienovej zátky, ktorá slúži ako ochrana pred mikroorganizmami. Pri porušení tejto zátky baktérie stimulujú tvorbu prostaglandínov, ktoré sú zodpovedné za nástup kontrakcií maternice.
  • Uteroplacentárna ischémia: Ischémia znamená nedostatočné prekrvenie maternice a placenty, plod je ohrozený nedostatkom kyslíka a živín.
  • Patológia hrdla maternice: Nedostatočnosť hrdla maternice, stav po konizácii.
  • Stres: Ženy, ktoré stresovo prežívajú rôzne životné udalosti, majú až o 76% vyššie riziko predčasného pôrodu ako ženy, ktoré nie sú pod vplyvom stresu.
  • Abrupcia placenty: Predčasné odlúčenie placenty.
  • Malformácie maternice.
  • Nadmerné roztiahnutie maternice: Napr. pri polyhydramnione a viacpočetnom tehotenstve.
 • Príčiny predčasného pôrodu na strane dieťaťa. Existujú situácie, kedy sú lekári nútení ukončiť tehotenstvo predčasne. Dôvodom môžu byť vedľajšie dignózy dieťatka, kde nehovoríme o predčasnom pôrode ako následku nástupu kontrakcií, či odtoku plodovej vody. No lekári sú nútení tehotenstvo ukončiť práve preto, ťe riziká pretrvávania tehotenstva by pre dieťatko znamenali vyššie percentuálne ohrozenie jeho zdravotného stavu a možno aj priamo života, ak by to tehotenstvo trvalo dlhšie.
  • Hypoxia plodu (nedostatok kyslíka).
  • Patologické uloženie plodu v maternici.
  • Vrodené vývinové vady plodu.

Predčasný pôrod

Rozhodovanie pôrodníkov sa pohybuje na vážkach kde sú benefity, prínosy a kde sú riziká. Či už predčasného ukončenia tehotenstva, aj za cenu predčasne narodeného dieťaťa alebo naopak, snažiť sa predlžovať tehotenstvo do vyšších týždňov tak, aby lekári minimalizovali na jednej strane riziká z nedonosenosti dieťaťa, na druhej strane, aby nezvyšovali iné riziká, ktoré sú spojené s inou úmrtnosťou dieťatiek.

Príznaky predčasného pôrodu

Ak by sme optiku vnímania predčasného pôrodu zúžili na predčasný pôrod tak, ako je v súčasnosti vnímaný, že žene nastúpia predčasne kontrakcie alebo odtečie plodová voda, v takom prípade možno hovoriť o nejakých základných príznakoch nastupujúceho predčasného pôrodu.

Nastupujúci predčasný pôrod môže byť symptomatický a nesymptomatický.

Nesymptomatické príznaky predčasného pôrodu

Nedostatočnosť funkcie krčka maternice (cervikálna insuficiencia)

Jednou z príčin predčasného pôrodu je nedostatočnosť funkcie krčka maternice1. Tehotná žena nemusí pociťovať nástup kontrakcií, nemusí mať vôbec žiadne ťažkosti, no počas pravidelných prenatálnych poradní lekár zistí, že krčok maternice nedostatočne plní svoju úlohu, že dochádza k jeho skracovaniu, jeho zmäknutiu, či dokonca jeho otváraniu. Hovoríme vtedy o progresii nálezu na vaginálnych cestách, ktorý v konečnom dôsledku môže viesť k tomu, že sa dieťatko môže predčasne narodiť.

Nástup kontrakcií v takomto prípade je skôr sekundárny, kedy sa len zavŕši celý tento proces cervikálnej insuficienciae.

Symptomatické príznaky predčasného pôrodu

Tvrdnutie bruška

Niekedy sa ženy sťažujú svojmu lekárovi, že pociťujú tvrdnutie brucha2 alebo priamo kontrakcie, najmä tie, ktoré už rodili a vedia, čo tá daná kontrakcia je. Niektoré ženy môžu pociťovať len určitý ľahký diskomfort, ľahké tvrdnutie bruška. Podstatné v tomto prípade je to, či táto kontrakčná činnosť má účinok na pôrodné cesty, či dochádza ku skracovaniu a otváraniu krčka maternice a k zostupovaniu dieťatka do pôrodných ciest.

Zohľadňuje sa, či tento stav je kombinovaný aj s inou patológiou, ako napríklad odtok plodovej vody.

Odtok plodovej vody

Nie vždy musí byť predčasný pôrod spojený s predčasným odtokom plodovej vody2. Avšak, ak nastane takýto fenomén, že odtečie plodová voda pod vplyvom toho, že praskli plodové obaly, zvyšuje sa výrazne riziko predčasného pôrodu. Už len z toho pohľadu, že končí prirodzená funkcia plodových obalov a preto nastáva komunikácia medzi dutinou maternice a pôrodnými cestami, kadiaľ plodová voda odteká.

Najväčšou zložkou plodovej vody v druhom a treťom trimestri je moč plodu. Plodová voda má teda tendenciu sa dotvárať, ak nie sú prítomné iné faktory. Odtok plodovej vody môže byť aj dlhodobý, ak nedochádza k progresii vaginálneho nálezu.

Avšak tým, že plodové obaly sú narušené, dochádza aj k narušeniu prirodzenej bariéry, ktorú biologicky vytvárajú voči tzv. ascendentnej infekcii. V takomto prípade existuje zvýšené riziko, že mikroorganizmy, ktoré sú normálne prítomné u ženy v jej pošvovom prostredí, sa môžu dostať cez jej cervikálny kanál až priamo do dutiny maternice. Tu môže dochádzať k ich množeniu a následnému rozšíreniu z dutiny maternice až do plodovej vody, na plodové obaly a v konečnom dôsledku sa môžu ocitnúť aj v organizme plodu.

V takom prípade nastáva zápalová reakcia, ktorej sa lekári snažia všemožne vyhnúť, pretože kombinácia nedonosenosti dieťaťa a prítomnej infekcie podstatne zhoršuje popôrodný stav dieťaťa, či môže byť zodpovedná za to, že tento stav nie je možné zvládnuť a o takéto dieťatko môžeme prísť.

Diagnostika predčasného pôrodu

 • anamnéza - lekár sa pýta na vznik, trvanie a frekvencia kontrakcií, výtok, odtok plodovej vody,
 • gynekologické vyšetrenie - hodnotí sa krčok maternice,
 • ultrazvuk,
 • laboratórna diagnostika - moč, krv, vaginálny sekrét.

Predčasný pôrod

S akými rizikami je spojený predčasný pôrod?

Tendenciou perinatológie a moderného pôrodníctva, teda odborov združených, ktoré hľadia na matku a dieťa ako na združenú jednotku počas tehotenstva, je aby tehotenstvo prirodzene trvalo, pokiaľ je to množné, tých 40. týždňov.

Pokiaľ je možné, tak by dieťatko malo zostať v maternici, v tom najprirodzenejšom prostredí tak dlho, ako sa len dá. Ale nie za cenu ohrozenia jeho zdravia a života. Medicína preto vyvíja kroky, aby bol dieťatku umožnený pobyt v maternici čo najdlhšie. V prípade, ak to možné nie je, aby bol pôrod načasovaný na také obdobie, aby boli minimalizované riziká pre dieťatko vyplývajúce z jeho nedonosenosti alebo sa vykonala nejaká intervencia, zásah, či preventívne kroky, aby boli takého riziká potlačené.

Spôsobov je viacero. Lekári zohľadňujú pri svojom rozhodovaní aj fakt, o ktorý týždeň tehotenstva ide. Čím je týždeň tehotenstva nižší, čím je dieťatko bližšie k tej pomyselnej hranici 24. - 25. týždeň tehotenstva, tým sú pre neho riziká vyššie. Pričom hovoríme o riziku prežitia, ale aj o kvalite života. V rukách lekárov je vystihnúť ten moment, aby vývin plodu aj v maternici aj po ňom bol čo najoptimálnejší.

Je možné zastaviť predčasný pôrod?

Jednou z možností ako zasiahnuť do začínajúceho pôrodu u symptomatických matiek alebo u matiek, ktoré majú objektivizovanú činnosť maternice, teda sú prítomné kontrakcie, je snaha o ich zastavenie.

Lekári majú k dispozícii množstvo liekov, ktoré je možné použiť, no ani jedno z liečiv nie je 100 percentné. Napriek snahám lekárov a agresívnej liečbe, v snahe vyhnúť sa kontrakciám, potlačiť ich, nemusí k tomu dôjsť.

Tu je možné využívať procesy tzv. akútnej tokolýzy, čo sú lieky, ktoré sú používané krátkodobo, v horizonte 1 - 2 dní, na silné, radikálne potlačenie kontrakcií, aby lekári získali čas v prípade, že ide o veľmi nedonosené dieťatko a dali mu čas sa na predčasný pôrod, ktorý ho čaká, sa čo najlepšie pripraviť.

Jednou s možností, ktorá sa kombinuje s akútnou tokolýzou je použitie tzv. kortikosteroidov.. Sú to lieky steroidnej povahy, ktoré sú podávané matke v cykle počas 24 hodín, v 2, 3 prípadne 4 dávkach, podľa toho aké liečivo sa používa. Cieľom je naštartovať dozrievanie dieťatka, najmä jeho dýchacieho systému, pretože ten je najdôležitejší. Moment prvého nádychu je to prvé, s čím sa stretáva po tom, ako sa zmení jeho život z vnútromaternicového prostredia na mimomaternicové. Je logické, že pokiaľ sa dieťa nedokáže normálne nadýchnuť, je to veľký problém. Kortikosteroidy majú naštartovať procesy, ktoré v pľúcach dieťatka, vyvolávajú vylučovanie a tvorbu tzv. surfaktantu - látky, ktorá umožňuje nadýchnutie sa dieťatka. Pričom nehovoríme len o prvom nádychu, ale aby bola aj ďalšia ventilácia možná a adekvátna. Nedostatok kyslíka totiž znamená distres dieťaťa s možným postihnutím periférnych, aj centrálnych orgánov, najmä mozgu. A pokiaľ sú mozgové bunky poškodené nedostatkom kyslíka, nie je možné ich obnoviť v plnej miere. V extrémnych a závažných problémoch môžu viesť k tzv. neurologickému deficitu, k narušeniu vývinu dieťaťa s neurologickej stránky, so všetkými následkami, ktoré k tomu vedú, či už psychickými, behaviorálnymi alebo fyzickými. V extrémnych prípadoch môže dôjsť aj k úmrtiu.

Sú lieky bezpečné pre matku a plod?

O tejto téme sa v odborných kruhoch vedie živá diskusia, pretože, aj tieto lieky majú mnoho nežiadúcich účinkov. V pôrodníctve platí odveká zásada, že liek, ktorý nie je indikovaný, teda liek, na ktorého použitie nemáme pádny dôvod, je liek kontraindikovaný, teda sa nemá v používať. Pretože môže negatívne pôsobiť ako na matku, tak aj na nedonosené dieťa, ktoré je v dramatickom procese vývinu. Toto citlivé obdobie ovplyvní celý život jedinca.

V indikovaných prípadoch sa teda používajú antibiotiká. Jednou z hlavných príčin predčasného pôrodu v dnešnej dobe, je prítomnosť infekcie. Nástup kontrakcií môže byť prvou známkou prebiehajúcej infekcie v maternici. Baktérie, ktoré sa dostávajú do prostredia pôrodných ciest a dutiny maternice, produkujú rôzne biologicky aktívne látky, a tieto látky svojim efektom môžu spôsobiť práve nástup kontrakcií, ale aj predčasné dozrievanie pôrodných ciest, predčasné zmäknutie krčka maternice, jeho predčasné otváranie, jeho skracovanie. A keď sa tento zložitý mechanizmus rozbehne naplno, je veľmi zložité ho potlačiť. Použitie antibiotík môže mať teda do určitej miery terapeutický efekt. Antibiotiká nemožno taktiež bezhlavo podávať. Ich účelom nie je len liečba infekcie v pôrodných cestách, pretože, ak je už naplno rozbehnutá, platí premisa, že radšej dieťatko porodiť predčasne, ale neinfekčné, ako to tehotenstvo zbytočne naťahovať, a riskovať to, že sa infekcia stane nekontrolovateľnou a nezvládnuteľnou. V končnom dôsledku sa to dieťatko narodí tak či, ta, no aj s prítomnou infekciou, ktorá zhorší celkovú popôrodnú starostlivosť aj prognózu dieťaťa.

Lekári postup liečby pri predčasnom pôrode musia maximálne individualizovať. Napriek tomu, že existujú určité nadnárodné a medzinárodné odporúčania, ktoré vznikli na základe relevantných vedeckých štúdií, ktoré pojednávajú o prípadoch v tisícoch, desať tisícoch, lekári v konečnom dôsledku musia zohladniť mnoho individuálnych faktorov a podľa nich nastaviť liečbu.

Niekedy nie je ani čas, aby bola liečba započatá a lekári musia tehotenstvo predsa len predčasne ukončiť a pristúpiť k predšasnému pôrodu. Frekvencia predčasných pôrodov v populácii sa síce za poslednú dekády rokov nijako nezmenila, nastali však dve veľké zmeny. Prvou je podstatné zlepšenie starostlivosti o predčasne narodeného novorodenca, kde urobila medicína obrovský skok. A druhou zmenou je, že vďaka zlepšeniu postnatálnej starostlivosti o predčasne narodeného novorodenca, si môžu pôrodníci dovoliť byť odvážnejší. Spektrum predčasných pôrodov sa akoby rozštiepilo. Jednak sú lekári schopní tehotenstvo posunúť podstatne vyššie, do vyšších týždňov tehotenstva a to naozaj o slušný čas, 4 - 5 týždňov, čo veľmi zlepšuje vyhliadky predčasne narodeného dieťatka... Na strane druhej, si uvedomujú že lekári s novorodeneckých oddelení, dokážu už dnes zázraky. A tak môžu byť odvážnejší a pristúpia k ukončeniu tehotenstva skôr, v týždňoch, kedy by sme ešte k takémuto kroku ešte za iných okolností nepristúpili.

Pri predčasných pôrodoch je teda taká, že lekári sa snažia posunúť tehotenstvo do najvyšších možných týždňov tehotenstva, tak blízko k termínu, ako sa len dá. Na strane druhej, ak si to situácia vyžaduje, urobia opatrenia na to, aby dieťatko čím skôr dozrelo, aby boli pripravené aspoň pľúca, aby zastabilizovali hematoencefalickú baréru, bariéru v mozgu, pretože mozog predčasne narodeného jedinca je veľmi náchylný na poškodenie, napríklad pri nedostatku kyslíka, pri infekcii a podobne.

Akonáhle sú tieto povinné kroky splnené, lekári si môžu dovoliť tehotenstvo ukončiť. A dúfať v to, že neonatológovia urobia všetko pre to, aby dieťatku pomohli.

Po pôrode

Maminka po pôrode32 by mala rátať s tým, že v nemocnici strávi po pôrode približne rovnaký čas, ako je doba, ktorú malo bábätko zostať ešte v brušku.

Všeobecne platí, že predčasný pôrod musí byť vedený šetrne. Nedonosenci sú náchylnejší k pôrodným poranenia a citlivejší na nedostatok kyslíka.

Zdravotné komplikácie u predčasne narodených detí

Čím skôr sa dieťa narodí, tým vyššie je riziko komplikácií. Významnú úlohu hrá tiež aj pôrodná hmotnosť. Niektoré problémy sú viditeľné hneď po narodení, zatiaľ čo iné sa môžu objaviť niekoľko mesiacov po narodení.

Koža nezrelého novorodenca je jemná, citlivá na tlak chlad, teplo. Ľahko dôjde k praskaniu. U akokoľvek nezrelého novorodenca koža po 14 dňoch nadobudne štruktúru donoseného novorodenca.

Krátkodobé komplikácie

 • Problémy s dýchaním kvôli nezrelosti dýchacieho systému.
 • Problémy so srdcom - k najčastejším problémom predčasne narodených detí patrí nízky tlak.
 • Neurologické komplikácie - deti narodené pred 28. týždňom sú vystavené vyššiemu riziku krvácania do mozgu a tak môže dôjsť k trvalému poškodeniu.
 • Neschopnosť udržať si telesnú teplotu, pretože nemajú dostatok telesného tuku. Chlad zhoršuje popôrodnú adaptáciu.
 • Tráviace ťažkosti- hrozí riziko vzniku nekrotizujúcej enterokolitídy. Predčasne narodené deti, ktoré dostávajú iba materské mlieko majú oveľa nižšie riziko vzniku nekrotizujúcej enterokolitídy. Problémom býva aj zlá koordinácia sania, dýchania a hltania, oneskorené vyprázdňovanie žalúdka.
 • Anémia - nízky počet červených krviniek.
 • Poruchy imunitného systému - nevyvinutý imunitný systém vedie k vzniku infekcií.
 • Nízka hladina cukru v krvi.

Dlhodobé komplikácie

 • Mozgová obrna - je to porucha, ktorá sa týka pohybu, napätia svalov a držania tela.
 • Postihnutie kognitívnych vlastností - predčasne narodené deti zvyčajne zaostávajú za svojimi rovesníkmi, tieto deti majú problémy s učením.
 • Problémy so sluchom.
 • Problémy so zubami - hrozí zvýšené riziko oneskoreného prerezávania zubov
 • Psychologické problémy - poruchy pozornosti, hyperaktivita, depresie, úzkosť, problémy s naviazaním vzťahov s deťmi.
 • Vo vyššom veku hrozí vyššie riziko vzniku astmy, cukrovky alebo srdcových ochorení.

Viac o predčasnom pôrode na modrykonik.sk

Použité zdroje

 1. http://lekari.porodnice.cz/porodnicke-nazvoslovi-0
 2. http://www.prolekare.cz/pdf?ida=pg_04_01_07.pdf
 3. http://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2003/03/18.pdf
 4. By Mayo Clinic Staff, Treatments and drugs
 5. http://en.wikipedia.org/wiki/Preterm_birth#Prevention
 6. MUDr. Peter Krcho PhD., Ordinár pre novorodeneckú JIRS, Perinatologické centrum FNLP Košice, Starostlivosť o kožu extrémne nezrelého novorodenca
 7. Aleš Roztočil. Moderní porodníctvi. Grada publishing: Praha, 2008.

Použité zdroje obrázkov

 1. https://pixabay.com/photos/newborn-infant-baby-cute-child-2553566/
 2. https://pixabay.com/photos/pregnant-belly-baby-belly-months-1597889/
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Hodnotenia a skúsenosti s predčasným pôrodom

Máš skúsenosť s predčasným pôrodom?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť
chanaaa  26. feb 2019

Predčasný pôrod v 35 týždni tehotenstva

Termín som mala v nedeľu, 19.8.2018. Malý to chcel ale inak a v piatok skoro ráno 13. júla mi praskla voda. Naši telefón nebrali, my auto nemáme a manžel sa musel postarať o staršieho syna, takže som si musela zavolať sanitku. V nemocnici sa snažili začínajúci pôrod zastaviť. Dostala som antibiotiká, niečo na dozretie pľúc maličkého a niečo na zastavenie kontrakcii. Celý deň som preležala v posteli, vstávala som len na záchod. Ale nepomohlo to :slight_smile: o 23:30 som dostala kŕče a vravím si, že asi sa mi chce akútne na WC. Akurát, že pobyt na WC mi neuľavil a hlavou zapretá v rohu wcka som predýchala dve kontrakcie. Dopajdala som sa do postele a vravím sestričke, že to sú kontrakcie. Dala má na pásy, po 10tich minútach som ju volala znovu, že to sa nedá takto vydržať, nech zavolá lekára. Lekár skonštatoval, že som na 5 cm (ráno na prijme som bola na 3 cm) a mám ísť teda na vzdycháreň. Za pomoci sanitárky som sa po svojich presunula z rizikového na vzdycháreň. A tam vo dverách stal anjel :slight_smile: volala sa Mgr. Jána Kittová, najlepšia sestrička akú nemocnica kedy mala. Hneď mi bolo lepšie :slight_smile: (poznala som už dávnejšie, bola to sestrička u môjho gynekológa). Spýtala sa ma, či chcem klystír a ja že ak s tým mám vydržať 10 minút tak to idem radšej do sprchy. Povedala, že dobre, ale najskôr má skontroluje lekárka. No a už má nikam nepustili, zrazu som bola na 10 cm, vlásky už videli :slight_smile: Tak som sa presunula na pôrodný box a na dve zatlačenia bol maličký vonku :slight_smile: 49 cm, 2860 g o 0:55 :slight_smile: od prvej bolesti zhruba hodinu a pol. Taký expresný pôrod prajem každej :slight_smile:
2 poďakovania
silceb  26. feb 2019

Keď je dieťa skutočný zázrak

Môjho Lukáška niekoľkokrát za deň oslovím "ty môj zázrak". Je to skutočný zázrak. Taký naozajstný, ktorému ani doktori stále nedokážu uveriť.

Lukáško sa narodil na konci 6. mesiaca tehotenstva, teda o 3,5 mesiaca skôr, ako sa mal. Narodil sa 1.12.2017 a mal sa narodiť 21. 3. 2018. Oslavoval už svoj prvý rok, aj keď ho mal oslavovať o takmer 4 mesiace neskôr.

Narodil sa ako 650 g a 29 cm bábätko, spontánne v 24.týždni tehotenstva, bez žiadnych upozornení. Ráno som bola na vyšetrení u môjho doktora a večer som sa stala mamou. Začal sa boj, o ktorom som dovtedy nemala ani poňatia. Až odstupom času si pomaly uvedomujem, čo všetko sme prežili a dúfam, že už sa to nikdy nezopakuje. Pol roka sme aj s manželom strávili viacmenej v nemocnici a na cestách. Lukáško ležal v Martine a my sme bývali hodinu cesty autom odtiaľ. Dochádzali sme každučký deň, rozpraváli sme sa s ním, verili a dúfali, že to všetko zvládne.

A on to zvládol :) Narodil sa ako vtáčatko. Očká sa mu obe prerezali až na 10. deň od narodenia. Prekonal 3 zápaly pľúc, dostal 3 transfúzie, strávil 2,5 mesiaca v inkubátore, 3 mesiace dýchal s prístrojmi a kyslíkom, 3 mesiace dostával mliečko sondou a mnoho iného. V nemocnici strávil presne 4 mesiace 4 dni, pričom posledné 2 týždne som mohla byť s ním. Strávili sme doma 4 noci a oboch nás sanitka odviezla do nemocnice, z ktorej sme vyšli až o takmer 2 mesiace. Lukáško bojoval opäť o život na JISke a chvíľku aj ARE. Prekonal brionchiolitídu a RS vírus.

Dnes je z neho živý, rozumný chlapček, na ktorého by nikto (dokonca ani doktori, ako sa vyjadrili) nikdy nepovedal, že sa narodil tak skoro. Je úplne zdravý. Stále navštevujeme viacero ambulancii, cvičíme podľa Vojtovej metódy, no je to zázrak. Náš skutočný zázrak. A my sa nikdy nebudeme vedieť dostatočne poďakovať martinským doktorom za záchranu nášho chlapca a taktiež bojnickým doktorom za to, že mu dali možnosť žiť. :)
19 poďakovaní
zelka13  13. jan 2015

Superrýchly pôrod :o)

Môjho synčeka som porodila ani neviem ako :o)

Termín pôrodu sme mali vyrátaný na 08.02. Nič nenasvedčovalo tomu, že by to bolo skôr, až kým sme nešli na tie naše osudné ,,pásy,,. Išla som na ne prvýkrát, natrafila som na super sestričku, ktorá sa asi veľmi ponáhľala, tak mi s bruchom narábala ako s vrecom, že vraj aby malého zobudila. A ešte stihla dodať, že o chvíľku vás tu budeme mať. Hovorím ako o chvíľu veď mám ešte 4 týždne čas. Po tomto som sa postavila a odišla domov.

Keďže som bola dosť unavená, ľahla som si spať. O 3 hodinky som sa zobudila na to, že asi nie je niečo v poriadku, a zistila som že i odteká plodová voda. Bolo okolo 21.30, tak som šla do nemocnice. Tam si ma nechali, že uvidia čo bude ďalej.

Čakali do druhého dňa. Keď sa nič nedialo, žiadne bolesti nič, všetko v poriadku, prišiel poobede lekár. Bola sobota, že mi dá vyvolávačku, a o 2 hodinky príde kuknúť. Prišiel a ja stále v kľude nič. Nezdalo sa mu to. Ak sa to nerozbehne, dá dalšiu tabletku. Tak sa aj stalo. Dostala som 3 vyvolávačky a stále nič. Chodili na mňa pozerať ako na nejaký výjav :-)

Prišla hodina 18.15, nič sa neudialo, tak lekár nakázal nech mi dajú infúziu, že tento pôrod sa nespustí, že ide pripraviť sálu na cisársky a odišiel. Toľko, čo mi dotiekla infúzia, bolo okolo 18.30, sa mi chcelo ísť hrozne na záchod. Tak sestrička mi to odopla, že môžem ísť. Ako som si sadla, už som sa akosi nevládala postaviť. Pribehla sestrička, že preboha, že veď tam porodím. Odbehla pre inú doktorku, nakoľko môj lekár pripravoval sálu :-) a malý bol o pár minutiek na svete ani neviem ako.

Toľko, čo sa narodil, prišiel môj lekár bez toho, aby sa pozrel na mňa a pýta sa lekárky, že kedy prišla pani na pôrod (nevedel, že som to ja) a ona mu hovorí, šak to je tvoja pacientka po tých 3 vyvolávačkách :-)

No, na ten výraz jeho nezabudnem asi nikdy. Otočil sa, ostal na mňa pozerať a hovorí: ,,Pani moja zlatá, to ešte neviete, ale ja sa idem teraz za toto opiť. To sa mi ešte nestalo, takýto pôrod :-) :-) "

Takže tak sme dopadli - bez bolesti, bez epidurálky, bez operačnej sály.... tak taký pôrod by som dopriala každej mamičke :-) :-) :-)
10 poďakovaní
katarina_presov  31. jan 2014

Akosi má bolia od včera kríze

Ráno som sa zobudila a manžela som poslala do práce. Urobila mu kávu, raňajky, desiatu. Bolo pol 8-mej ráno.

O ôsmej som volala pôrodnej asistentke, že ma bolia od včera kríže. Ona na to, že fajn, že príde. Zobrala ma do nemocnice, kde ma napojili na CTG a povedali mi, že mám kontrakcie každých 6 minút. To bolo asi 10 hodín.

O 11 má vypojili z CTG a už som bola otvorená na 6 prstov. Začínala som rodiť nožičkami. Keďže malý nebol otočený ako mal byť, tak som rodila na cisársky. Manželovi som volala s panikou, že rodím a že sa má ponáhľať. Kým prišiel, už bolo po všetkom. Za pol hodiny po tom, čo sa lekári rozhodli ma odrodiť, bol von. Veľký 3,25kg 49 cm a sám dýchal bez problému, ani inkubátor, ani nič úplne zdravý.

Termín som mala na 19.6.2009. Narodil sa 20.5.2009 presne o 12:00 na obed. Moment prekvapenia stál veru za to.
2 poďakovania
atunko  30. jan 2014

Mamička, veď vy rodíte!

Po dlhom čakaní, sa aj na nás usmialo slniečko a konečne mi lekár oznámil tú najkrajšiu vetu: "ste tehotná". Celé tehotenstvo po fyzickej stránke prebiehalo v pohode, len rôzne negatívne výsledky z krvných testov mi bránili naplno si užívať stav "tehuľky". Termín som mala na 11.8.2011.

Ako som sa už guľatila, jedno nedeľné popoludnie som začínala cítiť akési krče v podbrušku. Ale keďže som si už všeličo okolo tehotenstva načítala, pripisovala som to falošným kontrakciám, ktoré sa už v 7-mom mesiaci môžu objavovať. Na večer sa to začínalo stupňovať a už som aj častejšie začala chodiť na wc. Rozmýšľala som nad tým, že čo som také mohla pojesť, alebo kde som chytila brušnú chrípku.V noci som oka nezažmúrila. Bolesti som mala častejšie a častejšie, ale keďže som bola len v 30.týždni som si vravela, že však to prekonám a bude dobre.

Nad ránom som začala uvažovať nad tým, že by som predsa mala zbehnúť k lekárovi, že ak by som aj mala nedostatok vitamínov, nech mi dá nejaké infúzie, nech neohrozím bábätko. Išla som sa osprchovať, že teda pôjdeme a v tom sa zo mňa začala valiť krv. Vedela som že je zle, tak sme "leteli" do nemocnice. Myslela som si že iste ma budú musieť pozašívať, ako to naše maminy vraveli, že ich "zašili" a všetko bolo OK. O neochote personálu, sa ani nebudem vyjadrovať, lebo keby nešiel okolo 1 lekár, ktorý ma videl v kŕčoch postávať na chodbe a dobíjať sa o nejakú pomoc, tak iste porodím na chodbe. Ten sa ma ujal a vyšetril ma. Odvtedy mám v ušiach vetu - "mamička, veď vy rodíte!" Sestra, pripravte pôrodný box!"

Bolo 30.5.2011 - 6:15, keď ma prijali do nemocnice. Po úvodnom vyšetrení ma presunuli na pôrodnú sálu. Vysvetlili mi, že musíme ešte počkať na inkubátor a potom sa spustí pôrod. 6:45 bola Zarka na svete. Váha 1400gramov, dĺžka 38cm. Neukázali mi ju, len som ju počula plakať a dávali ju akoby do nejakého kýblika a už aj s ňou utekali preč. Vtedy som prežívala najťažšie chvíle svojho života, ktoré mi nikto nedokázal vysvetliť, prečo sa to stalo, čo bude, ako to bude....

Dnes má Zarka 2roky a 7 mesiacov a je krásne zdravé dievčatko plné huncúctiev a šibalstiev. Našťastie dobehla rovesníčky a vôbec nie je na nej vidieť že sa narodila skôr.
11 poďakovaní
nika_kika  26. júl 2013

Šimonkova rýchla cesta na svet

Môj pôrod prebehol neskutočne rýchlo :-)

Termín sme mali 8.2.201,3 len náš drobec sa nejak ponáhľal na svet. Tak sa vypýtal už 28.12.2012. Bolo to celkom nečakané. Priateľ išiel do mesta kúpiť nejaké veci a ja som ostala doma. Keď tu zrazu som len zacítila nejaké puknutie v podbrušku. Nejak som tomu nevenovala pozornosť, až keď som sa postavila a zrazu som začala tiecť. Keďže to bolo moje prvé tehotenstvo, tak som si nebola istá, či je možné, aby mi odtiekla už plodová voda. Tak som volala mame a s kľudom som sa jej spýtala, či je možné, aby mi už odtiekla. Tá mi povedala, že áno. Tak som volala priateľovi, aby prišiel domov, že už to na mňa prišlo. Behom 5 min bol doma. Vzal mi veci a išli sme do nemocnice.

Keďže tu v PB si mysleli, že malý bude maličký, tak ma hneď posielali do TN, pretože tu nemali inkubátor pre také malé detičky. Celú cestu do TN sa ma pýtali, či nemám bolesti. Ale nanešťastie som nemala. Keď sme prišli do TN, hneď ma prijali po kontrole ich lekára. Mi oznámili, že už mám polovicu pôrodu za sebou, tak ma hneď oboznámili s tým, že idem rodiť prirodzene a nie sekciou ako som mala rodiť tu u nás. V prvom momente to bol šok pre mňa, lebo som sa celé tehotenstvo pripravovala na sekciu, ale tak čo už. Kontrakcie som stále nejak nepociťovala, začali mi až dajako o 14,30. Spočiatku neboli silné, až neskôr sa zosilnili. Keď sa to už nedalo vydržať, tak som poslala priateľa za sestričkou, nech mi dá niečo od bolesti. Injekciu mi dala o 15,10 a o 15,24 bol už Šimonko na tomto svete. Vážil 2240 g a meral 44 cm, takže ani do inkubátora nakoniec nešiel :) )

Bol to ten najkrajší pocit, aký môže žena zažiť. Aj keď som ho mala pri sebe len pár minutiek. Bolo to neopísateľné a za tú bolesť to stálo. Teraz je z neho už riadny chlap. Váži 7560 g a meria 67 cm a vôbec nevidieť, že by sa bol narodil predčasne. Je to také naše malé slniečko a máme ho nadovšetko radi :)
6 poďakovaní