Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri

Skleróza multiplex

Skleróza multiplex - MRI mozguSkleróza multiplex alebo roztrúsená skleróza je neurologickým ochorením, ktoré napáda centrálnu nervovú sústavu, konkrétne bielu mozgovú hmotu. V bielej mozgovej hmote dochádza k nervovým vzruchom, ktoré prúdia zo zmyslov smerom k svalom. Pri tomto prenose sa porušujú myelínové pošvy, ktoré majú za úlohu izolovať nervové vlákna. Bunky centrálneho nervového systému vedia porušenú myelínovú pošvu obnoviť. Na jej mieste vznikajú jazvy, vďaka ktorým sú príznaky sklerózy multiplex viac výrazné.

Toto ochorenie postihuje najviac ženy vo veku 20 až 40 rokov. Nie je ale výnimkou, keď choroba postihne aj staršieho človeka. Ide o dlhodobé ochorenie, ktoré časom postupuje.

Príčina vzniku sklerózy multiplex

Príčina ochorenia sklerózou multiplex nie je známa. Na vzniku sa podieľa pravdepodobne akýsi vírus, ktorý môže byť v ľudskom organizme aj po dobu niekoľkých rokov. Vznik vírusu môže ovplyvniť infekčné ochorenie, nadmerná ľudská námaha, podchladenie organizmu, nadmerné slnenie či stres alebo alergia na lepok4.

V niektorých štúdiách sa hovorí aj o vzťahu sklerózy multiplex a nedostatku vitamínu B a D a tiež o prítomnosti ťažkých kovov (olovo alebo ortuť) alebo nadbytku mastných kyselín v potravinách. Podiel na vzniku ochorenia má tiež prostredie, v ktorom človek žije.

Skleróza multiplex a tehotenstvo, pôrod či dojčenie

Odporúčania ohľadom tehotenstva pacientiek trpiacich sklerózou multiplex sa v priebehu rokov značne zmenili. V súčasnej dobe sa tehotenstvo u žien trpiacich touto chorobou nezakazuje, je však potrebné dodržať určité opatrenia. Tehotná žena musí byť poučená o rizikách, ktoré plynú z prerušenia liečby počas tehotenstva a možného zvýšenia aktivity ochorenia počas gravidity či po pôrode.

Väčšina liekov (nielen na sklerózu mutliplex) je počas tehotenstva zakázaných, keďže ich účinky na plod nie sú známe. Niektoré lieky na sklerózu multiplex je nutné vysadiť 3 - 6 mesiacov pred otehotnením. .

Obdobie tehotenstva je považované skôr za priaznivé pre priebeh autoimunitných ochorení, medzi ktoré roztrúsená skleróza patrí. Bunky zodpovedajúce za imunitu z nejakého dôvodu napádajú vlastný organizmus. V období tehotenstva sa ale ich činnosť utlmí. Každé dieťa je totiž v matkinom tele vlastne cudzorodý prvok, ktorý musí tolerovať a teda imunitný systém ,,toleruje" prítomnosť bábätka a autoimunitné ochorenie sa tak často zlepší.

Riziko ataku v tehotenstve sa asi o 30-50% znižuje. Existujú samozrejme výnimky. Problématická je ich liečba v tehotenstve, dávky kortikoidov je nutné minimalizovať, a to aj v závislosti na pokročilosti tehotenstva. V prvom trimestri sa nesmie atak riešiť pomocou kortikoidov vôbec, mohlo by to narušiť vývoj plodu. Ak matku v prvom trimestri postihne komplikovaný atak (takzvaná hemiparéza, kedy ochrnie polovica tela), je to bohužiaľ dôvod k umelému ukončeniu tehotenstva.

Užívanie tzv. liekov prvej voľby pri liečbe sklerózy multiplex je potrebné ukončiť v okamihu, ako žena zistí, že je tehotná. Ak žena plánuje otehotnieť a užíva niektorý z týchto liekov, odporúča sa pravidelne vykonávať tehotenský test na vylúčenie či potvrdenie tehotenstva. V prípade pozitívneho tehotenského testu je nutné ukončiť aplikáciu injekcií a vyhľadať gynekológa pre potvrdenie tehotenstva.

Pri užívaní liekov druhej voľby sa postupuje rovnako. Keďže ich užívajú pacientky s vyššou aktivitou choroby, ich vysadenie predstavuje vyššie riziko vzplanutia aktivity choroby.

Pri každej pacientke je nutné zvážiť riziko tehotenstva a vysadenia liečby individuálne. Pred otehotnením by mala byť pacientka minimálne 1 rok stabilizovaná, čiže nemalo by byť zhoršenie v neurologickom postihnutí a nemal by sa objaviť atak, v optimálnom prípade je vhodné mať stabilný nález aj na magnetickej rezonancii mozgu. Špeciálne odporúčania záležia na stupni postihnutia. Pôrod by mali byť vedený čo najšetrnejšie. Je na rodičke, či chce rodiť prirodzene alebo za použitia epidurálnej analgézie. O cisárskom reze rozhoduje gynekológ s ohľadom na riziká pre dieťa či iné ochorenia matky, skleróza multiplex nie je prekážkou. Mierne negatívny vplyv môže mať celková anestézia.

Šestonedelie a prvé 3 mesiace po pôrode sú najrizikovejším obdobím čo sa týka vzplanutia aktivity ochorenia. Ženy, ktoré sa rozhodli nedojčiť, môžu prejsť prakticky ihneď po pôrode na pôvodnú liečbu. Dojčiace matky nemôžu svoje pôvodné lieky v období dojčenia užívať, a preto sú v tomto období naďalej bez liečby. Dojčenie by malo byť kratšie ako u zdravých žien, väčšinou sa odporúča dojčiť 3-6 mesiacov. Pre každú ženu je obdobie po pôrode veľmi zaťažujúce a stresujúce a príchod dieťaťa znamená zmenu v zabehnutom životnom štýle. Aby neboli pacientky nadmerne preťažované, odporúčame už vopred s rodinou konzultovať možnosť výpomoci a umožniť matke aspoň pravidelný odpočinok. Hormonálne zmeny po pôrode môžu viesť nielen k ataku, ale tiež môžu zhoršovať depresie, únavu, vyvolávať psychické ťažkosti.

Každé ďalšie než prvé tehotenstvo predstavuje väčšie riziko provokácie aktivity sklerózy multiplex. Z tohto dôvodu je pacientkam, odporúčané mať maximálne dve deti. Rozhodnutie po zvážení všetkých rizík zostáva na pacientke.

Skleróza multiplex a dedičnosť

V prípade, že sa u človeka objaví ochorenie sklerózou multiplex, je z 20% pravdepodobné, že touto chorobou trpí aj niekto z jeho príbuzných.

Príznaky sklerózy multiplex

Ochorenie sklerózou multiplex nemá žiadne špeciálne príznaky. Medzi tie univerzálne a najčastejšie patrí zníženie citlivosti a mravčenie v dolných alebo horných končatinách.

Častými príznakmi, ktoré môžu trvať týždne až mesiace, môžu byť:

 • únava - sprevádzaná závratmi alebo epileptickým1 záchvatom,
 • bolesti oka,
 • depresia1,
 • pocit mravčenia,
 • problémy s výslovnosťou,
 • zastreté alebo dvojité videnie - môže sa objaviť zápal očného nervu (bolesť za okom, rozmazané alebo dvojité videnie, výpadky zorného poľa a znížená vnímavosť ostrosti farieb),
 • zlá koordinácia pohybov - častý je tzv. Lhermittov príznak, ktorý sa prejavuje elektrickými impulzmi pri predklonení hlavy.

Vyšetrenie sklerózy multiplex

K diagnostikovaniu sklerózy multiplex musí pacient podstúpiť rad testov a vyšetrení, aby sa vylúčili všetky možné choroby. Jednotné testy k odhaleniu sklerózy neexistujú. V prvom rade preberie lekár s pacientom osobné anamnézu a doterajšie príznaky.

Potom môže lekár pristúpiť k niektorému z nižšie uvedených vyšetrení:

 • Magnetická rezonancia - vykonáva sa v úzkom tuneli a vyšetrenie poskytne lekárovi trojrozmerné obrazy orgánov. Prípadné zmeny orgánov sa sfarbia svetlou farbou. Magnetickú rezonanciu je potrebné doplniť ďalším vyšetreniami. Na stanovenie choroby nie je toto vyšetrenie dostačujúce.
 • Počítačová termografia čiže CT - pomocou počítača a röntgenu získa lekár rezy telom a orgánov z rôznych pohľadov. Rezy zobrazia aj mäkké tkanivá s prípadnými tumormi, ktoré bežné röntgenové vyšetrenie nezachytí.
 • Lumbálna punkcia - vyšetruje sa mozgovomiechový mok.
 • Evokované potenciály - zaznamenávajú reakciu mozgu na isté podnety a podobá sa EEG vyšetreniu.

Priebeh sklerózy multiplex

Skleróza multiplex a jej priebeh je delený do dvoch skupín:

 1. Benígna - postihnutie chorobou môže byť minimálne, kedy dochádza k malému množstvu atakov (atak = po 24 hodinách sa u pacienta objavujú nové neurologické problémy, resp. ťažkosti, ktoré už mal, ale vymizli alebo pacient ťažkosťami trpel, ale ich stav sa zhoršil).
 2. Malígne - dochádza k častým atakom s rýchlym nárastom invalidity pacienta.

Štádiá sklerózy multiplex:

 • Remitujúce - týmto štádiom choroba začína a trvá niekoľko rokov, počas ktorých sa ťažkosti zhoršujú. Zhruba polovica pacientov nemá zo začiatku veľké problémy a nevyhľadávajú lekársku starostlivosť, kým nepríde náročnejšie zhoršenie ťažkostí (tzv. ataky). Choroba je v tomto štádiu liečiteľná pomocou liekov.
 • Chronickoprogresivne - organizmus nie je schopný regenerácie a dochádza k trvalému poškodeniu. Pomocou správnej životosprávy a cvičením je pacient schopný normálneho života vrátane fungovania v zamestnaní.
 • Primárne progresívne - vyskytuje sa u nových pacientov po 40. veku. Toto štádium nedá liečiť liekmi.
 • Relaps - cieľom tohto štádia je zastaviť šírenie a postup choroby.

Kurtzkého stupnica postihnutia

Táto stupnica zhodnocuje v ako pokročilom štádiu sa skleróza multiplex nachádza.

stupnica stav postihnutia
0 normálny neurologický nález
1 mierne ťažkosti
2 ľahké ťažkosti (slabosť, ľahké poruchy chôdze)
3 výraznejšie postihnutia (porušená hybnosť a výkonnosť), zachovaná pracovná schopnosť
4 ťažšie postihnutia, obmedzená pracovná schopnosť, horšie sexuálne schopnosti
5 značné postihnutia, pracovná neschopnosť, samostatná chôdza len na krátku vzdialenosť
6 pohyb s pomocou palice alebo barle, presuny na krátke vzdialenosti, drobné domáce práce
7 nemožná hybnosť, závislosť na invalidnom vozíku, zachovala sa základná sebestačnosť
8 ležanie, obmedzená sebestačnosť, neschopnosť samostatného presunu do invalidného vozíka
9 bezmocný a nebol ekonomicky nezávislý
10 smrť

Kurtzkého stupnica môže byť doplnená NRS stupnicou, ktorá sa zameriava aj na náladu a schopnosti pacienta. Normálny nález sa hodnotí 0. Stupnica je rozdelená do 4 štádií. Znamienko + značí zlepšenie stavu, znamienko - značí zhoršenie stavu.

Liečba sklerózy multiplex

Ak je skleróza multiplex odhalená včas, je väčšia pravdepodobnosť pomocou liečby spomaliť rozvoj tejto choroby. Pri liečbe sú pacientovi podávané lieky, ktoré uľavujú od ťažkostí. Zároveň pacient podstupuje psychoterapiu a fyzioterapiu.

Fyzioterapeuti pomáhajú pacientovi cielene zameraným cvičením proti ochabovaniu svalov (napr. cvičenie v bazéne, Vojtova metóda1, hipoterapia, vodoliečba, masáže). Pacient môže tiež využiť liečebného pobytu v kúpeľoch. Na ochorenia sklerózou multiplex sa v Českej republike zameriavajú kúpele Vráž u Písku, Dubí u Teplic, Klimkovice u Ostravy. Na Slovensku sú to Piešťany a Trenčianske Teplice.

Diéta pri skleróze multiplex:

 • prijímať živočíšne alebo nasýtené tuky v minimálnom množstve, najlepšie je ich vôbec neuvádzať do jedálnička,
 • z mliečnych výrobkov len tie z kozieho alebo ovčieho mlieka alebo nízkotučné jogurty,
 • z jedálnička odstrániť rafinované uhľohydráty (biely chlieb, koláče, sušienky, biela ryža),
 • jedlo umelo nedoslaďovať,
 • používať oleje, ktoré jedlám dodajú kyselinu linolovú,
 • pri zistení alergie na lepok dodržiavať bezlepkovú diétu,
 • do jedálnička zahrnúť 3krát týždenne ryby,
 • jesť dostatok zeleniny, zeleninových šalátov a strukovín,
 • vhodná je tiež konzumácia orechov, semienok, ľanové semienko a oleja z nich robené,
 • z mäsa vyberať len chudé,
 • konzumácia alkoholu by mala byť výnimočná a len v malom množstve,
 • najdôležitejšie je odnaučiť sa fajčiť!

Lieky

Akútne ataky sú liečené vysokými dávkami kortidoidov, ktoré majú protizápalový účinok. Interferóny sú podávané na zabránenie rozvoju choroby a možným vznikom relapsov. U pacienta sa môžu objaviť vedľajšie účinky vo forme začervenanie miesta vpichu, chrípkou, zvýšenými pečeňovými testami alebo znížením počtu krvných doštičiek a krviniek.

Pacientovi sú predpisované tiež lieky proti bolesti, závratom, antidepresíva, pri problémoch s močením alebo pri sexuálnych problémoch.

Samoliečba

 • vyhýbať sa stresu,
 • rozumný príjem slnečných lúčov,
 • mierne cvičenie,
 • návšteva špeciálnej poradne,
 • zmena jedálnička vrátane diét,
 • užívanie potravinových doplnkov,
 • príjem vitamínov C a E, B-komplex a vitamín B12,
 • konzumácia rybieho oleja a ginkgo biloby,
 • príjem zinku, lecitínu, karnitínu, ľubovníka, ploštičníka, ženšenu, zázvoru a ovsa.

Viac o skleróze multiplex na modrykonik.sk

Použité zdroje

 1. http://cs.wikipedia.org/wiki/Roztroušená_skleróza
 2. http://roztrousena-skleroza.info/
 3. http://www.aktivnizivot.cz/roztrousena-skleroza/
 4. http://nemoci.vitalion.cz/roztrousena-skleroza/
 5. https://web.archive.org/web/20180730164043/http://www.aktivnizivot.cz/zivot-s-rs/rs-a-tehotenstvi/
 6. http://www.kondice.cz/2013/08/tehotenstvi-a-roztrousena-skleroza/
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Hodnotenia a skúsenosti so sklerózou multiplex

Máš skúsenosť so sklerózou multiplex?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť
kekra11  2. jan 2020

Taktiež som mala podozrenie, ktoré sa doteraz nepotvrdilo.

Vyšetrenie, ktoré možno skúsiť pri podozrení na sklerózu multiplex je magnetická rezonancia s kontrastnou látkou a je tam mnoho ďalších vyšetrení vďaka, ktoré môžu prísť na to, či ju naozaj človek má. Poslednou možnosťou, by bola lumbálna punkcia. Ja taktiež mám podozrenie a doteraz som chodila každý rok na kontroly, či sa zmenil stav a pod. Avšak ja nemám žiadne z príznakov okrem bolesti hlavy a magnetická rezonancia ukázala taktiež niečo podozrivé, ale odvtedy je to bezo zmeny.
2 ľudia považujú za užitočné
simonazh  1. jan 2020

Negatívna magnetická rezonancia mozgu

Dobrý deň. Mám podozrenie na ochorenie skleróza multiplex. Asi v auguste som mala tŕpnutie hlavy, točenie hlavy a zhoršenie zraku a brnenie ľavej nohy. Neurologička mi urobila EEG vyšetrenie a bolo v norme a zakončila to, že je to psychika. Na moju žiadosť mi urobila magnetickú rezonanciu mozgu bez popisu diagnózy. A tiež to bolo negatívne, tak to uzavrela, že som zdravá. A teraz asi 6 dní dozadu sa mi urobila svalovica na stehnách a v ruke. Takže mám obavy, ako mám postupovať, čo ďalej.
3 ľudia považujú za užitočné