Používame cookies. Viac informácií tu. OK

Humorálna imunita

Každý deň na nás útočia veľa vonkajších organizmov, ktoré sa snažia vniknúť do nášho tela a spôsobiť infekcie a rôzne ďalšie choroby. Aj keď my si nič nevšimneme, naše telo proti týmto pôvodcom choroby bojuje. Hovoríme o imunite, čo je obranná schopnosť nášho organizmu tieto škodcu likvidovať . Imunitu si môžeme rozdeliť na špecifickú a nešpecifickú .

Nešpecifická imunita

Nešpecifická imunita (často nazývaná tiež vrodená alebo prirodzená) bojuje proti infekcii v prvej línii a slúži ako "ostražitý" strážca v prípade napadnutia tela. Je to veľmi rýchla odpoveď organizmu, keď sa do tela snaží dostať škodlivá látka. Za každej situácie bude reakcia prirodzenej imunity rovnaká, táto imunita nemá schopnosť pamäte. Takže nie je schopná svoju reakciu prispôsobovať podľa toho, s akým škodcom sa telo stretáva.

Súčasťou našej prirodzenej imunity je sliznica a koža - tie tvoria zložku bariérovú, ďalej je to zložka bunková, tú tvorí rozsiahla skupina buniek (napr. biele krvinky). Posledná, tretia, je práve humorálna, čiže látková, ktorú si podrobnejšie rozoberieme.

Komplement

Komplement je skupina asi 30 rôznych proteínov (= bielkovín), ktoré sú zodpovedné za veľmi veľa dejov:

 • Chemotaxia, čo znamená, že sú schopné priviesť imunitné bunky do miesta poškodenia alebo zápalu organizmu,
 • Opsonizácia, čo znamená, že skupina bielkovín dokáže označiť zlé patogény (pôvodcov chorôb), ktoré majú byť zničené.
 • Ďalej je to podpora zápalu v tele, pretože ten umožňuje imunitným bunkám lepšiu možnosť fungovania a patogénom, ohrozujúcich naše zdravie, naopak sťažuje podmienky existencie.
 • V neposlednom rade je tiež zodpovedný za rozklad pôvodcov chorôb.

Do komplementu sa radia zložky C1-C9, ďalej faktory D, P, B, inhibítory a aktivátory, látky, ktoré jednotlivé zložky komplementu inhibujú = blokujú a aktivujú = spúšťajú. Komplement sa aktivuje kaskádovito. C1 sa pri pôsobení aktivátorov rozštiepi na C1a a C1b, C1b potom pôsobí na C2, to sa zas rozdelí, atď. Zložky ako je napríklad C1a, C2a, atď, potom majú funkcie už vyššie spomenuté.

Ako každá imunitná reakcia, aj funkcia komplementu musí byť v organizme prísne regulovaná, inak je organizmus ohrozený prehnanou reakciou k vlastnému telu. V prípade nedostatku C1-inhibítora vzniká hereditárny angioedém, to je geneticky podmienená imunodeficiencia, to znamená nedostatočná funkčnosť imunitného systému, ktorú máme už od narodenia, a ktorá môže byť až život ohrozujúca. Pacientovi hrozí riziko udusenia pri opuchu hrtana. V prípade nedokonalej funkcie komplementu je telo náchylné k rôznym infekciám.

Pri zápale, pri mechanickom poškodení ako napríklad úraz alebo aj chirurgický výkon, alebo pri nádorovom bujnení, sa zvyšuje v našom tele koncentrácia určitých bielkovín - reaktantov až o 25%. Majú za úlohu sprostredkovať okamžitú reakciu nášho organizmu, zvýšiť počet bielych krviniek v okolí napadnutého miesta a brániť sa, najmä pokiaľ nezačne naše telo produkovať protilátky. Obvykle sú tieto proteíny vytvárané v pečeni. Zaujímavé je, že v malom rozsahu k tejto reakcii dochádza aj pri fyzickej aktivite, pôrode alebo infarkte srdcového svalu. Tiež sa ich hodnoty odlišujú, podľa toho, či ide o muža alebo ženu, alebo podľa veku pacienta. Delia sa na pozitívne reaktanty, ktorých sa pri reakcii organizmu produkuje viac než obvykle a na negatívne, ktoré sa naopak produkujú v menšom množstve, než by sa za normálnej situácie malo. A aká je ich funkcia? Podieľajú sa hlavne ako modulátory imunitnej reakcie a opsoniny, teda zložky imunity, ktoré označujú cudzorodé látky, ktoré majú byť zlikvidované fagocytózou.

Najznámejším proteínom akútnej fázy je CRP = C-reaktívny proteín, ktorého hladina sa stanovuje pri rozlíšení, či ide o infekciu bakteriálnu alebo vírusovú. Normálne sa jeho hodnota pohybuje do 8 mg / l, do 40-60 mg / l ide o vírusovú infekciu, na 60 mg / l o bakteriálne. Tiež sa môže sledovaním jeho hodnôt určovať, či je liečba efektívna a zápal ustupuje alebo je potrebné liečbu pozmeniť a zvýšiť dávku liečiva.

Proces zrážania krvi

Do humorálnej imunity sa radí aj celý proces hemostázy, zrážania krvi a následne rozklad vzniknutej zrazeniny. Hemostáza je veľmi zložitý súbor dejov, na ktorom sa zúčastňuje veľké množstvo buniek a látok, aby zastavili krvácanie. Nasleduje niekoľko fáz za sebou. Vznikajú zrazeniny, ktoré sú síce žiaduce, pretože sa zastavuje krvácanie, ale aj tie je následne potrebné rozložiť, aby sa potom krvný obeh obnovil a nikde mu nič neprekážalo.

Viac si o hemostáze môžete prečítať v samostatnom článku na tému: Hemostáza.

Interferóny: Obrana proti vírusom

Interferóny sú skupina proteínov, ktore sa podieľajú hlavne na obrane proti vírusom. Svojim pôsobením ovplyvňujú všetky okolité bunky. Cieľom je vytvoriť antivírusové prostredie. Medzi najvýznamnejšie patrí interferón alfa, beta a gama. Pre zaujímavosť, interferón beta sa využíva pri liečbe roztrúsenej sklerózy, ktorá je spôsobená vírusom.

Špecifická imunita

Táto časť imunity má oproti nešpecifickej pomalší nástup, ale zase čaká na antigén (štruktúra na povrchu cudzorodých látok, ktoré vnikli do tela), ktorý už pozná a na ktorý je pripravená a dokáže ho preto zničiť efektívnejšie. Počas života sa vyvíja, zlepšuje a sila jej odpovede sa zosilňuje. Môžeme si to predstaviť tak, že keď sa stretneme s nejakou infekciou prvýkrát, naše telo na ňu začne reagovať až po niekoľkých dňoch. Ak potom ochorieme znova tou istou chorobou, naše telo zareaguje rýchlejšie a špecifická odpoveď sa môže spustiť už po niekoľkých hodinách. Tomu sa hovorí imunitná pamäť. Na nej je napríklad založené očkovanie.

Zase to ale nesmieme brať doslovne, sú samozrejme výnimky, ktoré táto schopnosť imunity obchádza. Tiež nie je možné presne oddeliť špecifickú od nešpecifickej, pretože spolu úzko spolupracujú, ich funkcie sú na sebe závislé a nadväzujú na seba.

Protilátky

Protilátky, odborne nazývané ako imunoglobulíny (odtiaľ skratka Ig.), sSú bielkoviny so špecifickou štruktúrou, ktoré sa viažu na konkrétnu cudzorodú látku a likvidujú ju. Ďalej tiež majú tieto funkcie:

 • Rozpoznanie a označenie cudzorodých látok, ktoré majú byť zničené,
 • Aktivácia komplementu (teda vyššie spomenutých 30 bielkovín),
 • Neutralizácia toxínov (látok pre telo nebezpečných a jedovatých) a alergické alebo parazitárne reakcie (pod tým si predstavte reakciu tela napr. na prítomnosť pásomnice v črevách).

Protilátky sú produkované B-lymfocytmi, často za pomoci Th2 lymfocytov. Delia sa do niekoľkých tried (IgG, IgM, IgA, IgE, IgD), podľa toho na ktoré reakcie sa špecifikujú a aké majú funkcie.

Humorálna imunita - chemická štruktúra imunoglobulínu
Popis obrázku: Chemická struktura imunoglobulinu

Cytokíny regulujú imunitnú reakciu tela

Ako posledné si predstavíme cytokíny. To je extrémne rozsiahla skupina molekúl, ktoré medzi sebou komunikujú a majú vplyv na rast buniek, delenie, ich odlíšenie a tiež na zápal v tele a imunitu. Zároveň slúžia ako základné regulačné mechanizmy, aby imunitná odpoveď, nebola príliš agresívna a nepoškodzovala tak aj vlastné telo alebo naopak aby bola dostatočne silná, aby dokázala odstrániť všetky cudzorodé organizmy alebo celý rozsah poškodenia.

Delia sa do mnohých skupín, do interleukínov, ktoré upravujú hlavne funkciu bielych krviniek, ďalej do chemotaktínov, ktoré majú za úlohu chemotaxiu, "natiahnutie" imunitných buniek do miesta poškodenia. Potom sú také, ktoré podporujú zápal a také, ktoré pôsobia naopak protizápalovo.

Tiež sa podieľajú na protinádorovej imunite, konkrétne TNF alfa a beta. (TNF = tumor nekrotizujúci faktor).

Video (CZ): Ako funguje naša imunita?

Související články

Viac o humorálnej imunite na modrykonik.sk

Použité zdroje

 1. https://www.wikiskripta.eu/w/Nespecifická_imunita
 2. https://www.wikiskripta.eu/w/Komplement
 3. https://www.wikiskripta.eu/w/Reaktanty_akutní_fáze
 4. https://www.wikiskripta.eu/w/Interferony
 5. https://www.wikiskripta.eu/w/Specifická_imunita
 6. https://cs.wikipedia.org/wiki/Protilátka
 7. https://www.wikiskripta.eu/w/Cytokiny

Použité zdroje obrázkov

 1. https://www.wikiskripta.eu/images/4/46/Protilatka_cz.png
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s humorálnou imunitou

Máš skúsenosť s humorálnou imunitou?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť