Obsedantno kompulzívna porucha u detí

Obsedantno kompulzívna porucha (tiež OKP) je druh úzkostnej chronickej choroby. Ochorenie sa vyskytuje u detí a aj u dospelých.

Obsesie sú myšlienky alebo predstavy, ktoré sa opakovane vtierajú do mysle jedinca, obťažujú ho. Jedinec ich vníma, uvedomuje si ich nezmyselnosť, ale nedokáže im odolať.

Kompluzie sú opakované formy správania alebo duševnej aktivity, ktorými sa jedinec snaží predchádzať obávaným situáciám. Zvyčajne si uvedomuje nezmyselnosť vlastného správania. Kompulzie môžu na seba nadväzovať a vzniká rituál. Pacient má strach, že ak niečo neurobí, tak sa stane niečo zlé.

Priebeh ochorenia je chronický s obdobiami zlepšenia a zhoršenia.

Výskyt

Podľa výsledkov Epidemiologic Catchment Area sa OKP vyskytuje asi u 2,5% populácie. Prvé príznaky sa môžu objaviť okolo 7. roku života a najviac sa prejavujú v období puberty. Porucha má kolísavý priebeh.

Príčiny vzniku ochorenia

 • Odborníci sa domnievajú, že vznik OKP súvisí s úrovňou neurotransmiteru v mozgu - serotonínom. Neurotransmitery sú chemické látky, ktoré prenášajú signály, informácie v mozgu. Pri nedostatku serotonínu mozog reaguje prehnane a skresľuje informácie. Pacienti teda zažívajú nereálny strach a pochybnosti.
 • Dedičnosť - OKP sa často vyskytuje u viacerých členov v rodine, predpokladá sa genetická predispozícia.
 • Stres - ľudia žijúci v neustálom strese majú väčšiu pravdepodobnosť na získanie tejto poruchy.
 • Výchova v detstve- nadmerné kritizovanie detí, pretože rodičia chcú mať perfektne vychované dieťa. Deťom následne klesá sebavedomie.
 • Osobnosť dieťaťa - patria sem deti, ktoré si nadmerne robia starosti, alebo zle prijímajú kritiku.

Prejavy

Najčastejšie obsesie u detí

 • strach zo špiny a baktérií,
 • strach z kontaminácie,
 • potreba poriadku, symetrie a presnosti,
 • náboženské obsesie,
 • šťastné a nešťastné čísla,
 • sexuálne alebo agresívne myšlienky,
 • strach z choroby,
 • rušivé zvuky alebo slová.

Kompulzie

 • hygienické rituály týkajúce sa umývania rúk, sprchovania sa a umývania zubov,
 • opakujúce sa rituály, napr. ísť von a dovnútra z dverí,
 • kontrolné rituály, napr. ubezpečiť sa, že dvere sú zamknuté, domáce úlohy sú urobené,
 • počítacie rituály,
 • dotýkanie sa,
 • zhromažďovanie a zbieranie nepotrebných vecí.

Deti často skrývajú svoje správanie pred rodičmi. Rodičia často niekoľko mesiacov netušia o obsedantno-kompulzívnom správaní ich dieťaťa. Niekedy deti zapájajú rodičov do rituálov. Dieťa niečo urobí a rodič to musí zopakovať. Ak sa rodič nezúčastní rituálov, dieťa často začne mať záchvaty hnevu a obavy.

Rodičia by si mali na deťoch najčastejšie všimnúť

 • suché, popraskané ruky z neustáleho umývania,
 • rýchlo sa míňajúce mydlo,
 • zhoršenie prospechu v škole,
 • dlhý čas strávený nad domácimi úlohami,
 • dieťa žiada rodinných príslušníkov o opakovanie rôznych zvláštnych fráz,
 • neustály strach z choroby,
 • neustály strach, že sa stane niečo zlé,
 • nepretržitá kontrola zdravia rodinných príslušníkov.

Diagnostika

OKP je detské ochorenie, ktoré často zostáva nediagnostikované. Ak pacient vyrozpráva lekárovi svoje ťažkosti, lekár (pediater, psychiater) môže diagnózu ľahko určiť. Pacienti však majú často pocit viny, hanby, preto o tom nehovoria s lekárom (napr. veriacemu sa vnucujú proti jeho vôli myšlienky, že Boh je zlý). Preto je pri určení diagnózy dôležité pýtať sa dieťaťa priamo na symptómy. V tabuľke je odporučených 5 jednoduchých skríningových otázok. Ak je pozitívna aspoň jedna odpoveď, je potrebné detailné vyšetrenie na vylúčenie OKP.

Obsedantno-kompulzívny skríning podľa Zohar-Fineberg (Z-FOCS):
Umývate sa často alebo často periete?
Často kontrolujete veci, situácie?
Máte nejaké myšlienky, ktoré vás obťažujú a ktorých by ste sa chceli zbaviť, ale nedarí sa vám to?
Trvá vám dlho ukončenie bežných aktivít?
Robíte si starosti, alebo príliš sa zaoberáte usporiadanosťou alebo súmernosťou?

Lekár sa pýta, tak, aby dieťa chápalo otázkam.
Bežne sa stáva, že od vzniku symptómov k stanoveniu diagnózy ubehne priemerne 17 rokov.

OKP sa vyskytuje často aj pri rôznych duševných a neurologických ochoreniach. Spektrum týchto ochorení sa delí na skupinu kompulzívnu, impulzívnu a skupinu neurologických porúch. Kompulzie sú nepríjemné v celom priebehu, pričom imulzívne konanie je na začiatku príjemné (hráči na automatoch). Lekár musí preto myslieť aj na tieto ochorenia:

 • kompulzívne ochorenia:
  • hypochondrická porucha
  • mentálna anorexia
  • syndróm nutkavého prejedania sa
  • dysmorfóbia - je to chorobný strach z vlastnej škaredosti, túžba po dokonalosti
 • impulzívne ochorenia:
  • nekontrolovateľné hráčstvo
  • kleptománia - opakované, nutkavé kradnutie predmetov, ktoré osoba nepotrebuje
  • pyrománia - chorobný sklon k podpaľačstvu
  • trichotilománia - vytrhávanie si vlasov
  • sebapoškodzovanie
 • neurologické (záchvatovité) ochorenia:

Liečba

Psychoterapia, tzv. behaviorálna liečba

Pri psychoterapii sa terapeut snaží zabrániť rituálom. Vystaví dieťa reálnej úzkostnej situácii a zabráni mu vykonať kompulzie. Čaká sa, kým úzkosť spontánne nestratí na intenzite (niekedy to trvá aj 3 hodiny). Terapeut sa snaží zo začiatku zredukovať u pacientov napr. počet umývaní rúk z 50 na 30.

Pre rodičov je dôležité uvedomiť si, že deti nie sú na vine, ak trpia touto poruchou. Rodičia by mali deti podporiť a chváliť každé zlepšenie. Terapia môže pomôcť dieťaťu a rodine naučiť sa stratégie na riadenie príznakov OKP.

Farmakoterapia

V liečbe sa využívajú lieky, ktoré patria do skupiny Inhibítorov spätného vychytávania serotonínu (SSRI). Tieto lieky zabezpečujú neustálu prítomnosť serotonínu v mozgu a tak sa zmierni nutkanie na vykonávanie rôznych rituálov.

Kombinácia farmakoterapie a psychoterapie je najúčinnejšou dostupnou liečbou v dnešnej dobe. Liečba OKP je dlhodobá, často celoživotná.

Súvisiace články

Viac o obsedantno kompulzívnej poruche u detí na modrykonik.sk

Použité zdroje

 1. http://kidshealth.org/parent/emotions/behavior/OCD.html#
 2. http://www.solen.sk/pdf/5d4433d0675bdb20cbedf40a5b1ab9a3.pdf
 3. http://www.solen.sk/pdf/639f6880ab134f88f6a8c8baf080cf60.pdf
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s obsedantno kompulzívnou poruchou u detí

Máš skúsenosť s obsedantno kompulzívnou poruchou u detí?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť