ADHD

Termín ADHD alebo hyperkinetická porucha pozornosti a aktivity (staré názvy: ľahká mozgová dysfunkcia (LMD), hyperkinetický syndróm, drobné mozgové poškodenia, porucha pozornosti s hyperaktivitou) zastrešuje rad diagnóz, ktoré majú spoločný základ. Ide o syndróm príznakov, ktoré sa môžu líšiť alebo vyskytovať spoločne, ale majú spoločného menovateľa – oslabené funkcie centrálnej nervovej sústavy.

Definícia ADHD znie: ADHD sa vzťahuje na deti s vyššou, priemernou, alebo podpriemernou inteligenciou, s rôznymi poruchami učenia a správania. Odchýlky majú pôvod v genetických alebo biochemických nepravidelnostiach, v poškodeniach v perinatálnom období, alebo v dôsledku porúch vzniknutých v dobe, ktorá je dôležitá z hľadiska zrenia CNS,
alebo tiež z príčin neznámych. Podkladom je teda dynamické narušenie aktivity CNS.

Deti trpiace poruchou pozornosti a hyperaktivity sa vyznačujú krátkodobou alebo kolísavou pozornosťou, majú sklon k výbuchu zlosti, sú impulzívne, roztržité, hyperaktívne. Preto je včasná diagnostika a liečba veľmi dôležitá.Stanovenie diagnózy ADHD je vždy v kompetencii odborného lekára – pedopsychiatra, neurológa, až potom psychológa. Mnohí rodičia však odmietajú diagnostikovanie dieťaťa, lebo majú obavy z "onálepkovania" dieťaťa, obavy z toho, že sa začnú na neho pozerať ako na iné, nie normálne, majú obavy z toho, čo povedia ľudia.

ADHD a ADD nemožno považovať za "chorobu", ktorá sa dá vyliečiť. Dieťa so syndrómom ADD a ADHD, podobne ako dieťa s poruchami učenia, z tejto poruchy "nevyrastie", aj keď sa jednotlivé prejavy jeho správania počas dospievania menia. Najväčšiu úlohu v tom, čo tieto deti dosiahnu, nakoľko budú v živote úspešné a ako budú samy seba vnímať, zohrávame my, dospelí, ktorí významným spôsobom vstupujeme do ich života. Len my ich môžeme viesť k tomu, aby si čo najlepšie usporiadali život, aby sa dokázali vyrovnať s frustráciou a svoje slabé stránky vedeli vyvážiť svojím nadaním. A my im tiež môžeme pomôcť spoznať, v čom tkvie ich sila (pretože tieto deti bývajú často v inej oblasti nadané), pomôcť im vybudovať zdravé sebavedomie.

Klinický obraz ADHD

Klinický obraz ADHD je veľmi pestrý. Pre väčšiu prehľadnosť ho rozdelíme do niekoľkých kategórií:

 1. Hyperaktivita/hypoaktivita, poruchy motoriky a jej koordinácie
 2. Poruchy pozornosti
 3. Percepčno - motorické oslabenie a poruchy vnímania
 4. Poruchy myslenia a reč
 5. Poruchy pamäti
 6. Poruchy učenia
 7. Emočná labilita
 8. Špecifické rysy v správaní
 9. Somatické /telesné/ zvláštnosti

Spôsoby liečby alebo uľahčenie ADHD

Najefektívnejším spôsobom pomoci dieťaťu ako aj rodine je včas diagnostikovať poruchu a poskytnúť pomoc dieťaťu a rodine. Vďaka včasnej pomoci je možné následne predísť zlyhávaniu, frustrácii a poklesu sebavedomia dieťaťa.

 • Farmakoterapia ( neurológ, pedopsychiater) - používajú sa lieky posilňujúce psychickú činnosť, sústredenie pozornosti, znižujúce psychomotorický nepokoj, impulzivitu a hyperaktivitu.
 • Psychoterapia, poradenstvo ( psychológ) - rôzne formy učenia a nácvikov, pôsobenie slovom, rodičia dostávajú odborné rady, ako sa majú k problému postaviť.
 • EEG - biofedback ( neurológ) - je relatívne nová liečebná metóda, ktorá umožňuje autoreguláciu frekvencie elektrickej aktivity mozgu (mozgových vĺn) opakovaným tréningom.
 • Rodič ako pevná a pomocná ruka dieťaťa pri výchove - je dôležité zvýšiť pozitívny rodičovský záujem a obmedziť fyzické a psychické tresty. Dohoda s dieťaťom: jasné pravidlá napísané na papieri, ktoré sú dodržiavané, rodič neústupčivý a dôsledný, rodič dieťa vracia k činnostiam, ktoré nedorobil, rodič motivuje dieťa + zavedie bodový systém, v ktorom sa dieťa samé večer ohodnotí, body sa zapíšu a vzájomnou dohodou sa body využijú ( napr. za 100 bodov 10 Eur alebo si vyberie za 100 bodov, čo chce).

Literatúra pre rodičov detí s ADHD

 • Kniha (CZ): Wolfdieter Jenett: ADHD - Porucha pozornosti s hyperaktivitou

Kniha je v českom jazyku. Detský psychoterapeut Wolfdieter Jenett ponúka rodičom a učiteľom ľahké a rýchlo pochopiteľné praktické rady a konkrétne tipy každodenného dňa, napr. vstávanie, zaspávanie, používanie televízora a počítača až k problémom v škole ako je písanie, čítanie, počítanie a vypracovanie domácich úloh .

Súvisiace články

Viac o ADHD na modrykonik.sk

Použité zdroje

 1. http://www.lienka-lomnica.sk/documents/rodicia/ADHD.pdf
 2. http://www.predys.szm.com/abysme.htm
 3. http://www.zzz.sk/?clanok=2298
 4. http://www.msjurkovicova.sk/doc/psycholog/adhd.pdf
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s ADHD

Máš skúsenosť s ADHD?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť