Hydrocefalus

1 skúsenosť

K hydrocefalusu alebo k vodnatieľka mozgu dochádza hromadením neobvykle veľkého množstva mozgovomiechového moku v komorách alebo dutinách mozgu. Zvýšené množstvo mozgovomiechového moku je spôsobené poruchou jeho tvorby, jeho vstrebaním alebo jeho cirkukáciou v mozgu.
Hydrocefalus

Hydrocefalus spôsobuje abnormálny rast hlavy, kŕče a mentálne postihnutie. Všetko je spôsobené vysokým vnútrolebečným tlakom, ktorý môže byť dôsledkom meningitídy alebo nádorom na mozgu, v niektorých prípadoch môže dôjsť pri hydrocefale k smrti pacienta. U dospelých osôb dochádza k útlaku a k zmenšovaniu komôr v mozgu kvôli vysokému tlaku v lebke.

Epidemiológia

Hydrocefalus sa vyskytuje približne u 3 novorodencoch z 1000. V 25% prípadoch ide o vrodenú formu hydrocefalu, kedy je vodnatieľka prítomná už pri narodení.

Typy hydrocefalu

 • obštrukčný hydrocefalus- je charakteristický blokovaním prirodzenej cirkulácie likvoru v komorách. Blokovanie môže byť spôsobené vrodenými alebo získanými zmenami na mozgu, napr. nádory alebo krvácanie do mozgu.
 • komunikujúci (normotenzný) hydrocefalus- k tomuto typu hydrocefalu dochádza pri poruchách absorbovania mozgovomiechového moku.
 • vonkajší hydrocefalus- najčastejšie sa objavuje u dojčiat, kedy sa diagnostikuje na základe zväčšujúceho sa obvodu hlavičky

Podľa doby trvania hydrocefalus delíme na:

 • akútny
 • chronický

Mozgomiechový mok

Mozgovomiechový mok alebo likvor sa tvorí v mozgových komorách. Odtiaľ putuje úzkymi kanálikmi do priestoru okolo mozgu a následne sa vstrebáva do mozgových žíl a odchádza z hlavy preč. Likvor je číra, bezfarebná tekutina, ktorá môže zmeniť farbu a zloženie pri rôznych ochoreniam, čo pomáha pri diagnostike ochorení.

U zdravého dieťaťa sa vytvorí približne 20 ml mozgovomiechového moku za hodinu a celkové množstvo likvoru u dieťaťa je 50 ml.

V mozgu sa nachádzajú 4 mozgové komory. Každá komora ej vyplnená likvorom, komory medzi sebou komunikujú. Pravá a ľavá komora sa nachádzajú v pravej a ľavej hemisfére, tretia komora sa nachádza v medzimozgu a posledná štvrtá komora je v predĺženej mieche.

Úlohou mozgovomiechového moku je chrániť mozog pred otrasmi a odvádzať z mozgového tkaniva odpadové látky metabolizmu. Ak likvor nemôže z hlavy odtekať preč, začne sa hromadiť a spôsobuje pretla v mozgu, čo u ľudí spôsobuje obrovské komplikácie. Lebečné kosti dospelého človeka sú zrastené a nemôžu meniť svoj tvar a prispôsobiť sa vysokému tlaku. U detí je to o niečo "jednoduchšie", pretože kosti lebky nie sú zrastené, tak silne ako u dospelého človeka. vysoký tlak v mozgi sa tak môže kompenzovať tak, že sa zväčší hlavička dieťaťa, lebečné švy sa rozostúpia. Lekári rastom hlavičky získajú určitý čas na riešenie hydrocefalu.

Príčiny hydrocefalu

Vznik hydrocefalu spôsobuje mnoho príčin, ale všetky príčiny majú spoločnú jednu vec a to, že zabraňujú odtoku mozgovomiechového moku z mozgových komôr a jeho vstrebaniu do žíl.

Hydrocefalus vzniká pri nepomere medzi produkciou a vstrebaním mozgovomiechového moku, napr. pri:

 • obštrukcii, prekážke, ktorá bráni odtoku mozgovomiechového moku
 • pri zníženej resorpcii
 • pri zvýšenej produkcii

Ochorenia a patologické stavy, ktoré spôsobujú hydrocefalus:

 • vrodené a získané vady mozgových komôr a odvodných kanálikov
 • upchávanie mozgových komôr krvnými zrazeninami spôsobené:
  • krvácaním do mozgu
  • poškodením, ktoré vzniklo pri zápale mozgových blán
  • úrazom hlavy
 • vznik a rast mozgového nádoru

Príznaky

Hydrocefalus

 • kojenci a deti do dvoch rokov:
  • rastúci obvod hlavy,
  • napätá fontanela (vrch hlavičky je mäkký),
  • rozostup lebečných švov,
  • tenšia kože na hlave s presvitajúcimi žilami,
  • vracanie
  • možnosť vzniku epileptických záchvatov
  • príznak tzv. zapadajúceho slnka - oči sú v dolnej časti očnice a pripomínajú západ slnka, oči vypadajú ako keby sa pozerlai na spodné viečka
  • porucha vedomia a dýchania.
 • Staršie deti:
  • bolesti hlavy,
  • nevoľnosť s pocitom na vracanie,
  • vracanie,
  • príznak zapadajúceho slnka,
  • porucha vedomia a dýchania,
  • ospalosť,
  • zmena psychiky.
 • Dospelí:
  • bolesť hlavy,
  • porucha zraku - dvojité alebo rozmazané videnie,
  • príznak zapadajúceho slnka,
  • parinaudův syndróm - nesúmerný pohyb očí pri pohľade nahor.
 • Seniori:
  • demencia,
  • inkontinencia,
  • porucha chôdze.

Hydrocefalus plodu a novorodenca

Ku vzniku hydrocefalusu v tehotenstve môžu dopomôcť prekonaná infekcia (toxoplazmóza), vrodené malformácie alebo defekty mozgu. V tehotenstve sa hydrocefalus diagnostikuje pomocou ultrazvukového vyšetrenia. Po ultrazvuku lekár zvyčajne indikuje amniocentézu, aby sa zistilo, či dieťa nemá nejakú genetickú poruchu, ktorá môže súvisieť s hydrocefalom.
Hydrocefalus: lebka dieťaťa

Lekári uprednostňujú cisársky rez pred vaginálny pôrodom.Po pôrode32 je dieťaťu vykonaná magnetická rezonancia, ktorá je doplnená neurologickými vyšetreniami.

Diagnostika

 • pravidelné meranie obvodu hlavičky a porovnávanie s percentilovými grafmi vzhľadom na vek
 • ultrazvuk hlavičky- lekár môže vidieť rozšírenie komôr
 • očné vyšetrenie
 • magnetická rezonancia mozgu, pri ktorej sa detailne zobrazí celý mozog a komory

Pacienti sú počas vyšetrenia podrobení lumbálnemu infúznemu testu, ktorý odhalí zlé vstrebávnaiemozgovomiechového moku a napomáha lekárom pri rozhodnutí o operačnom riešení hydrocefalu.

Lumbálna drenáž, ktorá je tiež súčasťou diagnostiky, je liečebným zákrokom, ktorý umožňuje odtok mozgovomiechového moku z tela pacietna. Ak sa po zavedení drenáže pacient začne cítiť lepšie, je veľmi pravdepodobné (zlepšenie psychomotoriky a chôdze), že zavedenie shuntu (spojky) zlepší klinický stav pacienta.

Liečba

Lekári pri terapii berú ohľad na gestačný vek dieťaťa, celkový zdravotný stav dieťaťa a jeho anamnézu. Dôležité je zistiť príčinu vzniku tohto stavu a zohľadňuje sa aj tolerancia na lieky.

Konzervatívna terapia

V niektorých prípadoch sa indikujú diuretiká, ktoré zvyšujú diurézu, čiže močenie a tak sa odvádza voda z tela von.

Chirurgická terapia

 • Akútny obštrukčný hydrocefalus - dochádza k zavedeniu dočasnej komorovej drenáže.
 • Chronický obštrukčný hydrocefalus - liečba je možná dvoma metódami:
  • Odstránenie samotnej prekážky (nádor, zrazenina)
  • Vytvorením tzv.cievnej spojky - táto metóda sa využíva v prípade, že nie je možné chirurgicky odstrániť prekážka (napríklad u nádoru, ktorý nemožno operovat). Shunt je dutá trubička, ktorá pomáha mozgovomiechovému moku, aby mohol odtekať z mozgových kanálikov. Pri neodtekaní likvoru sa zavedie dlhý shunt, ktorý, ktorý ide z mozgovej komory do inej telovej dutiny, kam môže likvor odtekať, napr. do brušnej dutiny.

Ku komplikáciám po zavedení shuntu patrí infekcia a nefunkčnosť spojky. Po zavedení shuntu, môže po niekoľkých mesiacoch dôjsť k jeho nefunkčnosti. Prejaví sa to ako zvýšený vnútrolebečný tlak s bolesťami hlavy. Pri podozrení na nefunkčnosť spojky sa musí urobiť mnoho vyšetrení,a by sa zistila presná príčina. Lekár manuálne skontroluje uloženie spojky, vyšetrí oči, urobí magnetickú rozonanciu mozgu a ultrazvuk a lumbálnu punkcu na vylúčenie infekcie.

 • Chronický hyporesopčný hydrocefalus - pacientovi sa zavedie drenáž natrvalo.

Video (EN): Drenáž pri hydrocefale

Prognóza

Hydrocefalus je často spojený so zdravotným postihnutím. Pri skorom chirurgickom zásahu je u 70% detí s hydrocefalom priaznivá prognóza. Psychický vývoj nemusí byť ovplyvnený, ale v budúcnosti môžu vzniknúť poruchy výkonnosti a negatívne zmeny v správaní. U 5% detí, ktoré sa narodili pred 32. týždňom tehotenstva, musí byť trvale zavedená drenáž likvoru.
Hydrocefalus môže natrvalo poškodiť mozog, kedy je ovplyvnený fyzický a psychický vývin dieťaťa. Neliečený hydrocefalus môže viesť k smrti.

Súvisiace články

*Tehotenstvo

Viac o hydrocefale na modrykonik.sk

Použité zdroje

 1. http://cs.wikipedia.org/wiki/Hydrocephalus
 2. https://www.priznaky-projevy.cz/neurologie-neurochirugie/399-vodnatelnost-mozku-hydrocefalus-priz...
 3. http://cs.medlicker.com/116-hydrocefalus-priciny-projevy-diagnostika-a-lecba/
 4. http://www.wikiskripta.eu/index.php/Hydrocefalus
 5. http://www.fetalhydrocephalus.com/hydro/info-pregnancy.aspx
 6. A. C. Muntau, Pediatrie. Praha: Grada Publishing, 2009

Externé linky

Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s hydrocefalusom

Máš skúsenosť s hydrocefalusom?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť
mamkalentedkova
9. jan 2014

Naša malá bojovníčka

Na úvod, by som sa vám všetkým chcela predstaviť. Volám sa Petra a som hrdá mamina dvoch krásnych detičiek, Tadeáška a Lindušky. Linduška ale dostala do vienka "kamaráta na celý život" - Dandy Walkerovú malformáciu.

Dozvedeli sme sa to 4.-ty deň po narodení dcérky na skríningu mozgu (a to sme už boli nachystaní, že ideme domov, lebo po narodení nebolo na malej nič vidieť). Lekárka nám oznámila, že musíme na oddelení ešte ostať, apoň do času, kým nám spravia potrebné vyšetrenia. Nasledovali vyšetrenia očného pozadia, neurologické vyšetrenie. Vyšetenia dopadli uspokojivo, tak sme boli prepustení. Dohodli nám termín na MR, na potvrdeie alebo vyvrátenie diagnózy.

Keď mala Linduška 22 dní, vykonalo sa vyšetrenie, ktoré nám diagnózu potvrdili. Bolo to ťažké. O ochorení sme nič nevedeli a ani sme nemali dostatok zdrojov, aby sme si niečo načítali. Chvalabohu, mám tetu, ktorá vyštudovala medicínu a pracuje ako pediater (teraz už aj alergológ) vo Fakultnej nemocnici v Ostrave. V mnohom mi radila a pomáhala. Všetky lekárske správy som jej kopírovala a posielala do Ostravy, kde ich ona konzultovala s kolegami.

Viem, že nie každá mamina, má tu možnosť a mnohokrát sa aj lekári obrátia chrbtom. Rozhodla som sa teda, že zverejnením našeho príbehu pomôžem ďalším mamičkám s podobnými problémami.

Prvé tri mesiace vyzeralo všetko skvele. Linduška sa vyvíjala ako zdravé bábätko. Pár dní pred ukončením 4-teho mesiaca sa ale začali diať zvláštne veci. Malá nám celý deň strašne plakala, nechcela jesť. Neskôr začala nekontrolovateľne zvracať. Ja som bola vystrašená, vôbec som nevedela, čo sa deje. Utekali sme do nemocnice, kde nás prijali. Urobili nám odbery,kadejaké vyšetrenie, dcérku začali sondovať, lebo nebola schopná jesť (samozrejme, nikto neriešil jej vrodenú vadu). Za každú cenu hľadali infekt.

Keďže v tom čase mala ešte fontanelu otvorenú, začala jej tam pulzovať koža, navrela jej tam akoby hrčka - takto si jej organizmus vyrovnával tlak. Začala zaklánať hlávku a stále neutíšiteľne plakala. Po štestich dňoch toho trápenia nás konečne poslali na USG mozgu (tak trochu aj na pokyn mojej tety, ktorá volala pani primárke a dosť jej vynadala, za to, že dieťa ako to naše, držala tak dlho bez potrebných vyšetrení).

USG mozgu potvrdilo rozvinutie 4-komorového hydrocefalu a tak nasledoval rýchly prevoz do Košíc. Bol utorok večer. V stredu dcérka podstúpila ventrikulárnu punkciu, bola udržiavaná na Manitole - slúži na zníženie vnútrolebečného tlaku, vo štvrtok bolo konzílium s neurochirgom a v piatok ráno ju hneď vzali na sálu.

Urobili jej prvý dren. Rozhodli, že bude vedený z cysty (Dandy-Walkerová malf. je charakterizovaná cystou v zadnej jame). Stav sa zlepšil, aj keď po zákroku sme začali zaostávať vo vývoji. Začali sme cvičiť Vojtovu metódu a tú môžem len chváliť. Keď mala Linda 10 mesiacov boli sme na liečebnom pobyte v Dunajskej Lužnej. Bolo to skvelé. Mnoho sme sa naučili, vyskúšali mnoho procedúr, výsledkom čoho bolo, že Linda v roku začala chodiť, rozprávať.

Rok a osem mesiacov sme fungovali normálne. Linda spievala, chodila, rozprávala, žila ako zdravé dieťa, akurát pravidelne sledovaná neurologičkou. Ale v marci prišiel zlom. Opäť sa sťažovala na bolesti hlavy, zvracala, bola ale už natoľko rozumná, že presne ukázala, na ktorom mieste ju to boli (bolo to v miestach, kde sa nachádza cysta). Dehydrovala sa, utekala som s ňou na centrálny príjem k nám, kde ma obdili vetou : " Bodaj by ju hlava nebolela, keď toľko reve." Po troch dňoch nás poslali domov, bez adekvátnych vyšetrení, s tým, že je to gastritída, aby sme jej nasadili diétu. Zvracanie a dráždivosť neprestávali a tak som zbalila kufre a pálila na vlastnú päsť na centrálny príjem do Košíc.

Službukonajúca lekárka nám ihneď vybavila potrebné vyšetrenia (očné pozadie, CT mozgu ) a rozhodli sa dcérku urgentne operovať. Takže máme od tej doby už aj druhý shunt. Ten už nevedie z cysty, ale z komôr, pretože ten jeden dcérke nestačil. Operáciu zvládla skvele a dosť rýchlo sa po nej pozbierala.

Polrok po operácií sa scenár zopakoval, ale príznaky boli miernejšie. Stačilo prestaviť ventil. Ďalší marec, a zasa sme sa ocitli v nemocnici. Dcérka mala 2 roky a osem mesiacov. Ventil bol upchatý. Bolo ho treba vybrať von. Po zákroku sa dcérka prebrala, v postieľke nebola priviazaná a tak sa jej podarilo posadiť sa - čo robiť nemala, pretože dieťa po takom zákroku nesmie byť 48 hodín vertikalizované. Ja som si práve umývala ruky, keď sa posadila. Náhlym zodvihnutím došlo v mozgu k prudkým zmenám tlaku a dcérka po tom ako večer zaspala, ráno neotvorila oči. Nikto nevedel čo sa deje.

Upadla do kómy, zvýšila sa jej teplota, dostala kŕče. Lekárom sa nepodarilo prísť na to, čo presne sa dialo, a čo spôsobilo kŕče. Bola prevezená na ARO oddelenie, kde jej nasadili preventívne aj antiepileptickú liečbu.

Po 4 dňoch sa z kómy prebrala a bola prevezená na pediatrickú JISKU. Spočiatku na nás nereagovala, nerozprávala, bola spastická, svalstvo mala ochabnuté. Chodila za nami rehabilitačná, cvičili sme, dostávala lieky. Nakoniec sa lekárka rozhodla nasadiť jej CEREBROLYSIN. Ten zabral. Aj keď v to ani lekári neverili, Linda reagovala čoraz viac. Už mi dokázala hodiť loptu, nadvihnúť panvu pohnúť nohami...Bolo to skvelé.

Blížila sa Veľká noc, Linda stále odmietala jesť. Musela som sa naučiť zaviesť jej sondu a podávať jej tak stravu. Po troch týždňoch nás prepustili domov, a dcérkin stav sa v domácom prostredí a aj vďaka liečbe zlepšoval. Postupne si sama sadla, postavila sa pri mriežkach na balkóne a pre nás to bol úžasný pocit aj napriek tomu, že pred tým bola chodiaca. Vybrala 30 injekcií Cerebrolysinu a po každej jej bolo a čosi lepšie.

Dnes je to už slečna emoticon, Má tri a pol roka a všetko, čo vedela pred kómou sa naučila zasa a ani to netrvalo tak dlho, ako som čakala. Šlo to rýchlo. Asi máme šťastie, vravím si vždy, keď sa na ňu dívam.

Aj napriek tomu, čo sme prežili a čo všetko si musela vybojovať, je to úžasné dieťa, ktoré spieva, tancuje a smeje sa ako všetky zdravé deti. Vo svojich troch rokoch pozná takmer polovicu písmen z abecedy, naráta do 20, pozná farby, rozpráva súvislé vety .... Je úžasná. Je to náš poklad, a vďačím za to aj mojej úžasnej tete, ale aj skvelým lekárom, vďaka ktorým je Linda aká je a hlavne, stále je tu s nami a robí nám radosť .

A vy, rodičia detí s podobným problémom : hlavne vždy verte a sledujte svoje deti. Niekedy aj malinké zmeny správania napovedia veľa. Ak ich bolí hlávka, zbystrite, ak sú podráždení, sledujte ich poriadne, lebo niekedy aj včas objavená maličkosť môže predísť veľkým problémom.

Držíme všetkým palce a želáme hlavne kopec síl a zdravie. Lebo my dobre vieme, že nič nie je viac ako zdravie a láska emoticon

P.S. Ak by mal niekto záujem kľudne má kontaktujte (mamkalentedkova tu na modrom koníku)
20 poďakovaní