Používame cookies. Viac informácií tu. OK

Tiky

Tiky alebo tiková porucha, tiková neuróza je stav, ktorý sa vyskytuje pomerne často u detí. Tiky sú neúčelné, rýchlo sa opakujúce pohyby. Najčastejšie postihujú mimické svaly. Ide o rýchly, opakujúci sa, nerytmický, stereotypný, motorický pohyb alebo hlasovú produkciu s náhlym začiatkom, ktorý neslúži žiadnemu zrejmému účelu. Negatívne ovplyvňuje hybnosť človeka a niektoré prvky správania.

Tiková neuróza nemá vplyv na inteligenciu. Niektoré sprievodné javy tikov môžu negatívne ovplyvniť výkon žiaka v škole.

Druhy tikov

Tiky delíme na:

 • Motorické tiky (pohybové) - najčastejšie sem patrí mrkanie, trhanie hlavou a končatinami, rôzne grimasy, krčenie nosa, škrípanie zubov a pod.
 • Zvukové tiky - napr. posmrkávanie, chrochtanie, koktanie, pískanie, vykrikovanie slov a viet, ich opakovanie a pod. Výkriky aj pohyby môžu mať nevhodný alebo neslušný obsah.
 • Jednoduché tiky sú obvykle krátke, trvajú okolo 1 sekundy.
 • Komplexné tiky sa objavujú vo vlnách s krátkymi intervalmi medzi nimi.

Výskyt

Najčastejšie sa vyskytujú motorické tiky a objavujú sa okolo 7. roku. Zvukové tiky sa vyskytujú okolo 11. roku. Častejší je ich výskyt v detstve ako v dospelosti. Vyskytujú sa 4-krát častejšie u chlapcov.

Príčina

Príčina vzniku tikov je dodnes neznáma. Vznik tikových porúch je daný pôsobením genetických faktorov, biologického podkladu a vonkajších rizikových faktorov. Tie sa podieľajú na vytvorení individuálneho klinického obrazu poruchy.

Donedávna sa myslelo, že tiky sú prejavom neurózy. Neuróza je psychická porucha, ktorá narušuje prispôsobenie sa človeka na jeho životnú situáciu. Pri neurózach sa nevyskytujú hlbšie duševné poruchy ako napr. halucinácie.

Jednou z príčin môže byť nástup do materskej školy alebo dlhší pobyt v nemocnici. Svoju úlohu tu zohráva aj dedičnosť.

Frekvencia tikov

Frekvencia tikov nie je stála. Väčšinou kolíše podľa stresu dieťaťa. Ak je dieťa niečím zamestnané, tiky s u neho takmer vôbec nevyskytujú. Nárast tikov sa zvýši ak dieťa nemá čo robiť. Preto sa tiky objavujú najmä doma a dieťa nie je terčom posmechu napr. v škole.

Klinický obraz

Dieťa s tikovou neurózou počas dňa často opakuje ten istý pohyb alebo vydáva rovnaký zvuk, ktorý púta pozornosť okolia a zároveň narúša školské aktivity.

Tiky sa opakujú viackrát počas dňa a pri strese sa môžu zhoršiť. Typ, intenzita a závažnosť tikov sa môžu časom meniť.
Tikom predchádzajú nepríjemné pocity, ktorými je dieťa nútené k tiku (napr. pálenie v očiach pred žmurknutím, stuhnutie šije, ktoré ustúpi zášklbom hlavy a pod.). Po vykonaní tiku nepríjemné pocity ustúpia a nastáva dočasná úľava.

K tikovým poruchám sa pridáva aj problémové správanie. Najčastejšie je to nepokoj, nesústredenie, neposednosť, nutkavé správanie a myšlienky, puntičkárstvo, uskutočňovanie rôznych rituálov, výbušnosť, agresivita, prípadne aj sebapoškodzovanie. Tieto príznaky však nemusia byť vždy prítomné.

Tiky je však potrebné odlišovať od iných motorických porúch, ktoré sa objavujú pri neurologických poruchách (epilepsia1, svalové kŕče), ďalej od motorických stereotypií u mentálne retardovaných a tiež od nutkavých aktivít pri obsedantno kompulzívnej poruche.

Liečba

 • Tiky najčastejšie zmiznú do jedného roka po ich výskyte. Do jedného roku zmizne asi 50-70% porúch. 20-25% tikov sa vytratí v adolescencii. Pravdepodobnosť, že tiky ostanú do dospelosti je asi 6%.
 • Práca s dieťaťom s tikovou poruchou si vyžaduje, aby bol učiteľ informovaný o tikovej poruche, jej prejavoch u daného dieťaťa, prípadne medikamentóznej liečbe, ktorá môže mať dopad na výkon dieťaťa.
 • Počas rozhovoru s dieťaťom je dobré ignorovať tikové prejavy dieťaťa, zamerať sa na obsah toho, čo hovorí, nie na to, ako to hovorí, ako pri tom stojí a pod.
 • Tiky miznú, ak ustane tlak okolia, znížia sa nároky na dieťa a dieťaťu sa umožní dobrovoľná spontánna pohybová aktivita vedúca k uvoľneniu a radosti.
 • Ak tiky pretrvávajú dlhšie ako rok treba však navštíviť detského lekára, ktorý doporučí psychiatrické vyšetrenie.

Súvisiace články

Viac o tikoch na modrykonik.sk

Použité zdroje

 1. http://pece-o-dite.zdrave.cz/tiky-u-deti/
 2. http://detskechoroby.rodinka.sk/detske-choroby/psychika/neurozy/tikova-porucha-u-deti/
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s tikmi

Máš skúsenosť s tikmi?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť