Novorodenecké reflexy

Novorodenecké reflexy sú reflexy, ktoré sú prítomné po narodení dieťaťa a ich prítomnosť svedčí o správnej funkcii nervového systému. Reflexy teda odrážajú činnosť centrálnej nervovej sústavy.

Reflex je základnou funkčnou jednotkou nervového systému. Je to vlastne odpoveď organizmu na podráždenie receptorov. Receptor je orgán alebo bunka, ktorá dokáže prijať signál a premeniť ho do takej podoby, aby tento signál dokázal spracovať ľudský mozog.

Receptory sú vlastne zmyslové bunky, ktoré sa delia podľa toho, na aký podnet reagujú na:
 • chemoreceptory- patria tu čuchové a chuťové bunky, ktoré reagujú na určitú chemickú látku
 • mechanoreceptory- patria tu hmatové bunky v koži, sluchové bunky v uchu, reagujú na mechanické podráždenie
 • rádioreceptory- sietnica oka, teplotné receptory v koži, ktoré vnímajú teplotu

Novorodenecké reflexy


Novorodenec sa narodí s množstvom nepodmienených reflexov, ktoré odrážajú činnosť nervovej sústavy. Nepodmienený reflex znamená, že u každého novorodenca, je na podráždenie rovnaká odpoveď, ak chýba, tak to môže svedčiť.

Pomocou nepodmienených reflexov novorodenec dokáže dýchať, prehĺtať, kašľať, žmurkať a pozorovať okolie. Nepodmiené reflexy teda pomáhajú novorodencovi prežiť a prispôsobiť sa okoliu. Okrem týchto reflexov sú pre novorodenecké obdobie charakteristické reflexy, ktoré sa vyskytujú iba v tomto období a zvyčajne vymiznú do šiestich mesiacov.

Medzi najčastejšie sa vyskytujúce reflexy v novorodeneckom období patria:

Hľadací reflex:


 • tento reflex sa vybaví ak sa podráždia ústa novorodenca v strede úst alebo v kútikoch
 • reflex vymizne do troch mesiaca života od narodenia
 • reflex sa vybaví napr. pri hladkaní kútikov úst bábätka, ktoré otočí hlavičku smerom k hladkajúcej ruke

Sací reflex:


 • pomocou sacieho reflexu sa dieťa dokáže prisať na prsník a sať mlieko
 • novorodenec saje všetko čo sa mu dá do úst- cumeľ, prst
 • problém so saním môžu mať deti narodené predčasne, ktoré ešte nemajú dostatočne vyvinutý tento reflex
 • lekár vybavuje sací reflex pomocou drevenej špachtle, ktorú vloží medzi pery novorodenca, novorodenec zareaguje na podráždenie zošpúlením pier
 • fyziologicky sa vyskytuje iba u novorodencov, ak sa objaví u starších detí, ide o porušenú funkciu mozgu a treba pátrať po príčinách

Hltací reflex:


 • u novorodenca sa objaví hltací reflex vtedy, ak má potravu v ústach, teda pri dojčení
 • pomocou tohto reflexu dieťa tak môže prehĺtať materské mlieko

Úchopový reflex


 • pri tomto reflexe dieťa silno uchopí podaný prst
 • zovretie prsta je veľmi silné
 • reflex mizne zvyčajne do 2-4 mesiacoch, po tomto období dieťa začína vedome chytať veci do ruky

Babinského reflex:


 • Reflex sa vybavuje pomocou tenkej špachtle, ktorá sa ťahá po spodnej strane chodidla, špachtľa sa ťahá od päty po vonkajšej strane smerom k malíčku až po palec
 • novorodenec na takéto podráždenie zareaguje roztiahnutím prstov, nazýva sa to aj vejárovité roztiahnutie prstov
 • tento reflex sa u dospelých ľudí vôbec nevyskytuje
 • u detí je prítomný do dvoch rokov života

Napodobňovanie chôdze:


 • ide o reflex, ktorý je prítomný do konca štvrtého mesiaca
 • ak sa dieťa chytí popod pazuchy, tak začne nožičkami napodobňovať chôdzu

Moorov reflex


 • reflex sa objaví po strate rovnováhy alebo pri zľaknutí a nebezpečenstve
 • lekár ho vybaví pri podtrhnutí podložky alebo deky pod dieťaťom, dieťa tak rýchlo vystrie ruky a roztiahne prsty, následne ruky pokrčí, zovrie päste a privinie si ich k hrudi.
 • tento reflex je výraznejší u detí, ktoré sú narodené predčasne
 • dieťa pri vybavovaní tohto reflexu začne často plakať
 • pretrváva prvých šesť mesiacov

Reakcia novorodenca na svetlo


 • novorodenec otáča hlavičku v smere prichádzajúceho svetla

Reflex oslnenia


 • novorodenec pri prudkom zasvietení do očí, zovrie silno viečka

Fenomén bábiky:


 • lekár pohybuje hlavičkou dieťaťa pomaly do strán, doľava aj doprava, oči novorodenca sa však pohybujú opačným smerom, ako pri bábike

Tonicko šijový reflex


 • ak novorodenec leží na chrbátiku a hlavičku má otočenú doprava, tak automaticky vystiera pravú končatinu
 • pri nadvihnutí hlavičky sa automaticky dvíhajú aj nožičky nahor

Novorodenci si postupne však začínajú vytvárať podmienené reflexy. Podmienené reflexy získava dieťa počas života. Pomocou podmieneného reflexu si dieťa vytvára pamäťové stopy, učí sa, rozvíja sa a vytvárajú sa tak u každého osobitne individuálne skúsenosti. Príkladom podmieneného reflexu je napr. aj to, ak sa malé dieťa chytí horúceho hrnca, v momente sa odtiahne. Doteraz nevedelo, že hrniec je horúci, pri ďalšej takejto situácii, dieťa už vie, že hrniec je horúci a nedotkne sa ho.

Použité zdroje


 1. Pediatrická propedeutika, Kappelerová, 2000
 2. http://www.wikiskripta.eu/index.php/Babinsk%C3%...
 3. http://sk.wikipedia.org/wiki/Reflex
 4. http://www.wikiskripta.eu/index.php/Vy%C5%A1et%...
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s novorodeneckými reflexami

Máš skúsenosť s novorodeneckými reflexami?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť